Sjednice fakultetskog vijeća

                  SVEUČILIŠTE U ZAGREBU
FAKULTET STROJARSTVA I BRODOGRADNJE
                     Zagreb, Ivana Lučića 5

Klasa: 640-01/18-3/1
Broj: 251-66-1700-18-10
Zagreb, 11. listopada 2018.


Predmet: Poziv na 1. redovnu sjednicu
                 Fakultetskog vijećaP  o  z  i  v


na 1. redovnu sjednicu Fakultetskog vijeća Sveučilišta u Zagrebu, Fakulteta 

strojarstva i brodogradnje u ak. god. 2018./2019., koja će se održati u utorak,


23. listopada 2018. godine u 12,00 sati

u Vijećnici Fakulteta, Ivana Lučića 5 


Dnevni red

1.
Prihvaćanje Zapisnika 11. redovne sjednice Fakultetskog vijeća održane 18. rujna 2018. godine i Zapisnika 2. izvanredne sjednice (elektroničke) održane 25. rujna 2018. godine na Fakultetu strojarstva i brodogradnje Sveučilišta u Zagrebu
2.
Priopćenja
2.1.
Dekana
2.2.
Prodekana
2.3.
Studenata
2.4.
Odbora i povjerenstava i Direktora CTT-a
2.
Izbor nastavnika i suradnika
2.1.
Raspis natječaja i izbor stručnih povjerenstava
2.2.
Izbor Ivane Čavar, mag. soc., u suradničko zvanje i radno mjesto asistentice za područje društvenih znanosti, znanstveno polje sociologija, u Zavodu za industrijsko inženjerstvo na Katedri za sociologiju
2.
Doktorati
2.1.
Prijava konačne teme doktorskog rada u okviru poslijediplomskog doktorskog studija
2.1.1.
Benić Juraj, mag. ing. mech.
2.1.2.
Brajčinović Sandra, mag. ing. met.
2.1.3.
Čular Ivan, mag. ing. mech.
2.1.4.
Krznar Matija, mag. ing. mech.
2.2.
Ocjena konačne teme doktorskog rada u okviru poslijediplomskog doktorskog studija Salema Al Saleha, mag. oec.
2.3.
Izvještaj o ocjeni i obrani doktorskog rada Nataše Tošanović, dipl. ing. strojarstva
2.4.
Izvješće o prijavama kandidata za upis na poslijediplomske studije u ak. godini 2018./2019.
2.4.1.
Doktorski studij
2.4.2.
Specijalistički studij
2.
Nastava
2.1.
Povjera dijela predavanja dr.sc. Ivanu Koradeu, poslijedoktorandu, na Zavodu za mehaniku fluida
2.2.
Povjera dijela predavanja dr.sc. Petru Piljeku, poslijedoktorandu, u Zavodu za tehnologiju na Katedri za oblikovanje deformiranjem
2.3.
Povjera dijela predavanja dr.sc. Mihi Klaiću, poslijedoktorandu, na Zavodu za tehnologiju
2.4.
Povjera dijela predavanja dr.sc. Filipu Šuligoju, asistentu, na Zavodu za robotiku i automatizaciju proizvodnih sustava
2.5.
Molba Sveučilišta u Zagrebu, Fakulteta prometnih znanosti za izdavanje suglasnosti za izvođenje nastave našim profesorima i višim asistentima
2.5.1.
prof. dr.sc. Zoran Lulić
2.5.2.
prof. dr.sc. Milan Vrdoljak
2.5.3.
izv. prof. dr.sc. Suzana Jakovljević
2.5.4.
dr.sc. Jasna Leder Horina, poslijedoktorandica
2.6.
Molba Sveučilišta u Zagrebu, Prirodoslovno-matematičkog fakulteta za izdavanje suglasnosti za izvođenje nastave prof. dr.sc. Dubravku Majetiću, doc. dr.sc. Danku Brezaku, prof. dr.sc. Nevenu Pavkoviću i izv. prof. dr.sc. Krešimiru Vučkoviću
2.7.
Molba Sveučilišta u Splitu, Fakulteta elektrotehnike, strojarstva i brodogradnje za izdavanje suglasnosti za izvođenje nastave prof. dr.sc. Jošku Parunovu
2.8.
Molba Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Strojarskog fakulteta u Slavonskom Brodu za izdavanje suglasnosti za izvođenje nastave doc. dr.sc. Milanu Vujanoviću
2.9.
Molba Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Odjela za matematiku za izdavanje suglasnosti za izvođenje nastave prof. dr.sc. Mariu Essertu
2.10.
Molba Veleučilišta u Slavonskom Brodu za izdavanje suglasnosti za izvođenje nastave na specijalističkom diplomskom stručnom studiju energetike prof. dr.sc. Igoru Balenu
2.11.
Molba Fakulteta za industrijski inženiring Novo Mesto za izdavanje suglasnosti za izvođenje nastave doc. dr.sc. Stanku Škecu
2.
Službena putovanja i međunarodne konferencije
2.1.
Molba Zavoda za zavarene konstrukcije za odobrenje službenog puta doc. dr.sc. Ivanu Stojanoviću, radi boravka u Institutu "Luoyang Ship Material Research Institute" u Qingdau i Pekingu
2.2.
Molba Zavoda za mehaniku fluida za odobrenje znanstvenog boravka Andriji Buljcu, mag. ing. mech., radi znanstvenog istraživanja na Sveučilištu u Newcastleu, UK
2.3.
Molba Zavoda za mehaniku fluida za odobrenje znanstvenog boravka Danijelu Bosnaru, mag. ing. mech., radi znanstvenog istraživanja u Centru za izvrsnost u Telču, Češka
2.4.
Molba Zavoda za materijale za odobrenje prof. dr.sc. Božidaru Matijeviću službenog putovanja u Brazil
2.5.
Molba Zavoda za energetska postrojenja, energetiku i okoliš za odobrenje znanstvenog usavršavanja u Nizozemskoj Filipu Juriću, mag. ing. mech., stručnom suradniku na projektu
2.6.
Molba Zavoda za motore i transportna sredstva za odobrenje znanstvene mobilnosti asistentici Petri Bonačić Bartolin, mag. ing. mech.
2.7.
Izvješće o znanstvenom usavršavanju doc. dr.sc. Milana Vujanovića u Portugalu
2.8.
Izvješće dr.sc. Mira Hegedića, poslijedoktoranda, sa službenog puta u sklopu Erasmus+ programa razmjene nastavnog osoblja u Brazilu
2.9.
Izvješće doc. dr.sc. Darka Ivančevića o stručnoj ekskurziji nastavnika i studenata Studija zrakoplovstva TENKKZ2018
2.10.
Izvješće izv. prof. dr.sc. Jerolima Andrića o službenom boravku u Belgiji i Nizozemskoj
2.11.
Izvješće prof. dr. sc. Daniela Rolph Schneidera o boravku na konferenciji 13th SDEWES 2018 u Palermu, Italija
2.
RaznoMolimo sve članove Fakultetskog vijeća kao i sve pozvane da prisustvuju sjednici.


D  e  k  a  n

Prof. dr. sc. Dubravko Majetić

 
MB 3276546
OIB 22910368449
PIC 996827485
IBAN HR4723600001101346933

tel: +385 1 6168 222
fax: +385 1 6156 940
Sveučilište u Zagrebu
Ministarstvo znanosti i obrazovanja

Alumni AMAC
Mapa stranica
  
Fakultet strojarstva i brodogradnje
Ivana Lučića 5
10002 Zagreb, p.p. 102