Sjednice fakultetskog vijeća

Z A P I S N I K 

1. redovne sjednice Fakultetskog vijeća Fakulteta strojarstva i brodogradnje Sveučilišta u Zagrebu u ak. god.  2018./2019., održane 23. listopada 2018. godine u 12 sati u Vijećnici Fakulteta, Ivana Lučića 5,PRISUTNI : 

Dekan: dr.sc. Dubravko Majetić, redoviti profesor.

Prodekani: dr.sc. Goran Đukić, redoviti profesor, dr.sc. Joško Parunov, redoviti profesor, dr.sc. Daniel Rolph Schneider, redoviti profesor.

Redoviti profesori: dr.sc. Vesna Alar, dr.sc. Igor Balen, dr.sc. Ivanka Boras, dr.sc. Željko Božić, dr.sc. Damir Ciglar, dr.sc. Nastia Degiuli, dr.sc. Joško Deur,  dr.sc. Ivo Džijan, dr.sc. Krešimir Grilec, dr.sc. Zvonimir Guzović, dr.sc. Zvonko Herold, dr.sc. Tanja Jurčević Lulić, dr.sc. Zoran Kunica, dr.sc. Davor Ljubas, dr.sc. Damir Markučič, dr.sc. Neven Pavković, dr.sc. Vera Rede, dr.sc. Biserka Runje, dr.sc. Zdravko Schauperl, dr.sc. Damir Semenski, dr.sc. Jurica Sorić, dr.sc. Josip Stepanić, dr.sc. Mario Štorga, dr.sc. Zdravko Terze, dr.sc. Zdenko Tonković, dr.sc. Toma Udiljak, dr.sc. Milan Vrdoljak, dr.sc. Hinko Wolf, dr.sc. Davor Zvizdić. 

Izvanredni profesori: dr.sc. Jerolim Andrić, dr.sc. Damir Dović, dr.sc. Nikša Dubreta, dr.sc. Andrej Jokić, dr.sc. Igor Karšaj, dr.sc. Josip Kasać, dr.sc. Milan Kostelac, dr.sc. Darko Kozarac, dr.sc. Hrvoje Kozmar, dr.sc. Darko Landek, dr.sc. Dragutin Lisjak, dr.sc. Jadranka Mićić Hot, dr.sc. Danijel Pavković, dr.sc. Smiljko Rudan, dr.sc. Vedran Slapničar, dr.sc. Željko Tuković, dr.sc. Krešimir Vučković.

Docenti: dr.sc. Gorana Baršić, dr.sc. Darko Ivančević, dr.sc. Marko Jokić,  dr.sc. Goran Krajačić, dr.sc. Saša Mudrinić, dr.sc. Tihomir Opetuk, dr.sc. Goran Šagi, dr.sc. Vinko Šimunović, dr.sc. Stanko Škec, dr.sc. Nikola Vladimir, dr.sc. Milan Vujanović.

Viši predavač: dr.sc. Snježana Kereković

Voditeljica knjižnice: dr.sc. Tamara Krajna.

Asistenti - poslijedoktorandi: dr.sc. Marko Švaco, Tessa Uroić.

Direktorica CTT: mr.sc. Nina Antičić

Predstavnica zaposlenika FSB-a: dr.sc. Jasna Leder Horina

Osim članova Fakultetskog vijeća sjednici prisustvuju: Ivan Petrošević, dipl. iur., tajnik Fakulteta; Matea Klanac, dipl. iur., tajnica upravljanja.


ODSUTNI:

Redoviti profesori: dr.sc. Branko Bauer (ispr.), dr.sc. Neven Duić, dr.sc. Bojan Jerbić, dr.sc. Zoran Kožuh, dr.sc. Zoran Lulić, dr.sc. Božidar Matijević (ispr.), dr.sc. Joško Petrić (ispr.), dr.sc. Vladimir Soldo (ispr.), dr.sc. Mario Šavar (ispr.), dr.sc. Željko Šitum (ispr.), dr.sc. Nedeljko Štefanić. 

Izvanredni profesori: dr.sc. Željko Alar, dr.sc. Damir Godec, dr.sc. Dragan Žeželj.

Docenti: dr.sc. Petar Ćurković (ispr.).

Asistenti - poslijedoktorandi: dr.sc. Amalija Horvatić Novak (ispr.).

Studenti poslijediplomskog studija: Tibor Bešenić, Borna Doračić, Hrvoje Dorotić, Matija Sakoman.

Studenti preddiplomskog i diplomskog studija: Dino Anlar, Dujo Bilić, Petar Gregurić, Stjepan Herceg, Anamarija Kovačević, Matej Tkalčić.


Dekan prof. dr.sc. Dubravko Majetić otvorio je 1. redovnu sjednicu Fakultetskog vijeća u ak. godini 2018./2019. i pozdravio sve prisutne članove revidiranog Fakultetskog vijeća, te predložio dnevni red naveden u Pozivu. Članovi Fakultetskog vijeća prihvaćaju predloženi dnevni red.

Riječ preuzima bivši dekan prof. dr.sc. Zvonimir Guzović.

Prof. dr.sc. Zvonimir Guzović obratio se članovima Fakultetskog vijeća prigodnim riječima zahvale upućene svim svojim suradnicima s kojima je surađivao u proteklom četverogodišnjem razdoblju, te poželio uspjeh u radu novoj Upravi Fakulteta.

Izvršena je primopredaja dužnosti Dekana. Daljnje vođenje sjednice preuzima dekan prof. dr.sc. Dubravko Majetić.

Dekan je podijelio potvrdnice Sveučilišta u Zagrebu o imenovanju u redovite profesore u trajnom zvanju: prof. dr.sc. Tanji Jurčević Lulić, prof. dr.sc. Jošku Parunovu, prof. dr.sc. Nastiji Degiuli, prof. dr.sc. Nevenu Pavkoviću, prof. dr.sc. Željku Šitumu (ispričan, potvrdnica će se uručiti na sljedećoj sjednici Fakultetskog vijeća), i potvrdnice o izboru u redovite profesore: prof. dr.sc. Darku Landeku, prof. dr.sc. Josipu Kasaću, prof. dr.sc. Damiru Doviću. 

1.
Prihvaćanje Zapisnika 11. redovne sjednice Fakultetskog vijeća održane 18. rujna 2018. godine i Zapisnika 2. izvanredne sjednice (elektroničke) održane 25. rujna 2018. godine na Fakultetu strojarstva i brodogradnje Sveučilišta u Zagrebu

Fakultetsko vijeće prihvaća Zapisnik 11. redovne sjednice Fakultetskog vijeća, održane 18. rujna 2018. godine i Zapisnik 2. izvanredne sjednice (elektroničke) održane 25. rujna 2018. godine na Sveučilištu u Zagrebu, Fakultetu strojarstva i brodogradnje.

2.
Priopćenja

Prije vlastitog priopćenja, dekan je dao riječ Tajniku Fakulteta.

Tajnik Fakulteta obavijestio je članove Fakultetskog vijeća kako se povećao broj članova vijeća u odnosu na proteklo mandatno razdoblje, te da je sukladno tome potrebno povećati broj članova – studenata, i to sa 11 članova na 14 članova. Dogovor je da će se imena novih članova javiti naknadno, nakon što se sukladno Statutu Studentskog zbora, obave izbori među studentima.

2.1.
Dekana

Dekan, prof. dr.sc. Dubravko Majetić, priopćio je:

 • Programski ugovori –  Dekan predstavlja trenutno stanje novog načina financiranja. Programski ugovori su istekli i trenutno se vode pregovori Sveučilišta u Zagrebu i Vlade Republike Hrvatske o potpisivanju novih programskih ugovora. Novi bi programski ugovori trebali donijeti smanjenje subvencije za oko 800 kuna po studentu, ali će se vrednovati radovi objavljeni u časopisima citiranim u bazi Web of science.
 • Na 16. Međunarodnoj izložbi inovacija ARCA (18.-20. listopada 2018.) studenti smjera Mehatronika i robotika osvojili su dvije srebrne medalje za radove „Bionička šaka“ (Davor Širinić i Luka Mišković) i „Robot za igranje šaha“ (Leon Malnar).
 • U tijeku su pripreme za proslavu stogodišnjice Fakulteta strojarstva i brodogradnje, pod vodstvom prof. dr.sc. Doriana Marjanovića. Mole se svi članovi Fakultetskog vijeća za kooperaciju i ažurno slanje dvojezičnih materijala.
 • Dana 12. listopada 2018. godine, Fakultet je posjetio Ministar rada i socijalne skrbi, g. Marko Pavić. U razgovoru je dogovoreno da će ministarstvo FSB-ovim studentima ponuditi više stipendija tijekom studiranja.
 • Voditelj laboratorija: Došlo je do promjene voditelja u određenim laboratorijima, u odnosu na prošlu sjednicu Fakultetskog vijeća, kada se o tom pitanju glasalo. Dekan je navedene promjene obrazložio racionalizacijom korištenja postojećih koeficijenata, te izbjegavanjem plaćanja znatnih iznosa iz vlastitih sredstava Fakulteta u trenutnoj situaciji. Novi prijedlog voditelja laboratorija stavljen je na glasanje, te su ga članovi Fakultetskog vijeća usvojili jednoglasno. 
2.2.
Prodekana

Prodekan prof. dr.sc. Daniel Rolph Schneider priopćio je članovima Fakultetskog vijeća kako je priprema projektne dokumentacije u završnoj fazi, kako bi se mogli u veljači 2019. godine prijaviti na Poziv za dostavu prijedloga na natječaj "Energetska obnova i korištenje obnovljivih izvora energije u zgradama javnog sektora". U tom pogledu osniva se i radna skupina za pripremu prijave za energetsku obnovu u sastavu: prof. dr.sc. Zdenko Tonković (voditelj projekta i predsjednik radne skupine), prof. dr.sc. Daniel Rolph Schneider, izv. prof. dr.sc. Marino Grozdek, prof. dr.sc. Zvonimir Guzović , Katja Mikulić Premužić, mag. ing., Ankica Mihaljević, dipl. oec., Marija Marinić Ravlić, dipl. ing., Ana Domitrović, dipl. oec.,  Dubravka Klišmanić, dipl. oec., i Zlatko Brkić, dipl. ing. Isto tako, prodekan je zamolio sve članove Fakultetskog vijeća da pruže podršku članovima radne skupine, zbog vrlo kratkih rokova za pripremu projekta.

Prodekan za nastavu, prof. dr.sc. Goran Đukić priopćio je:

 • U ovoj akademskoj godini smanjen je broj demonstratora, zbog racionalizacije trošenja sredstava Fakulteta;
 • Izrađen je plan kolokvija, te je spreman za objavu studentima;
 • Napravljena je raspodjela studenata prema grupama, te su im dodijeljeni mentori, na način da je svakom mentoru dodijeljeno 15 novoupisanih studenata (brucoša). Ukupno imamo 34 mentora iz redova asistenata i poslijedoktoranada;
 • U tijeku je natječaj za dodjelu stipendija u STEM područjima znanosti, koje dodjeljuje Ministarstvo znanosti i obrazovanja. Prošle godine je našim studentima odobreno ukupno 180 stipendija.
2.3.
Studenata

Nema priopćenja.

2.4.
Odbora i povjerenstava i Direktora CTT-a

Nema priopćenja.

2.
Izbor nastavnika i suradnika
2.1.
Raspis natječaja i izbor stručnih povjerenstava

Na temelju prijedloga zavoda, a u skladu sa Statutom FSB-a i mišljenjem Povjerenstva za kadrove, Fakultetsko vijeće donosi odluku o pokretanju postupka izbora:   

 1. jednog nastavnika u znanstveno-nastavnom zvanju i radnom mjestu redovitog profesora u trajnom zvanju, za područje tehničkih znanosti, znanstveno polje strojarstvo u Zavodu za tehničku mehaniku na Katedri za eksperimentalnu mehaniku.

 2. jednog nastavnika u naslovnom znanstveno-nastavnom zvanju redovitog profesora, 1. izbor, za područje tehničkih znanosti, znanstveno polje strojarstvo u Zavodu za tehnologiju.

 3. jednog nastavnika u znanstveno-nastavnom zvanju i radnom mjestu docenta, za područje tehničkih znanosti, znanstveno polje strojarstvo u Zavodu za tehničku mehaniku na Katedri za mehaniku i čvrstoću.

 4. jednog suradnika u suradničkom zvanju i radnom mjestu poslijedoktoranda, za područje tehničkih znanosti, znanstveno polje strojarstvo u Zavodu za kvalitetu na Katedri za mjerenje i kontrolu.

 5. jednog suradnika u suradničkom zvanju i radnom mjestu poslijedoktoranda, za područje tehničkih znanosti, znanstveno polje strojarstvo u Zavodu za industrijsko inženjerstvo na Katedri za upravljanje proizvodnjom.

 6. jednog suradnika u naslovnom suradničkom zvanju asistenta, za područje prirodnih znanosti, znanstveno polje matematika na Katedri za matematiku.
   
  Poništava se Natječaj objavljen 27. travnja 2018. godine u javnim glasilima i raspisuje se novi natječaj za: 

 7. jednog suradnika u suradničkom zvanju i radnom mjestu asistenta, za područje tehničkih znanosti, znanstveno polje strojarstvo u Zavodu za materijale, Katedri za toplinsku obradbu i inženjerstvo površina 

  Poništava se Natječaj objavljen 25. srpnja 2018. godine u javnim glasilima i raspisuje se novi natječaj za: 

 8. jednog suradnika u suradničkom zvanju i radnom mjestu asistenta, na projektu UIP-2017-05-6538 Nanostrukturirani tvrdi metali – Novi izazovi metalurgije praha (Nano-PM), s vlastitim financiranjem, na određeno vrijeme dok projekt traje, u Zavodu za materijale na Katedri za materijale i tribologiju. Voditeljica projekta je dr.sc. Tamara Aleksandrov Fabijanić. 

  Napomena:

  Raspis natječaja za izbor prof. dr.sc. Janoša Kodvanja (točka 1.) u znanstveno-nastavno zvanje i radno mjesto redovitog profesora u trajnom zvanju skida se sa Dnevnog reda sjednice, pošto nije stigla suglasnost Sveučilišta u Zagrebu za navedeni izbor. O toj točki raspravljat će se na jednoj od sljedećih sjednica. Prijedlog se jednoglasno prihvaća.

  2.2.
  Izbor Ivane Čavar, mag. soc., u suradničko zvanje i radno mjesto asistentice za područje društvenih znanosti, znanstveno polje sociologija, u Zavodu za industrijsko inženjerstvo na Katedri za sociologiju

  Fakultetsko vijeće prihvaća izvješće Stručnog povjerenstva i javnim glasovanjem, donosi odluku:

  Ivana Čavar, mag. soc., izabire se u suradničko zvanje i radno mjesto asistentice, za područje društvenih znanosti, znanstveno polje sociologija u Zavodu za industrijsko inženjerstvo na Katedri za sociologiju.

  2.
  Doktorati
  2.1.
  Prijava konačne teme doktorskog rada u okviru poslijediplomskog doktorskog studija
  2.1.1.
  Benić Juraj, mag. ing. mech.

  Fakultetsko vijeće prihvaća temu doktorskog rada Jurja Benića, mag. ing. mech., pod naslovom: Upravljanje izravno pogonjenih elektrohidrauličkih sustava iz područja tehničkih znanosti, znanstvenog polja strojarstva. 

  Imenuju se članovi Povjerenstva za ocjenu teme i predlaganje mentora u sastavu: 

   1. doc. dr.sc. Tihomir Žilić - predsjednik povjerenstva
   2. prof. dr.sc. Željko Šitum - studijski savjetnik
   3. doc. dr.sc. Franc Majdić, Univerza v Ljubljani, Fakulteta za strojništvo - član 

  te se predlaže imenovanje mentora doktorskog rada, nakon obrane konačne teme, prof. dr.sc. Željka Šituma.

  2.1.2.
  Brajčinović Sandra, mag. ing. met.

  Fakultetsko vijeće prihvaća temu doktorskog rada Sandre Brajčinović, mag. ing. met., pod naslovom: Razvoj novog legirnog sustava alatnih čelika za topli rad na osnovu termodinamičkih i procesnih parametara iz područja tehničkih znanosti, znanstvenog polja metalurgija. 

  Imenuju se članovi Povjerenstva za ocjenu teme i predlaganje mentora u sastavu: 

   1. prof. dr.sc. Vesna Alar, predsjednica povjerenstva
   2. izv. prof. dr.sc. Anita Begić Hadžipašić, Sveučilište u Zagrebu, Metalurški fakultet u Sisku, studijska savjetnica 1
   3. prof. dr.sc. Jožef Medved, Univerza v Ljubljani, Naravoslovnotehniška fakulteta, studijski savjetnik 2
   4. izv. prof. dr.sc. Stjepan Kožuh, Sveučilište u Zagrebu, Metalurški fakultet u Sisku – član
   5. doc. dr.sc. Matjaž Knap, Univerza v Ljubljani, Naravoslovnotehniška fakulteta - član 

  te se predlaže imenovanje mentora doktorskog rada, nakon obrane konačne teme, izv. prof. dr.sc. Anite Begić Hadžipašić, Sveučilište u Zagrebu, Metalurški fakultet u Sisku i prof. dr.sc. Jožefa Medveda, Univerza v Ljubljani, Naravoslovnotehniška fakulteta.

  2.1.3.
  Čular Ivan, mag. ing. mech.

  Fakultetsko vijeće prihvaća temu doktorskog rada Ivana Čulara, mag. ing. mech., pod naslovom: Modeliranje zamora u korijenu zuba površinski otvrdnutih zupčanika / Fatigue modelling in tooth root of surface hardened gears iz područja tehničkih znanosti, znanstvenog polja strojarstva. 

  Imenuju se članovi Povjerenstva za ocjenu teme i predlaganje mentora u sastavu: 

   1. prof. dr.sc. Zdenko Tonković - predsjednik povjerenstva
   2. izv. prof. dr.sc. Krešimir Vučković - studijski savjetnik
   3. prof. dr.sc. Srečko Glodež, Univerza v Mariboru, Fakulteta za strojništvo - član 

  te se predlaže imenovanje mentora doktorskog rada, nakon obrane konačne teme, izv. prof. dr.sc. Krešimir Vučkovića.

  2.1.4.
  Krznar Matija, mag. ing. mech.

  Fakultetsko vijeće prihvaća temu doktorskog rada Matije Krznara, mag. ing. mech., pod naslovom: Modeliranje i regulacija pogonskih sustava više-rotorskih bespilotnih letjelica / Modelling and control of propulsion systems for multirotor unmanned aerial vehicles, iz područja tehničkih znanosti, znanstvenog polja strojarstva. 

  Imenuju se članovi Povjerenstva za ocjenu teme i predlaganje mentora u sastavu: 

   1. izv. prof. dr.sc. Josip Kasać - predsjednik povjerenstva
   2. izv. prof. dr.sc. Danijel Pavković - studijski savjetnik
   3. prof. dr.sc. Stjepan Bogdan, Sveučilište u Zagrebu, Fakultet elektrotehnike i računarstva - član 

  te se predlaže imenovanje mentora doktorskog rada, nakon obrane konačne teme, izv. prof. dr.sc. Danijela Pavkovića.

  2.2.
  Ocjena konačne teme doktorskog rada u okviru poslijediplomskog doktorskog studija Salema Al Saleha, mag. oec.

  Fakultetsko vijeće jednoglasno prihvaća izvješće Povjerenstva o ocjeni teme doktorskog rada u sklopu poslijediplomskog doktorskog studija Salema Al Saleha, mag. oec. 

  Ocjenjuje se podobnom predložena tema doktorskog rada pod naslovom: Utjecaj centraliziranih rashladnih sustava na integraciju obnovljivih izvora energije u suhim klimama/The impact of district cooling systems on the integration of renewable energy sources in arid climates, iz područja tehničkih znanosti, znanstvenog polja strojarstva.
  Predlaže se Senatu Sveučilišta u Zagrebu da u skladu s čl. 21. st. 7. Statuta Sveučilišta odobri predloženu temu doktorskog rada Salema Alsaleha, mag. oec.

  2.3.
  Izvještaj o ocjeni i obrani doktorskog rada Nataše Tošanović, dipl. ing. strojarstva

  Fakultetsko vijeće jednoglasno prihvaća Izvješće Povjerenstva o pozitivnoj ocjeni doktorskog rada Nataše Tošanović, dipl. ing. strojarstva, te kao dan obrane određuje 08. studenoga 2018. godine u 12,00 sati u Vijećnici, Ivana Lučića 1/III kat, sjeverna zgrada.

  2.4.
  Izvješće o prijavama kandidata za upis na poslijediplomske studije u ak. godini 2018./2019.
  2.4.1.
  Doktorski studij

  Fakultetsko vijeće na prijedlog Odbora za poslijediplomske studije, donosi odluku:

  Odobrava se upis na poslijediplomski sveučilišni doktorski studij, u ak. god. 2018./2019., sljedećim pristupnicima, kao u prilogu.

  2.4.2.
  Specijalistički studij

  Fakultetsko vijeće na prijedlog Odbora za poslijediplomske studije, donosi odluku:

  Odobrava se upis na poslijediplomski specijalistički studij, u ak. god. 2018./2019., sljedećim pristupnicima, kao u prilogu.

  2.
  Nastava
  2.1.
  Povjera dijela predavanja dr.sc. Ivanu Koradeu, poslijedoktorandu, na Zavodu za mehaniku fluida

  Fakultetsko vijeće na prijedlog Zavoda za mehaniku fluida, donosi odluku:

  Dr.sc. Ivanu Koradeu, poslijedoktorandu, odobrava se povjera održavanja dijela nastave, kako slijedi: 

   

  Nositelj

   

  ISVU

   

  ECTS


  Naziv kolegija


  Sem.

   

  Satnica

  Sati povjere

   

  Studij


  Virag, Z.;

  Krizmanić, S.

  18755

  7.0


  Mehanika bioloških strujanja


  II.

  2+2

  9 sati

  Diplomski studij

  2.2.
  Povjera dijela predavanja dr.sc. Petru Piljeku, poslijedoktorandu, u Zavodu za tehnologiju na Katedri za oblikovanje deformiranjem

  Fakultetsko vijeće na prijedlog Zavoda za tehnologiju, Katedre za oblikovanje deformiranjem, donosi odluku:

  Dr.sc.   Petru Piljeku, poslijedoktorandu, odobrava se povjera održavanja dijela nastave, kao u prilogu. 

  2.3.
  Povjera dijela predavanja dr.sc. Mihi Klaiću, poslijedoktorandu, na Zavodu za tehnologiju

  Fakultetsko vijeće na prijedlog Zavoda za tehnologiju, donosi odluku:

  Dr.sc. Mihi Klaiću, poslijedoktorandu, odobrava se povjera održavanja dijela nastave, kao u prilogu. 

  2.4.
  Povjera dijela predavanja dr.sc. Filipu Šuligoju, asistentu, na Zavodu za robotiku i automatizaciju proizvodnih sustava

  Fakultetsko vijeće na prijedlog Zavoda za robotiku i automatizaciju proizvodnih sustava, donosi odluku:

  Dr.sc. Filipu Šuligoju, poslijedoktorandu, odobrava se povjera održavanja dijela nastave, kao u prilogu.

  2.5.
  Molba Sveučilišta u Zagrebu, Fakulteta prometnih znanosti za izdavanje suglasnosti za izvođenje nastave našim profesorima i višim asistentima
  2.5.1.
  prof. dr.sc. Zoran Lulić

  Fakultetsko vijeće na molbu Sveučilišta u Zagrebu, Fakulteta prometnih znanosti, donosi odluku: 

  Dr.sc. Zoranu Luliću, redovitom profesoru, odobrava se sudjelovanje u nastavi, iz kolegija „Teorija kretanja vozila“, na diplomskim studijima u trajanju od 15 sata predavanja, u ak. god. 2018./2019., na Sveučilištu u Zagrebu, Fakultetu prometnih znanosti, izvan redovitog radnog vremena.

  2.5.2.
  prof. dr.sc. Milan Vrdoljak

  Fakultetsko vijeće na molbu Sveučilišta u Zagrebu, Fakulteta prometnih znanosti, donosi odluku:

  Dr.sc. Milanu Vrdoljaku, redovitom profesoru, odobrava se sudjelovanje u nastavi na preddiplomskom studiju Aeronautike iz kolegija „Teorija leta II“, u zimskom semestru u trajanju od 15 sati predavanja i kolegija „Teorija leta I“ u ljetnom semestru u trajanju od 6 sati predavanja, te ispitivanje navedenih kolegija na ispitnim rokovima u akademskoj godini 2018./2019., na Sveučilištu u Zagrebu, Fakultetu prometnih znanosti, izvan redovitog radnog vremena.

  2.5.3.
  izv. prof. dr.sc. Suzana Jakovljević

  Fakultetsko vijeće na molbu Sveučilišta u Zagrebu, Fakulteta prometnih znanosti, donosi odluku: 

  Dr.sc. Suzani Jakovljević, izvanrednoj profesorici, odobrava se sudjelovanje u nastavi, iz kolegija „Poznavanje materijala“, u trajanju od 30 sati predavanja, te ispitivanje istog predmeta na ispitnim rokovima u ak. god. 2018./2019., na Sveučilištu u Zagrebu, Fakultetu prometnih znanosti, izvan redovitog radnog vremena.

  2.5.4.
  dr.sc. Jasna Leder Horina, poslijedoktorandica

  Fakultetsko vijeće na molbu Sveučilišta u Zagrebu, Fakulteta prometnih znanosti, donosi odluku:

  Dr.sc. Jasni Leder Horina, poslijedoktorandici, odobrava se sudjelovanje u nastavi, iz kolegija „Mehanika I“, na preddiplomskim studijima u trajanju od 60 sati vježbi, u ak. god. 2018./2019., na Sveučilištu u Zagrebu, Fakultetu prometnih znanosti, izvan redovitog radnog vremena.

  2.6.
  Molba Sveučilišta u Zagrebu, Prirodoslovno-matematičkog fakulteta za izdavanje suglasnosti za izvođenje nastave prof. dr.sc. Dubravku Majetiću, doc. dr.sc. Danku Brezaku, prof. dr.sc. Nevenu Pavkoviću i izv. prof. dr.sc. Krešimiru Vučkoviću

  Fakultetsko vijeće na molbu Sveučilišta u Zagrebu, Prirodoslovno-matematičkog fakulteta, donosi odluku: 

  Odobrava se sudjelovanje u nastavi na Sveučilištu u Zagrebu Prirodoslovno-matematičkom fakultetu u Fizičkom odsjeku, u akademskoj godini 2018./2019., nastavnicima Sveučilišta u Zagrebu, Fakulteta strojarstva i brodogradnje: 

  1. dr.sc. Dubravku Majetiću, redovitom profesoru u trajnom zvanju – iz kolegija „Automatika“, 60 norma sati predavanja i 15 norma sati vježbi u skladu sa satnicom (2+1+0) u ljetnom semestru,
  2. dr.sc. Danku Brezaku, docentu – iz kolegija „Automatika“, 15 norma sati vježbi u ljetnom semestru,    
  3. dr.sc. Nevenu Pavkoviću, redovitom profesoru u trajnom zvanju - iz kolegija „Konstruiranje pomoću računala“, 90 norma sati predavanja/vježbe u skladu sa satnicom (2+2+0) u zimskom semestru
  4. dr.sc. Krešimiru Vučkoviću, izvanrednom profesoru – iz kolegija „Osnove strojarstva“, 120 norma sati predavanja/vježbi u skladu sa satnicom (3+2+0) u zimskom semestru.
  2.7.
  Molba Sveučilišta u Splitu, Fakulteta elektrotehnike, strojarstva i brodogradnje za izdavanje suglasnosti za izvođenje nastave prof. dr.sc. Jošku Parunovu

  Fakultetsko vijeće na molbu Sveučilišta u Splitu, Fakulteta elektrotehnike, strojarstva i brodogradnje, donosi odluku:

  Dr.sc. Jošku Parunovu, redovitom profesoru, odobrava se sudjelovanje u nastavi na sveučilišnom preddiplomskom studiju Brodogradnje na Sveučilištu u Splitu, Fakultetu elektrotehnike, strojarstva i brodogradnje, iz kolegija „Čvrstoća broda“, u trajanju od 15 sati predavanja i 15 sati auditornih vježbi u zimskom semestru u akademskoj godini 2018./2019., izvan redovitog radnog vremena.

  2.8.
  Molba Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Strojarskog fakulteta u Slavonskom brodu za izdavanje suglasnosti za izvođenje nastave doc. dr.sc. Milanu Vujanoviću

  Fakultetsko vijeće na molbu Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Strojarskog fakulteta u Slavonskom Brodu, donosi odluku:

  Dr.sc. Milanu Vujanoviću, docentu, odobrava se sudjelovanje u nastavi na sveučilišnom diplomskom studiju Strojarstvo, smjer Energetska postrojenja iz kolegija Modeliranje izgaranja i prijenosa topline, u trajanju od 15 sati predavanja u IV. semestru ak. god. 2018./2019. na Sveučilištu J.J. Strossmayera u Osijeku, Strojarskom fakultetu u Slavonskom Brodu.

  2.9.
  Molba Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Odjela za matematiku za izdavanje suglasnosti za izvođenje nastave prof. dr.sc. Mariu Essertu

  Fakultetsko vijeće na molbu Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Odjela za matematiku, donosi odluku:

  Dr.sc. Mariu Essertu, redovitom profesoru, odobrava se sudjelovanje u nastavi na sveučilišnom preddiplomskom i diplomskom studiju matematike, na izbornom kolegiju „Računalno jezikoslovlje“ u trajanju od 30 sati predavanja, u ak. god. 2018./2019., na Sveučilištu J.J. Strossmayera u Osijeku - Odjel matematike.

  2.10.
  Molba Veleučilišta u Slavonskom brodu za izdavanje suglasnosti za izvođenje nastave na specijalističkom diplomskom stručnom studiju energetike prof. dr.sc. Igoru Balenu

  Fakultetsko vijeće na molbu Veleučilišta u Slavonskom Brodu, donosi odluku:

  Prof. dr.sc. Igoru Balenu, odobrava se sudjelovanje u izvođenju nastave na specijalističkom diplomskom stručnom studiju energetike iz kolegija Tehnika grijanja na Veleučilištu u Slavonskom Brodu, u akademskoj godini 2018./2019.

  2.11.
  Molba Fakulteta za industrijski inženiring Novo Mesto za izdavanje suglasnosti za izvođenje nastave doc. dr.sc. Stanku Škecu

  Fakultetsko vijeće na molbu Fakulteta za industrijski inženiring Novo Mesto, donosi odluku:

  Doc. dr.sc. Stanku Škecu, odobrava se sudjelovanje u nastavi na Fakultetu za industrijski inženiring (Novo Mesto Slovenija) u zimskom semestru 2018/2019. u okviru kolegija „Ciljno konstruiranje“ (Design Methods) koji se održava na engleskom jeziku. 

  2.
  Službena putovanja i međunarodne konferencije
  2.1.
  Molba Zavoda za zavarene konstrukcije za odobrenje službenog puta doc. dr.sc. Ivanu Stojanoviću, radi boravka u Institutu "Luoyang Ship Material Research Institute" u Qingdau i Pekingu

  Fakultetsko vijeće na molbu Zavoda za zavarene konstrukcije, donosi odluku:

  Doc. dr.sc. Ivanu Stojanoviću u Zavodu za zavarene konstrukcije na Katedri za zavarene konstrukcije, odobrava se službeni put u Kinu, radi boravka u Institutu „Luoyang Ship Material Research Institute“ u Qingdau i Pekingu u sklopu bilateralnog hrvatsko-kineskog projekta „Samoobnovljiva prevlaka za zaštitu od korozije bazirana na mikrokapsulama / nano česticama“,  u vremenu od 22. do 30. listopada 2018. godine. 
  Troškovi puta i boravka financirati će se sredstvima Ministarstva znanosti i obrazovanja  u sklopu navedenog projekta.
  Nakon povratka imenovani je obavezan podnijeti Fakultetskom vijeću pisano izvješće.

  2.2.
  Molba Zavoda za mehaniku fluida za odobrenje znanstvenog boravka Andriji Buljcu, mag. ing. mech., radi znanstvenog istraživanja na Sveučilištu u Newcastleu, UK

  Fakultetsko vijeće na molbu Zavoda za mehaniku fluida, donosi odluku: 

  Andriji Buljcu, mag. ing. mech. u Zavodu za mehaniku fluida na Katedri za aerodinamiku okoliša i konstrukcija, odobrava se boravak na Sveučilištu u Newcastleu, UK, radi znanstvenog istraživanja na projektu Hrvatske zaklade za znanost IP-2016-06-2017 WESLO, u vremenu od 12. studenoga do 07. prosinca 2018. godine.
  Troškovi puta i boravka financirati će se sredstvima navedenog projekta.
  Nakon povratka imenovani je obavezan podnijeti Fakultetskom vijeću pisano izvješće.    

  2.3.
  Molba Zavoda za mehaniku fluida za odobrenje znanstvenog boravka Danijelu Bosnaru, mag. ing. mech., radi znanstvenog istraživanja u Centru za izvrsnost u Telču, Češka

  Fakultetsko vijeće na molbu Zavoda za mehaniku fluida, donosi odluku:

  Danijelu Bosnaru, mag. ing. mech. u Zavodu za mehaniku fluida na Katedri za aerodinamiku okoliša i konstrukcija, odobrava se boravak u Centru za izvrsnost u Telču, Češka, radi znanstvenog istraživanja na projektu Hrvatske zaklade za znanost IP-2016-06-2017 WESLO, u vremenu od 22. listopada do 16. prosinca 2018. godine. Troškovi puta i boravka financirati će se sredstvima navedenog projekta.
  Nakon povratka imenovani je obavezan podnijeti Fakultetskom vijeću pisano izvješće.    

  2.4.
  Molba Zavoda za materijale za odobrenje prof. dr.sc. Božidaru Matijeviću službenog putovanja u Brazil

  Fakultetsko vijeće na molbu Zavoda za materijale, donosi odluku:

  Prof. dr.sc. Božidaru Matijeviću u Zavodu za materijale na Katedri za toplinsku obradu i inženjerstvo površina, odobrava se službeni put u Brazil, radi boravka na Universidad de São Paulo (Escola de Engenharia de São Carlos – Universidade de São Paulo) Brazil u sklopu Erasmus + mobilnost osoblja između programskih i partnerskih zemalja u svrhu osposobljavanja (KAI07) u vremenu od 20. listopada do 04. studenoga 2018. godine.
  Troškovi puta i boravka financirati će se sredstvima Sveučilišta u Zagrebu u sklopu Ersamus + programa mobilnosti osoblja.
  Nakon povratka imenovani je obavezan podnijeti Fakultetskom vijeću pisano izvješće.    

  2.5.
  Molba Zavoda za energetska postrojenja, energetiku i okoliš za odobrenje znanstvenog usavršavanja u Nizozemskoj Filipu Juriću, mag. ing. mech., stručnom suradniku na projektu

  Fakultetsko vijeće na molbu Zavoda za energetska postrojenja, energetiku i okoliš, donosi odluku:

  Filipu Juriću, stručnom suradniku na projektu u Zavodu za energetska postrojenja, energetiku i okoliš na Katedri za energetska postrojenje i energetiku, odobrava se boravak na AVL Dacolt, Maastricht, Nizozemska, radi znanstvenog usavršavanja u području numeričkog modeliranja procesa izgaranja, u vremenu od 22. listopada do 03. studenoga 2018. godine.
  Nakon povratka imenovani je obavezan podnijeti Fakultetskom vijeću pisano izvješće.    

  2.6.
  Molba Zavoda za motore i transportna sredstva za odobrenje znanstvene mobilnosti asistentici Petri Bonačić Bartolin, mag. ing. mech.

  Fakultetsko vijeće na molbu Zavoda za motore i transportna sredstva, donosi odluku:

  Petri Bonačić Bartolin, mag. ing. mech. u Zavodu za motore i transportna sredstva na Katedri za tračnička i lebdeća pružna vozila, odobrava se boravak na Sveučilištu u Oxfordu (University of Oxford, UK) Velika Britanija, u sklopu znanstvene mobilnosti radi znanstvenog istraživanja unutar poslijediplomskog studija u vremenu od 22. listopada do 23. studenoga 2018. godine.
  Nakon povratka imenovana je obavezana podnijeti Fakultetskom vijeću pisano izvješće.

  2.7.
  Izvješće o znanstvenom usavršavanju doc. dr.sc. Milana Vujanovića u Portugalu

  Fakultetsko vijeće prihvaća izvješće o znanstvenom usavršavanju doc. dr.sc. Milana Vujanovića u Portugalu.

  2.8.
  Izvješće dr.sc. Mira Hegedića, poslijedoktoranda, sa službenog puta u sklopu Erasmus+ programa razmjene nastavnog osoblja u Brazilu

  Fakultetsko vijeće prihvaća izvješće dr.sc. Mira Hegedića, poslijedoktoranda, sa službenog puta u sklopu Erasmus+programa razmjene nastavnog osoblja u Brazilu.

  2.9.
  Izvješće doc. dr.sc. Darka Ivančevića o stručnoj ekskurziji nastavnika i studenata Studija zrakoplovstva TENKKZ2018

  Fakultetsko vijeće prihvaća izvješće doc. dr.sc. Darka Ivančevića o stručnoj ekskurziji nastavnika i studenta Studija zrakoplovstva TENKKZ2018.

  2.10.
  Izvješće izv. prof. dr.sc. Jerolima Andrića o službenom boravku u Belgiji i Nizozemskoj

  Fakultetsko vijeće prihvaća izvješće izv. prof. dr.sc. Jerolima Andrića o službenom boravku u Belgiji u Nizozemskoj.

  2.11.
  Izvješće prof. dr. sc. Daniela Rolph Schneidera o boravku na konferenciji 13th SDEWES 2018 u Palermu, Italija

  Fakultetsko vijeće prihvaća izvješće prof. dr.sc. Daniela Rolpha Schneidera o boravku na konferenciji 13th SDEWES 2018 u Palermu, Italija.

  2.
  Razno

  Dekan prof. dr.sc. Dubravko Majetić pozvao je sve članove Fakultetskog vijeća na veslačku regatu koja će se održati dana 27. listopada 2018. godine na Jarunu. 

  Isto tako, Dekan je obavijestio sve članove Fakultetskog vijeća o tome kako će se sjednice ubuduće održavati s točnim početkom u 12:00 sati, te moli sve članove da se navedenog pridržavaju i dolaze nešto ranije. Pozivi za sjednice Fakultetskog vijeća slat će se elektroničkom poštom, te ih članovi više neće primati u papirnatom obliku putem Urudžbenog ureda.
  Dekan utvrđuje da je dnevni red iscrpljen, te zaključuje sjednicu u 13,20 sati.  Zapisničarka                                                                 D e k a n


  Matea Klanac, tajnica upravljanja                              Prof. dr.sc. Dubravko Majetić

   
  MB 3276546
  OIB 22910368449
  PIC 996827485
  IBAN HR4723600001101346933

  tel: +385 1 6168 222
  fax: +385 1 6156 940
  Sveučilište u Zagrebu
  Ministarstvo znanosti i obrazovanja

  Alumni AMAC
  Mapa stranica
    
  Fakultet strojarstva i brodogradnje
  Ivana Lučića 5
  10002 Zagreb, p.p. 102