Novosti

Na ovoj stranici koristimo kolačiće kako bi korisnici mogli pristupati svojim korisničkim računima te za potrebe analize pristupa fakultetskim stranicama. Nastavljanjem korištenja ove stranice pristajete na kolačiće.

Aktualno


CROSBI: Omogućen je uvoz publikacija u CroRIS putem DOI broja

Upisivanje radova u CROSBI (CroRIS) omogućeno je uvozom podataka preko DOI broja iz Crossref-a. Na taj način se uveze dio podataka, sve što nedostaje potrebno je dopuniti.

Upute se nalaze na poveznici: https://wiki.srce.hr/display/CRORIS/Unos+novog+zapisa#Unosnovogzapisa-DOIbroj
 FSB Obavijesti
Andrea Zabjan Bogut
28. svibnja 2024.

Sada Ti ocjenjuješ! Anketa za procjenu nastavnika u ljetnom semestru 2023./24.

Od 27. svibnja do 16. lipnja 2024. provodi se on-line anketa putem Studomata, kojom možete procijeniti svoje zadovoljstvo kvalitetom nastave vaših nastavnika i asistenata na svakom pojedinom kolegiju. Vaši odgovori mogu usmjeriti našu pažnju na pozitivne i negativne aspekte nastave te utjecati na poboljšanje njezine kvalitete. Anketa je anonimna i vaše odgovore nemoguće je povezati s vašim identitetom! Anketa se provodi na kolegijima s 10 i više upisanih studenata. Rezultati će biti dostupni nastavnicima tek nakon završetka ispitnih rokova u ljetnom semestru.
 FSB Obavijesti
Silvana Škoko Gavranović
27. svibnja 2024.

Natječaj za dodjelu nagrade Fran Bošnjaković za akademsku godinu 2023./2024.

Senat Sveučilišta u Zagrebu raspisao je Natječaj za dodjelu nagrade Fran Bošnjaković za akademsku godinu 2023./2024., a detalje natječaja možete pronaći na web stranicama Sveučilišta (Link), i u tekstu natječaja koji se nalazi u privitku ove obavijesti. 

Pozivamo ustrojstvene jedinice fakulteta da pošalju svoje prijedloge na e-adresu: nagrade@fsb.hr te jedan primjerak putem urudžbenog zapisnika, najkasnije do srijede 12. lipnja 2024. godine. Prijedlog mora sadržavati životopis predloženika te iscrpno obrazloženje, kojemu se prilažu znanstveni radovi i drugi potrebni dokazi.
 FSB Obavijesti
Matea Klanac
27. svibnja 2024.

Natječaj za izbor asistenata na FSB-u

Natječaj za izbor asistenata objavljen je 24. svibnja 2024. godine u Narodnim novinama, EURAXESS portalu i na fakultetskoj web stranici.

Natječaj je otvoren 30 dana, do 24. lipnja 2024. godine, i nalazi se u prilogu.
 Natječaji
Matea Klanac
24. svibnja 2024.

Obavijest o izabranom pristupniku za suradničko radno mjesto višeg asistenta

Temeljem Odluke Fakultetskog vijeća od 22. svibnja 2024. godine, na suradničko radno mjesto višeg asistenta, za područje tehničkih znanosti, znanstveno polje strojarstvo u Zavodu za mehaniku fluida na Katedri za računalnu mehaniku fluida izabran je pristupnik dr.sc. Ivan Batistić.

Natječaj za navedeno zapošljavanje raspisan je dana 19. siječnja 2024. godine.
 Natječaji
Matea Klanac
23. svibnja 2024.

Obavijest o izabranoj pristupnici za suradničko radno mjesto više asistentice na projektu

Temeljem Odluke Fakultetskog vijeća od 22. svibnja 2024. godine, na suradničko radno mjesto više asistentice na projektu, za područje tehničkih znanosti, znanstveno polje strojarstvo u Zavodu za energetska postrojenja, energetiku i okoliš na Katedri za energetska postrojenja i energetiku izabrana je pristupnica dr.sc. Ana Kodba.

Natječaj za navedeno zapošljavanje raspisan je dana 22. ožujka 2024. godine.
 Natječaji
Matea Klanac
23. svibnja 2024.

Sandra Brajčinović: Obrana doktorskog rada

Sandra Brajčinović, mag. ing. met., branit će u ponedjeljak 17. lipnja 2024. u 13.00 sati na Sveučilištu u Zagrebu, Metalurški fakultet, doktorski rad pod naslovom „Razvoj novoga legirnoga sustava alatnih čelika na osnovi termodinamičkih parametara“ (Devalopment of a new alloying system for tools steels based on thermodynamic parameters).
 FSB Obavijesti
Damir Kačer
22. svibnja 2024.

Robert Mašović: Obrana doktorskog rada

Robert Mašović, mag. ing. mech., branit će u petak 7. lipnja 2024. u 11.00 sati na Sveučilištu u Zagrebu, na privremenoj lokaciji Fakulteta strojarstva i brodogradnje, u dvorani 7 BCC poslovnog centra, Koledovčina 1, III. kat doktorski rad pod naslovom „Utjecaj dimenzijske točnosti pužnoga kola i teksture površine boka zuba na razvoj rupičenja“ (Influence of dimensional accuracy and tooth flank surface texture on worm wheel pitting formation).
 FSB Obavijesti
Damir Kačer
22. svibnja 2024.

Ponovljeni Natječaj za radno mjesto Rukovoditelja Financijske službe na FSB-u

Fakultet strojarstva i brodogradnje raspisao je natječaj za popunu radnog mjesta Rukovoditelja Financijske službe – položaj I. vrste, voditelj ustrojstvene jedinice 3, u Financijskoj službi, Dekanat i tajništvo, na neodređeno vrijeme, u punom radnom vremenu, uz uvjet probnog rada od 6 mjeseci - 1 izvršitelj/ica.

Natječaj je objavljen 17. svibnja 2024. godine, u Narodnim novinama, web stranicama i biltenu HZZ-a, a otvoren je 21 dan, do 7. lipnja 2024. godine.

Tekst natječaja nalazi se u privitku.
 Natječaji
Matea Klanac
17. svibnja 2024.

Obavijest o izabranoj osobi za radno mjesto Spremačice u Službi investicija, održavanja i sigurnosti

Nakon provedenog Natječaja koji je raspisan dana 10. travnja 2024. godine, na radnom mjestu Spremačice u Službi investicija, održavanja i sigurnosti, zaposlena je Marija Bučanac, temeljem Odluke o izboru kandidata od 15. svibnja 2024. godine.
 Natječaji
Matea Klanac
15. svibnja 2024.

Obavijest o izabranoj osobi za radno mjesto Tehničkog suradnika - Laboranta na FSB-u

Nakon provedenog Natječaja koji je raspisan dana 10. travnja 2024. godine, na radnom mjestu Tehničkog suradnika – Laboranta, radno mjesto III vrste,  u Zavodu za tehnologiju na Katedri za oblikovanje deformiranjem, rad na neodređeno vrijeme, u punom radnom vremenu, uz uvjet probnog rada od dva mjeseca, zaposlen je Davor Juric, temeljem Odluke o izboru kandidata od 10. svibnja 2024. godine.
 Natječaji
Matea Klanac
15. svibnja 2024.

Obavijest o izabranom kandidatu za radno mjesto Savjetnika za mobilnost

Nakon provedenog javnog Natječaja, koji je raspisan 5. travnja 2024. godine, na radnom mjestu Savjetnice za mobilnost –  savjetnik, radno mjesto I. vrste, u Službi za projekte i mobilnost, Dekanat i tajništvo, temeljem Odluke o izboru kandidata od 6. svibnja 2024. godine, zaposlena je Katarina Plancutić, mag. geogr.
 Natječaji
Matea Klanac
7. svibnja 2024.

Robert Mašović: Doktorski rad

Doktorski rad Roberta Mašovića pod naslovom "Influence of dimensional accuracy and tooth flank surface texturing on worm wheel pitting formation" (mentor prof. dr. sc. Dragan Žeželj) dostupan je u elektroničkoj verziji na web stranicama Fakulteta.
 FSB Obavijesti
Andrea Zabjan Bogut
3. svibnja 2024.

Sandra Brajčinović: Doktorski rad

Doktorski rad Sandre Brajčinović pod naslovom "Razvoj novoga legirnoga sustava alatnih čelika na osnovi termodinamičkih parametara" (mentori:  Prof.dr.sc. Anita Begić Hadžipašić i Prof.dr.sc. Jožef Medved) dostupan je u elektroničkoj verziji na web stranicama Fakulteta.
 FSB Obavijesti
Jelena Bolkovac
25. travnja 2024.

Josip Pasanec: Doktorski rad

Doktorski rad Josip Pasanec pod naslovom "Eksperimentalna analiza kondenzacije vodene pare u spiralnim cijevima uz prisutnost nekondenzirajućih plinova" (mentor Izv. prof. dr. sc. Nenad Ferdelji) dostupan je u elektroničkoj verziji na web stranicama Fakulteta.
 FSB Obavijesti
Jelena Bolkovac
26. veljače 2024.

Zoran Tomić: Doktorski rad

Doktorski rad Zorana Tomića pod naslovom "Numerical phase-field modelling and experimental validation of sintered steel fracture and fatigue behaviour" (mentori prof. dr. sc. Zdenko Tonković, prof. dr. sc. Nenad Gubeljak) dostupan je u elektroničkoj verziji na web stranicama Fakulteta.
 Vijesti iz knjižnice
Andrea Zabjan Bogut
4. veljače 2024.

Camilo Sánchez Tobón: Doktorski rad

Doktorski rad Camila Sáncheza Tobóna pod naslovom "A microwave-assisted synthesis of nitrogen-doped TiO2/graphene oxide for use in visible-light-activated photocatalytic processes" (mentori prof. dr. sc. Lidija Ćurković, prof. dr. sc. Jelena Radjenovic, prof. dr. sc. Davor Ljubas) dostupan je u elektroničkoj verziji na web stranicama Fakulteta.
 Vijesti iz knjižnice
Andrea Zabjan Bogut
4. veljače 2024.

Irma Kremer: Doktorski rad

Doktorski rad Irme Kremer pod naslovom "Valorizacija višeslojnoga plastičnog otpada pirolizom" (mentor prof. dr. sc. Daniel Rolph Schneider) dostupan je u elektroničkoj verziji na web stranicama Fakulteta.
 FSB Obavijesti
Jelena Bolkovac
26. siječnja 2024.

Hrvoje Kozmar: Doktorski rad na Tehničkom sveučilištu u Berlinu

Nakon doktorskog rada na Sveučilištu u Zagrebu 2005. godine u području tehničkih znanosti (strojarstvo), profesor Kozmar je 12. srpnja 2023. godine zaključio svoj drugi doktorski rad, i to na Tehničkom sveučilištu u Berlinu (TUB) u području prirodnih znanosti (fizika) na Zavodu za mehaniku fluida i tehničku akustiku (ISTA) Fakulteta strojarstva i transportnih sustava.
Poveznica doktorski rad: https://depositonce.tu-berlin.de/items/6aa76c7f-acd6-48bc-89f0-ee69e30b29b5
Poveznica ISTA: https://www.tu.berlin/en/ista
Poveznica Fakultet: https://www.tu.berlin/en/vm
Poveznice TUB: https://www.tu.berlin/en/
https://en.wikipedia.org/wiki/Technical_University_of_Berlin
 Vijesti iz knjižnice
Andrea Zabjan Bogut
14. prosinca 2023.

RapidILL – pristup globalnom servisu za digitalnu dostavu preslika članaka i poglavlja knjiga

Suradnjom Sveučilišta u Zagrebu i Nacionalne i sveučilišne knjižnice u Zagrebu osigurano je trogodišnje korištenje servisa RapidILL.
Usluga se korisnicima ne naplaćuje.
Zahtjev za dostavu preslika podnosi se na adresi: https://iks.nsk.hr/rapidill/
Više informacija na knjiznica@fsb.hr
 Vijesti iz knjižnice
Andrea Zabjan Bogut
14. studenog 2023.

Nova lokacija Studentske službe FSB-a

Obavještavaju se studenti da se Studentska služba nalazi na novoj lokaciji u Sveučilišni nastavni centar AGG FSB, prizemlje, soba 6.

Primanje studenata je od 10 do 13 sati.
 FSB Obavijesti
Izidora Herold
22. rujna 2023.

Fakultet strojarstva i brodogradnje
Ivana Lučića 5
10002 Zagreb, p.p. 102
MB 3276546
OIB 22910368449
PIC 996827485
IBAN HR4723600001101346933
tel: +385 1 6168 222
fax: +385 1 6156 940
Sveučilište u Zagrebu
Ministarstvo znanosti i obrazovanja

Mapa stranica