Aktualno


Miho Klaić: Doktorski rad
Doktorski rad Mihe Klaića pod naslovom "Indirektni nadzor istrošenosti alata i tvrdoće obratka kod bušenja kamena" (mentor prof.dr.sc. Toma Udiljak) dostupan je u elektroničkoj verziji na web stranicama Fakulteta do 20. lipnja 2018. god.
  • Podjeli
Objavljeno: 4. lipnja 2018.
u kategoriji FSB Obavijesti
 
MB 3276546
OIB 22910368449
PIC 996827485
IBAN HR4723600001101346933

tel: +385 1 6168 222
fax: +385 1 6156 940
Sveučilište u Zagrebu
Ministarstvo znanosti i obrazovanja

Alumni AMAC
Mapa stranica
  
Fakultet strojarstva i brodogradnje
Ivana Lučića 5
10002 Zagreb, p.p. 102