Aktualno


Predaja diplomskih radova

Završen diplomski rad u 5. roku diplomskih ispita diplomskog studija (srpanj 2018.) ak. god. 2017./2018. predaje se u četvrtak 5. srpnja 2018. u vremenu od 10 do 12 sati u Referadu za završne i diplomske ispite. 

Rad je potrebno prethodno urudžbirati u Urudžbenom zapisniku. 

Studenti strojarstva i zrakoplovstva predaju DVA tvrdo uvezana primjerka rada, a studenti brodogradnje DVA tvrdo uvezana i jedan spiralno uvezan primjerka rada. Rad u koji ste uvezali kopiju može biti crno-bijeli jer taj ostaje u arhivi Fakulteta. Rad u koji ste uvezali original zadatak predajete mentoru.

Rad se isti dan predaje u Knjižnicu FSB-a u elektroničkoj verziji (na CD-u u PDF formatu) zajedno s izjavom o objavljivanju na webu.

  • Podjeli
Objavljeno: 28. lipnja 2018.
u kategoriji FSB Obavijesti
 
MB 3276546
OIB 22910368449
PIC 996827485
IBAN HR4723600001101346933

tel: +385 1 6168 222
fax: +385 1 6156 940
Sveučilište u Zagrebu
Ministarstvo znanosti i obrazovanja

Alumni AMAC
Mapa stranica
  
Fakultet strojarstva i brodogradnje
Ivana Lučića 5
10002 Zagreb, p.p. 102