Aktualno


Brošura - Projekti FSB-a 2019
U okviru obilježavanja Dana Fakulteta strojarstva i brodogradnje, 14.11.2019. održan je Dan projekata FSB-a, kao jedna od prigodnih manifestacija kojom su projekti koji se trenutno provode na Fakultetu predstavljeni javnosti. Na Danu projekata FSB-a tridesetak projekata predstavljeno je putem prezentacija i postera, a sažeci projekata prikazani su u brošuri koja je posebno tiskana za ovu prigodu. Digitalna verzija brošure dostupna je u privitku.
  • Privitak
  • Podjeli
Objavljeno: 11. prosinca 2019.
u kategoriji Projekti i mobilnost
 
MB 3276546
OIB 22910368449
PIC 996827485
IBAN HR4723600001101346933

tel: +385 1 6168 222
fax: +385 1 6156 940
Sveučilište u Zagrebu
Ministarstvo znanosti i obrazovanja

Alumni AMAC
Mapa stranica
  
Fakultet strojarstva i brodogradnje
Ivana Lučića 5
10002 Zagreb, p.p. 102