Aktualno


ICSID 2020 & Summer School, Dubrovnik, 14 – 18. rujna, 2020.
4th International Conference on Structural Integrity and Durability (ICSID 2020) & Summer School održat će se u Dubrovniku od 14 – 18. rujna, 2020. godine. Konferenciju i ljetnu školu mehanike loma organizira Fakultet strojarstva i brodogradnje Sveučilišta u Zagrebu uz potporu European Structural Integrity Society, ESIS. Više informacija o Konferenciji možete pronaći u privitku te na poveznici: http://icsid2020.fsb.hr/
  • Privitak
  • Podjeli
Objavljeno: 20. prosinca 2019.
u kategoriji Događanja
 
MB 3276546
OIB 22910368449
PIC 996827485
IBAN HR4723600001101346933

tel: +385 1 6168 222
fax: +385 1 6156 940
Sveučilište u Zagrebu
Ministarstvo znanosti i obrazovanja

Alumni AMAC
Mapa stranica
  
Fakultet strojarstva i brodogradnje
Ivana Lučića 5
10002 Zagreb, p.p. 102