Obavijesti vezane za pandemiju COVID-19
Aktualno


VAŽNO: Uputa o postupanju za Sveučilište u Zagrebu - vezano uz COVID-19

Mole se svi studenti  FSB-a koji su unatrag 14 dana bili u inozemstvu da ostanu doma u samoizolaciji, te da se obavezno jave E-mailom Prodekanu za nastavu. Dodatno molimo da obrate pažnju studenti na koje se odnosi točka 6 i jave se Prodekanu za nastavu radi dogovora.

Mole se zaposlenici FSB-a da postupe prema točki 2 Uputa, tj. ako su unatrag 14 dana bili u inozemstvu da obavezno ostanu doma u samoizolaciji i jave se Upravi E-mailom. Dodatno molimo da obrate pažnju zaposlenici na koje se odnosi točka 6 i jave se Upravi radi dogovora.

U prilogu su Upute Rektora SUZG.

Objavljeno: 12. ožujka 2020.
u kategoriji FSB Obavijesti
 
MB 3276546
OIB 22910368449
PIC 996827485
IBAN HR4723600001101346933

tel: +385 1 6168 222
fax: +385 1 6156 940
Sveučilište u Zagrebu
Ministarstvo znanosti i obrazovanja

Alumni AMAC
Mapa stranica
  
Fakultet strojarstva i brodogradnje
Ivana Lučića 5
10002 Zagreb, p.p. 102