Obavijesti vezane za pandemiju COVID-19
Aktualno


Obavijest o izabranom pristupniku temeljem Natječaja za zapošljavanje suradnika objavljenog 20. studenoga 2020. godine
Temeljem Odluke Fakultetskog vijeća od 19. siječnja 2021. godine, u suradničko zvanje i na radno mjesto poslijedoktoranda, za područje tehničkih znanosti, znanstveno polje strojarstvo u Zavodu za robotiku i automatizaciju proizvodnih sustava na Katedri za projektiranje izradbenih i montažnih sustava, izabran je kandidat dr.sc. Josip Vidaković.

Temeljem Odluke Fakultetskog vijeća od 19. siječnja 2021. godine, u suradničko zvanje i na radno mjesto asistenta izabrani su sljedeći pristupnici: Daria Matković, mag. ing. el. techn. inf. (za područje tehničkih znanosti, znanstveno polje elektrotehnika, u Zavodu za robotiku i automatizaciju proizvodnih sustava na Katedri za strojarsku automatiku); Mislav Štefok, mag. ing. nav. arch., (za područje tehničkih znanosti, znanstveno polje brodogradnja, u Zavodu za zavarene konstrukcije na Katedri za zavarene konstrukcije) i Iva Bertović, mag. ing. mech. (za područje tehničkih znanosti, znanstveno polje strojarstvo u Zavodu za energetska postrojenja, energetiku i okoliš na Katedri za energetska postrojenja i energetiku).

NAPOMENA: S izabranim pristupnikom sklopit će se Ugovori o radu ukoliko za to Fakultet dobije dozvolu Ministarstva znanosti i obrazovanja, a sukladno čl. 58. st. 2., Zakona o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2021. godinu ("Narodne novine" br. 134/2020).
  • Podjeli
Objavljeno: 25. siječnja 2021.
u kategoriji Natječaji
Ostale vijesti iz kategorije
 
MB 3276546
OIB 22910368449
PIC 996827485
IBAN HR4723600001101346933

tel: +385 1 6168 222
fax: +385 1 6156 940
Sveučilište u Zagrebu
Ministarstvo znanosti i obrazovanja

Alumni AMAC
Mapa stranica
  
Fakultet strojarstva i brodogradnje
Ivana Lučića 5
10002 Zagreb, p.p. 102