Pretraži
E-časopisi i baze podataka
Pretraži
E-časopisi i baze podataka

 

Science Direct , kolekcija e-časopisa izdavača Elseviera.
Cjeloviti tekstovi dostupni su od 1997. godine za radove u cca 1500 naslova časopisa. Korištenje baze vezano je uz IP raspon Fakulteta.
Web of Science , uključuje nekoliko bibliografskih/citatnih baza: Web of Science, Current Contents i Journal Citation Reports. Korištenje baze vezano je uz IP raspon Fakulteta.
Scopus je najveća, multidisciplinarna bibliografska i citatna baza podataka. Uključuje više od 18 tisuća časopisa te nekoliko tisuća drugih vrsta publikacija.
SpringerLINK kolekcija e-časopisa izdavača Springer Verlag. U cjelovitom tekstu dostupno je oko 500 naslova , od 1997. godine. Korištenje baze vezano je uz IP raspon Fakulteta.
Springer, e-knjige iz kolekcije Engineering iz 2018. Pristup je reguliran IP rasponom Fakulteta. 
Cambridge Journals sadrži znanstvene časopise izdavača Cambridge University Press. Pristup je osiguran za Sveučilište u Zagrebu. Pristup reguliran IP rasponom Fakulteta.
Wiley Online Library kolekcija e-časopisa izdavača Wiley. U cjelovitom tekstu dostupno je oko 220 naslova časopisa, od 1998. do 2005. godine. Korištenje baze vezano je uz IP raspon Fakulteta.
EBSCO Publishing, sa djelomičnim cjelovitim tekstovima, nudi nekoliko bibliografskih baza podataka: MasterFILE Premier, Academic Search Premier, Business Source Premiere... Korištenje baze vezano je uz IP raspon Fakulteta.

Academic video online baza je audiovizualnih i tekstualnih sadržaja (dokumentarnih filmova, prezentacija, predavanja i sličnih sadržaja).

OVID, informacijski servis koji nudi više bibliografskih baza podataka. Korištenje baze vezano je uz IP raspon Fakulteta.

IEEE Xplore, bibliografska baza koja pokriva područja električnog i elektroničkog inženjeringa, računalnih znanosti i telekomunikacije...,  nudi pristup na gotovo 2 miliuna cjelovitih radova.
DART Europe omogućava slobodan pristup doktorskim disertacijama europskih sveučilišta, djelomično s cjelovitim tekstovima.
Dabar digitalni akademski arhivi i repozitoriji, ključna komponenta podatkovnog sloja nacionalne e-infrastrukture Republike Hrvatske koja ustanovama i drugim dionicima iz sustava znanosti i visokog obrazovanja rješava tehnološke preduvjete potrebne za sustavnu brigu o svojoj digitalnoj imovini – različitim digitalnim sadržajima i objektima koji su nastali kao rezultat djelovanja institucije i njezinih zaposlenika.
HRČAK - centralni portal koji na jednom mjestu okuplja hrvatske znanstvene i stručne časopise koji nude otvoreni pristup svojim radovima.
CROSBI Hrvatska znanstvena bibliografija.
Arxiv repozitorij koji nudi otvoreni pristup za više od milijun preprinata iz područja matematike, fizike, astronomije, računalstva, kvantitativne biologije i statistike.
OAIster, repozitorij koji sadrži besplatno dostupne digitalne izvore iz svih područja znanosti.
Open DOAR direktorij institucijskih repozitorija u slobodnom pristupu.
Directory of Open Access Journals - znanstveni časopisi sa slobodnim pristupom cjelovitim tekstovima.
OpenThesis, repozitorij ocjenskih radova i drugih akademskih dokumenata u slobodnom pristupu. Autori sami unose svoje radove.
Scimago, javno dostupan portal koji sadrži podatke o časopisima i znanstvenim indikatorima zemalja dobivenima iz podataka iz baze podataka Scopus.
Google Scholar

De Gruyter Journals

Emerald Insight