Obavijesti vezane za pandemiju COVID-19
Usluge Knjižnice
Nabava knjižnične građe
Usluge Knjižnice
Nabava knjižnične građe

Za djelatnike Fakulteta kupovinu knjiga i časopisa obavlja Knjižnica.

Knjižnici se dostavlja potpisana i ovjerena zahtjevnica sa svim potrebnim podatcima o knjizi/časopisu koje se naručuje. Zahtjevnica se ovjerava u Službi za vanjsku suradnju.