Početna

Na ovoj stranici koristimo kolačiće kako bi korisnici mogli pristupati svojim korisničkim računima te za potrebe analize pristupa fakultetskim stranicama. Nastavljanjem korištenja ove stranice pristajete na kolačiće.

Početna
Katalog knjižnice
Produživanje knjiga online

Natječaj za izbor suradnika na FSB-u

Natječaj za izbor suradnika objavljen je 23. veljače 2024. godine u Narodnim novinama, EURAXESS portalu i na fakultetskoj web stranici.

Natječaj je otvoren 30 dana, do 25. ožujka 2024. godine, i nalazi se u prilogu.
 Natječaji
Matea Klanac
23. veljače 2024.

Poništenje natječaja za istraživačka radna mjesta na projektu NRLE

SVEUČILIŠTE U ZAGREBU

FAKULTET STROJARSTVA I BRODOGRADNJE

Zagreb, Ivana Lučića 5

 

Sveučilište u Zagrebu, Fakultet strojarstva i brodogradnje objavljuje

PONIŠTENJE NATJEČAJA

za zapošljavanje na radnim mjestima Vodećeg istraživača – 2 izvršitelja/ice, Iskusnog istraživača – 3 izvršitelja/ice, Istraživača – 3 izvršitelja/ice, Mlađeg istraživača – 3 izvršitelja/ice, Suradnika – 3 izvršitelja/ice,  na projektu “Nacionalni referentni laboratorij za emisije iz motora s unutarnjim izgaranjem za necestovne pokretne strojeve (NRLE)“ (šifra projekta KK.6.2.1.01.0001) financiranom iz strukturnih fondova, na Katedri za motore i vozila, u Zavodu za motore i transportna sredstva, objavljenih u Narodnim novinama broj 148/2023 od 13. prosinca 2023. godine, na mrežnim stranicama Hrvatskog Zavoda za zapošljavanje i mrežnim stranicama Fakulteta strojarstva i brodogradnje.

 
 Natječaji
Matea Klanac
23. veljače 2024.

Poništenje natječaja za radno mjesto Rukovoditelja/ice plana, analize i kontrolinga

SVEUČILIŠTE U ZAGREBU

FAKULTET STROJARSTVA I BRODOGRADNJE

Zagreb, Ivana Lučića 5

 

Sveučilište u Zagrebu, Fakultet strojarstva i brodogradnje objavljuje

PONIŠTENJE NATJEČAJA

za zapošljavanje Rukovoditelja/ice plana, analize i kontrolinga – položaj I. vrste, rukovoditelj pododsjeka u područnoj službi, u Financijskoj službi, Dekanat i tajništvo, na neodređeno vrijeme, u punom radnom vremenu, uz uvjet probnog rada od 6 mjeseci - 1 izvršitelj/ica, objavljenog u Narodnim novinama broj 155/2023 od 22. prosinca 2023. godine, na mrežnim stranicama Hrvatskog Zavoda za zapošljavanje i mrežnim stranicama Fakulteta strojarstva i brodogradnje.
 Natječaji
Matea Klanac
23. veljače 2024.

Odluka o izvanrednom ispitnom roku

U privitku se nalazi odluka o izvanrednom isptinom roku koji će se održati 16. ožujka 2024.
 FSB Obavijesti
Izidora Herold
23. veljače 2024.

Odluka o plaćanju participacije studenata koji su prvi put upisali 1. godinu diplomskog studija u ljetnom semestru 2022./2023.

U privitku se nalazi Odluka o plaćanju participacije studenata koji su prvi put upisali 1. godinu diplomskog studija u ljetnom semestru 2022./2023.
 FSB Obavijesti
Izidora Herold
23. veljače 2024.

Boris Ćosić: Obrana konačne teme doktorskog rada

U ponedjeljak, 04. ožujka 2024. u 10:00 sati, na privremenoj lokaciji Fakulteta strojarstva i brodogradnje, u dvorani L1  Petrius poslovnog centra, Radnička cesta 177,  održat će se javna obrana konačne teme doktorskog rada Borisa Ćosića, dipl. ing. strojarstva pod naslovom „Modeliranje učinaka tržišnih instrumenata na energetsku tranziciju i dekarbonizaciju ugljično intenzivne industrije / Modelling the effects of market-based instruments on the energy transition and decarbonisation of carbon-intensive industry“. Studijski savjetnik je prof. dr.sc. Neven Duić.
 FSB Obavijesti
Margaret Ferger Šošić
22. veljače 2024.

POČETAK NASTAVE i SATNICA - Ljetni semestar 2023/2024 - ver.1

Nastava u ljetnom semestru na prijediplomskim studijima počinje u ponedjeljak 26.02.2024., dok na diplomskim studijima počinje u ponedjeljak 04.03.2024. Satnicu možete pogledati na poveznici - podložna je promjenama na tjednoj osnovi.
 FSB Obavijesti
Zlatko Brkić
22. veljače 2024.

VAŽNO: Upisi u ljetni semestar 2023./2024.

Poštovani studenti,

obavještavamo vas da će se upisi u ljetni semestar provoditi putem Studomata u periodu od subote 24. veljače u 00:01 do srijede 28.02. u 23:59. Ako morate upisati manje od 18 ECTS i radi toga budete imali problema s upisom na studomatu, molimo da se za pomoć obratite na mail stuslu@fsb.hr.

Ljetni semestar moraju upisati svi studenti osim brucoša kojima su predmeti upisani prilikom upisa na fakultet.

Mole se studenti koji imaju nepodmirene troškove participacije da ih uplate do sutra jer u protivnom neće biti u mogućnosti izvršiti upis.

Također je potrebno provjeriti na Studomatu jesu li upisane ocjene iz svih položenih predmeta iz ljetnog semestra prošle akademske godine (NE IZVRŠITI upis prije nego što ocjene budu upisane).
 FSB Obavijesti
Izidora Herold
22. veljače 2024.

Camilo Sánchez Tobón: Obrana doktorskog rada

Camilo Sánchez Tobón, M. Sc. Process Engineering, branit će 11. ožujka 2024. u 10.00 sati na Sveučilištu u Zagrebu, na privremenoj lokaciji Fakulteta strojarstva i brodogradnje, u dvorani 7 BCC poslovnog centra, Koledovčina 1, III. kat, doktorski rad pod naslovom „„A microwave–assisted synthesis of nitrogen-doped TiO2/graphene oxide for use in visible-light-activated photocatalytic processes (Mikrovalno potpomognuta sinteza dušikom dopiranoga TiO2/grafenova oksida za primjenu u fotokatalitičkim procesima aktiviranima vidljivim zračenjem)“. Obrana će se održati i online, putem sljedećeg linka:

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MTA4YTgxYjgtYjQ4ZS00MjI2LWEyNzUtNjhlYmU4ZThlN2Iz%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22f9b09a16-a3f2-4142-b031-49b1ffffe525%22%2c%22Oid%22%3a%22dbd19fa0-1910-4fc6-b7c2-67808fb48c54%22%7d


 FSB Obavijesti
Damir Kačer
21. veljače 2024.

Irma Kremer: Obrana doktorskog rada

Irma Kremer, mag. ing. oecoing, branit će 1. ožujka 2024. u 11.00 sati na Sveučilištu u Zagrebu, na privremenoj lokaciji Fakulteta strojarstva i brodogradnje, u dvorani 7 BCC poslovnog centra, Koledovčina 1, III. kat, doktorski rad pod naslovom „Valorizacija višeslojnoga plastičnog otpada pirolizom“
 FSB Obavijesti
Damir Kačer
21. veljače 2024.

Franjo Kozina: Obrana doktorskog rada

Franjo Kozina, mag. ing. met., branit će doktorski rad pod naslovom „Solidification and characterization of aluminum-magnesium-lithium alloy (Skrućivanje i karakterizacija aluminij-magnezij-litij legure)“ dana 29. veljače 2024. u 10.00 sati u predavaonici dvorišne zgrade Metalurškog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, Aleja narodnih heroja 3, 44 000 Sisak.
 FSB Obavijesti
Margaret Ferger Šošić
20. veljače 2024.

Obavijest o izabranoj osobi za radno mjesto Tehničkog suradnika – Programera u Računalnom centru

Nakon provedenog Natječaja koji je raspisan dana 10. siječnja 2024. godine, na radnom mjestu Tehničkog suradnika – Programera u Računalnom centru, zaposlen je Ivan Bek, temeljem Odluke o izboru kandidata od 16. veljače 2024. godine.
 Natječaji
Matea Klanac
19. veljače 2024.

Natječaj za radno mjesto Stručnog savjetnika za mobilnost, u Službi za projekte i mobilnost na FSB-u

Fakultet strojarstva i brodogradnje raspisao je natječaj za popunu radnog mjesta Stručnog/e suradnika/ce za mobilnost, u Službi za projekte i mobilnost, Dekanat i tajništvo, rad na neodređeno vrijeme (upražnjeno radno mjesto) u punom radnom vremenu, uz uvjet probnog rada od 6 mjeseci.

Natječaj je objavljen 16. veljače 2024. godine, u Narodnim novinama, web stranicama i biltenu HZZ-a, a otvoren je do 26. veljače 2024. godine.

Tekst natječaja nalazi se u privitku.
 Natječaji
Matea Klanac
16. veljače 2024.

SSMH - ciklus edukacija Mladi za dostojanstvo i ljudska prava

Svjetski savez mladih Hrvatska organizira ciklus edukacija pod nazivom Mladi za dostojanstvo i ljudska prava na kojemu mladi od 18 do 30 godina uče kritički promišljati o temeljnim društvenim problemima i moralnim vrijednostima. Mladi će na edukaciji imati priliku čitati filozofske tekstove raznih autora poput C. S. Lewisa, Karola Wojtyle, Viktora Frankla, Vaclava Havela, Georgea Weigela i mnogih drugih te raspravljati o temama kao što su ljudsko dostojanstvo, solidarnost, kultura, ljudska prava i sloboda. Rasprave će voditi posebno educirani mentori, a edukacije će se održavati u malim grupama, u ugodnoj i mladenačkoj atmosferi. Edukacija će se održati u 7 susreta od veljače do lipnja.

Cilj edukacije je omogućiti bolje razumijevanje čovjeka i njegove vrijednosti, razvijanje istinske slobode te upoznavanje s osnovnim konceptima ljudskih prava i rječnikom koji se koristi u institucijama Ujedinjenih naroda. Završetkom edukacije i priključenjem udruzi sudionicima se otvara mogućnost dodatnog educiranja i sudjelovanja u organizaciji različitih projekata.  

Prijave na edukaciju traju do nedjelje 25. veljače 2024

Više informacija, kao i prijavni obrazac, može se pronaći na poveznici.

Svjetski savez mladih Hrvatska (SSMH) je podružnica međunarodne organizacije World Youth Alliance koja u svijetu okuplja preko milijun članova, dok u Hrvatskoj okuplja više od 100 članova u Zagrebu, Osijeku i Splitu. Više o SSMH može se pročitati ovdje.
 FSB Obavijesti
Izidora Herold
16. veljače 2024.

Obavijest o izabranoj osobi za radno mjesto Mlađeg istraživača na projektu NECP

Nakon provedenog Natječaja koji je raspisan dana 17. siječnja 2024. godine, na radnom mjestu Mlađeg istraživača na projektu „Fostering Ambitious and Effective NECPs in Central and Eastern Europe – Effective NECP“ – 1 izvršitelj/ica, u Zavodu za energetska postrojenja, energetiku i okoliš na Katedri za energetska postrojenja i energetiku, zaposlen je Luka Simić, univ. mag. ing. mech., temeljem Odluke o izboru kandidata od 14. veljače 2024. godine.
 Natječaji
Matea Klanac
15. veljače 2024.

Obavijest o izabranom kandidatu za radno mjesto Mlađeg istraživača na projektu MARINERO

Nakon provedenog Natječaja, koji je raspisan 26. siječnja 2024. godine, na radnom mjestu Mlađeg istraživača na projektu MARINERO, u Zavodu za robotiku i automatizaciju proizvodnih sustava, na Katedri za autonomne sustave i računalnu inteligenciju, temeljem Odluke o izboru kandidata od 14. veljače 2024. godine, zaposlen je Albert Androšić.
 Natječaji
Matea Klanac
15. veljače 2024.

Obavijest o izabranom kandidatu za radno mjesto Mlađeg straživača na projektu ROBOCAMP

Nakon provedenog Natječaja, koji je raspisan 19. siječnaj 2024. godine, na radnom mjestu Mlađeg istraživača na projektu ROBOCAMP, u Zavodu za robotiku i automatizaciju proizvodnih sustava, na Katedri za autonomne sustave i računalnu inteligenciju, temeljem Odluke o izboru kandidata od 2. veljače 2024. godine, zaposlen je Luka Šiktar, mag. ing. mech.
 Natječaji
Matea Klanac
13. veljače 2024.

Obavijest o izabranom kandidatu za radno mjesto Vodećeg straživača na projektu ROBOCAMP

Nakon provedenog Natječaja, koji je raspisan 19. siječnaj 2024. godine, na radnom mjestu Vodećeg istraživača na projektu ROBOCAMP, u Zavodu za robotiku i automatizaciju proizvodnih sustava, na Katedri za autonomne sustave i računalnu inteligenciju, temeljem Odluke o izboru kandidata od 2. veljače 2024. godine, zaposlen je dr.sc. Bojan Šekoranja.
 Natječaji
Matea Klanac
13. veljače 2024.

Obavijest o izabranom kandidatu za radno mjesto Istraživača na projektu MARINERO

Nakon provedenog Natječaja, koji je raspisan 19. siječnaj 2024. godine, na radnom mjestu Istraživača na projektu MARINERO, u Zavodu za robotiku i automatizaciju proizvodnih sustava, na Katedri za autonomne sustave i računalnu inteligenciju, temeljem Odluke o izboru kandidata od 2. veljače 2024. godine, zaposlen je Luka Rabuzin, mag. ing. mech.
 Natječaji
Matea Klanac
13. veljače 2024.

Zoran Tomić: Doktorski rad

Doktorski rad Zorana Tomića pod naslovom "Numerical phase-field modelling and experimental validation of sintered steel fracture and fatigue behaviour" (mentori prof. dr. sc. Zdenko Tonković, prof. dr. sc. Nenad Gubeljak) dostupan je u elektroničkoj verziji na web stranicama Fakulteta.
 Vijesti iz knjižnice
Andrea Zabjan Bogut
4. veljače 2024.

Camilo Sánchez Tobón: Doktorski rad

Doktorski rad Camila Sáncheza Tobóna pod naslovom "A microwave-assisted synthesis of nitrogen-doped TiO2/graphene oxide for use in visible-light-activated photocatalytic processes" (mentori prof. dr. sc. Lidija Ćurković, prof. dr. sc. Jelena Radjenovic, prof. dr. sc. Davor Ljubas) dostupan je u elektroničkoj verziji na web stranicama Fakulteta.
 Vijesti iz knjižnice
Andrea Zabjan Bogut
4. veljače 2024.

Deaktivacija maila upisi@fsb.hr

Obavještavaju se studenti da je e-mail upisi@fsb.hr deaktiviran te molimo da se Studentsku službu kontaktira na mail stuslu@fsb.hr.
 FSB Obavijesti
Izidora Herold
2. veljače 2024.

Sveučilišni kolegij Vršnjačka potpora studentima s invaliditetom

U ljetnom semestru ak. godine 2023./2024. može se upisati sveučilišni izborni kolegij Vršnjačka potpora studentima s invaliditetom kroz tri modela (5 ECTS-a, 3 ECTS-a, 2 ECTS-a). Uvjeti za upis i upute nalaze se u prilogu.
 FSB Obavijesti
Izidora Herold
2. veljače 2024.

Irma Kremer: Doktorski rad

Doktorski rad Irme Kremer pod naslovom "Valorizacija višeslojnoga plastičnog otpada pirolizom" (mentor prof. dr. sc. Daniel Rolph Schneider) dostupan je u elektroničkoj verziji na web stranicama Fakulteta.
 FSB Obavijesti
Jelena Bolkovac
26. siječnja 2024.

Informator o zdravstvenoj zaštiti studenata

U prilogu je Informator o zdravstvenoj zaštiti studenata – Zagreb namijenjen svim studenticama i studentima Sveučilišta u Zagrebu.
 FSB Obavijesti
Izidora Herold
22. siječnja 2024.

Franjo Kozina: Doktorski rad

Doktorski rad Franje Kozine pod naslovom "Solidification and characterisation of aluminium-magnesium-lithium alloy" (mentori prof. dr. sc. Zdenka Zovko Brodarac, doc. dr. sc. Mitja Petrič) dostupan je u elektroničkoj verziji na web stranicama Fakulteta.
 FSB Obavijesti
Andrea Zabjan Bogut
9. siječnja 2024.

Hrvoje Kozmar: Doktorski rad na Tehničkom sveučilištu u Berlinu

Nakon doktorskog rada na Sveučilištu u Zagrebu 2005. godine u području tehničkih znanosti (strojarstvo), profesor Kozmar je 12. srpnja 2023. godine zaključio svoj drugi doktorski rad, i to na Tehničkom sveučilištu u Berlinu (TUB) u području prirodnih znanosti (fizika) na Zavodu za mehaniku fluida i tehničku akustiku (ISTA) Fakulteta strojarstva i transportnih sustava.
Poveznica doktorski rad: https://depositonce.tu-berlin.de/items/6aa76c7f-acd6-48bc-89f0-ee69e30b29b5
Poveznica ISTA: https://www.tu.berlin/en/ista
Poveznica Fakultet: https://www.tu.berlin/en/vm
Poveznice TUB: https://www.tu.berlin/en/
https://en.wikipedia.org/wiki/Technical_University_of_Berlin
 Vijesti iz knjižnice
Andrea Zabjan Bogut
14. prosinca 2023.

RapidILL – pristup globalnom servisu za digitalnu dostavu preslika članaka i poglavlja knjiga

Suradnjom Sveučilišta u Zagrebu i Nacionalne i sveučilišne knjižnice u Zagrebu osigurano je trogodišnje korištenje servisa RapidILL.
Usluga se korisnicima ne naplaćuje.
Zahtjev za dostavu preslika podnosi se na adresi: https://iks.nsk.hr/rapidill/
Više informacija na knjiznica@fsb.hr
 Vijesti iz knjižnice
Andrea Zabjan Bogut
14. studenog 2023.

Krautov strojarski priručnik - popust za studente

Kao i prethodnih godina, Krautov strojarski priručnik (Bojan Kraut) studenti mogu kupiti s popustom od 20%.
Osim mogućnosti dostave, uz najavu i dogovor, možete podići kupljenu knjigu osobno u uredu knjižare.
https://strucnaknjizara.com/proizvod/krautov-strojarski-prirucnik-bojan-kraut-20-popusta-za-studente/
 FSB Obavijesti
Tamara Krajna
13. listopada 2023.

Nova lokacija Studentske službe FSB-a

Obavještavaju se studenti da se Studentska služba nalazi na novoj lokaciji u Sveučilišni nastavni centar AGG FSB, prizemlje, soba 6.

Primanje studenata je od 10 do 13 sati.
 FSB Obavijesti
Izidora Herold
22. rujna 2023.

Knjižnica je dostupna na novoj lokaciji

Knjižnica Fakulteta strojarstva i brodogradnje zbog obnove Fakulteta izmještena je na 5. kat knjižnice Filozofskog fakulteta, Ivana Lučića 3, Zagreb.

Radno vrijeme je ostalo isto, 8-18h, od ponedjeljka do petka.

Možete nas kontaktirati na mail knjiznica@fsb.hr ili na telefon 6168-223.
 FSB Obavijesti
Jelena Bolkovac
8. svibnja 2023.


Arhiva