Prijava  ·   Webmail  ·   Kontakt  

 

   Obavijesti dekanata
Društvo sveučilišnih nastavnika i drugih znanstvenika u Zagrebu, objavilo je Natječaj za dodjelu godišnjih nagrada Društva mladim znanstvenicima i umjetnicima u 2015. godini. Prijave na natječaj primaju se od 01. prosinca do 15. siječnja 2016. godine, preporučenom pošiljkom ili izravnom predajom na adresu: Društvo sveučilišnih nastavnika i drugih znanstvenika u Zagrebu, Zagreb, A.Hebranga 17., s naznakom: Za Godišnju nagradu društva. Oglas Natječaja nalazi se u prilogu. 
Predsjedništvo Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti, objavilo je obavijest o izboru novih članova.  U Razredu za tehničke znanosti može se birati jedan redoviti član i jedan dopisni član. Pisane i obrazložene prijedloge navedene u točki 4. Obavijesti potrebno je dostaviti do 10. prosinca 2015. godine, kako bi se materijali mogli pripremiti za F.V. koje će se održati 15. prosinca 2015. godine. Obavijest Predsjedništva HAZU, o izboru novih članova nalazi se u prilogu. 
Odbor za podjelu državnih nagrada za znanost Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta objavilo je Natječaj za podnošenje poticaja za podjelu državnih nagrada za znanost za 2015. godinu i to za: 1. Nagrada za životno djelo,  2. Godišnja nagrada za znanost,  3.Godišnja nagrada za popularizaciju i promidžbu znanosti,  4. Godišnja nagrada znanstvenim novacima. Molimo zavode i katedre da  svoje prijedloge dostave do 09. prosinca 2015. godine, kako bi se prijedlozi mogli pripremili za Fakultetsko vijeće 15. prosinca 2015. godine. Natječaj se nalazi u prilogu

 ARHIVA VIJESTIFakultet strojarstva i brodogradnje, Ivana Lučića 5, 10002 Zagreb, p.p. 102, Croatia
MB 3276546; OIB: 22910368449; PIC: 996827485; IBAN: HR4723600001101346933, tel: +385 1 6168 222, fax: +385 1 6156 940