Prijava  ·   Webmail  ·   Kontakt  

 

   Obavijesti dekanata
Senat Sveučilišta u Zagrebu, donio je Odluku o raspisivanju natječaja za dodjelu Nagrade "Fran Bošnjaković", za ak. god. 2015./2016. Prijedlog za dodjelu Nagrade može utvrditi Fakultetsko vijeće svakog tehničkog fakulteta. Prijedloge za Nagradu "Fran Bošnjaković" za ak. god. 2015./2016. potrebno je uputiti Povjerenstvu za nagrade Fakulteta, putem urudžbenog zapisnika i na e-mail adresu: jagoda.oklopcic@fsb.hr., do 15. lipnja 2016. godine,  kako bi se prijedlozi mogli pripremiti za sjednicu Fakultetskog vijeća koja će se održati 21. lipnja 2016. godine. Odluka Senata Sveučilišta u Zagrebu, o raspisivanju Natječaja nalazi se u prilogu.  
Akademija tehničkih znanosti Hrvatske, raspisala je Natječaj za dodjelu sljedećih nagrada za 2015. godinu:
- Nagradu za životno djelo Moć znanja 
- Godišnju nagradu Rikard Podhorsky
- Nagradu mladim znanstvenicima Vera Johanides
Prijedlozi  za nagrade mogu se dostaviti do 10. veljače 2016. godine Povjerenstvu za nagrade, putem urudžbenog zapisnika i elektronički na  e-mil adresu: jagoda.oklopcic@fsb.hr.
Natječaj HATZ nalazi se u prilogu. 

 ARHIVA VIJESTIFakultet strojarstva i brodogradnje, Ivana Lučića 5, 10002 Zagreb, p.p. 102, Croatia
MB 3276546; OIB: 22910368449; PIC: 996827485; IBAN: HR4723600001101346933, tel: +385 1 6168 222, fax: +385 1 6156 940