Prijava  ·   Webmail  ·   Kontakt  

 
   Svima
Satnica - zimski semestar ak.god. 2017./18. ver.3
Na poveznici https://www.fsb.unizg.hr/?raspored možete pogledati novu verziju satnice zimskog semestra akademske godine 2017./2018. koja će se primjenjivati od ponedjeljka 16.10.2017. Satnica je podložna promjenama na tjednoj osnovi.
Natječaji za dodjelu Stipendije Grada Zagreba
Obavještavamo Vas da su 10. listopada 2017., na web stranici Grada Zagreba
www.zagreb.hr → Odgoj, obrazovanje i sport→ Stipendije Grada Zagreba objavljeni:

- Natječaj za dodjelu Stipendije Grada Zagreba studentima za akademsku godinu 2017./2018. i
- Natječaj za dodjelu Stipendije Grada Zagreba doktorandima za akademsku godinu 2017./2018.

Rok za podnošenje molbi je 25. listopada 2017. godine.

Kontakt osoba: Vesna Mandić, tel. 6100-555. - Gradski ured za obrazovanje, kulturu i sport
U privitku možete vidjeti popis studenata prve godine i njihovih mentora za akademsku godinu 2017./2018. Molimo studente kojima nije naveden termin konzultacija da se mailom ili osobno jave svom mentoru radi dogovora o terminu konzultacija.

 ARHIVA VIJESTIFakultet strojarstva i brodogradnje, Ivana Lučića 5, 10002 Zagreb, p.p. 102, Croatia
MB 3276546; OIB: 22910368449; PIC: 996827485; IBAN: HR4723600001101346933, tel: +385 1 6168 222, fax: +385 1 6156 940