Prijava  ·   Webmail  ·   Kontakt  

 
   Svima
Javna rasprava i savjetovanje s javnošću o nacrtu prijedloga Statuta FSB-a
Otvara se javna rasprava i savjetovanje s javnošću o nacrtu prijedloga Statuta Fakulteta strojarstva i brodogradnje.
Donošenje novog Statuta nužno je radi usklađivanja s odredbama Statuta Sveučilišta u Zagrebu.  
Javna rasprava otvorena je do 13. ožujka 2017. godine, do 12,00 sati.
Nacrt prijedloga Statuta je razmatran i usuglašen na Povjerenstvu za statut i opće akte te je isti prezentiran Kolegiju dekana.
Pozivaju se svi zainteresirani da dostave svoje obrazložene primjedbe i prijedloge na nacrt prijedloga Statuta, na e-mail adresu: savjetovanje@fsb.hr.
Pristigle primjedbe i prijedlozi bit će objavljeni na mrežnim stranicama Fakulteta i priopćeni na sjednici Fakultetskog vijeća,
s obrazloženjima za sve one primjedbe i prijedloge koji neće biti prihvaćeni.
Tekst nacrta prijedloga Statuta dostupan je i u Pisarnici Fakulteta.
Fond "Jedinstvo uz pomoć znanja" 23. prosinca 2016. godine otvorio je natječaj za Potporu „Moja prva suradnja“ (1C) u sklopu Programa znanstvene suradnje koji će biti otvoren do srijede, 8. ožujka 2017. godine.
Cilj potpore “Moja prva suradnja“ je omogućiti znanstvenicima na poslijedoktorskoj razini iz gospodarskog i akademskog sektora da razvijaju svoj inovacijski potencijal kroz vođenje znanstvenih i tehnoloških projekata u suradnji sa iskusnim znanstvenicima ili stručnjacima iz dijaspore te povećaju svoje profesionalno iskustvo i ubrzaju karijeru u znanosti ili istraživanju i razvoju u gospodarstvu. U privitku je tekst Objave natječaja.

 ARHIVA VIJESTIFakultet strojarstva i brodogradnje, Ivana Lučića 5, 10002 Zagreb, p.p. 102, Croatia
MB 3276546; OIB: 22910368449; PIC: 996827485; IBAN: HR4723600001101346933, tel: +385 1 6168 222, fax: +385 1 6156 940