Prijava  ·   Webmail  ·   Kontakt  

 
   Konferencije
2nd International Conference on Structural Integrity and Durability (ICSID 2018) & Summer School održat će se u Dubrovniku od 1. - 5. listopada 2018. godine. Konferenciju i ljetnu školu mehanike loma organiziraju Fakultet strojarstva i brodogradnje Sveučilišta u Zagrebu uz potporu European Structural Integrity Society, ESIS. Više informacija o konferenciji možete pronaći u privitku.
DESIGN 2018 konferencija u Dubrovniku okupila 400 sudionika
Vodeća europska DESIGN konferencija u području konstruiranja i razvoja proizvoda održava se 15. godinu zaredom, a ove je godine u Dubrovniku od 21. do 24. svibnja okupila 400 sudionika iz 36 zemalja.  Konferenciju organizira Katedra za konstruiranje i razvoj proizvoda Fakulteta strojarstva i brodogradnje s podrškom međunarodnog udruženja The Design Society. Atmosferu iz dana u dan možete pratiti putem youtube kanala „FSB DESIGN 2018“.

 ARHIVA VIJESTIFakultet strojarstva i brodogradnje, Ivana Lučića 5, 10002 Zagreb, p.p. 102, Croatia
MB 3276546; OIB: 22910368449; PIC: 996827485; IBAN: HR4723600001101346933, tel: +385 1 6168 222, fax: +385 1 6156 940