Prijava  ·   Webmail  ·   Kontakt  

 

   Obrane i nastupna predavanja
Nastupno predavanje dr. sc. Jadranke Kraljević, prof. mat.
Dr.sc. Jadranka Kraljević, prof. mat., u postupku izbora za predavača na Katedri za matematiku,  održat će nastupno predavanje pod naslovom "Usmjerena derivacija, gradijent, primjene" u srijedu 27. svibnja 2015. g. u dvorani C s početkom u 8,15 sati.   
Nastupno predavanje, mr.sc. Petar Gregorek, dipl. inž.
Mr.sc. Petar Gregorek, dipl.inž, u postupku izbora za predavača na Katedri za matematiku, održat će nastupno predavanje pod naslovom "Parcijalne derivacije višeg reda, diferencijali višeg reda, Taylorova formula, primjene", 27. svibnja 2015. godine, u dvorani C, s početkom u 9,15 sati . 

 ARHIVA VIJESTIFakultet strojarstva i brodogradnje, Ivana Lučića 5, 10002 Zagreb, p.p. 102, Croatia
MB 3276546; OIB: 22910368449; PIC: 996827485; IBAN: HR4723600001101346933, tel: +385 1 6168 222, fax: +385 1 6156 940