Prijava  ·   Webmail  ·   Kontakt  

 
   Oglasi o radnim mjestima i stipendijama
Mogućnost izrade doktorskog rada na Tongji University, Shanghai
Trenutno je otvoren natječaj za doktorande na Sveučilištu Tongji u Kini. Potencijalni mentor je Prof. Weizhen Chen u Department of Bridge Engineering. Tema doktorskog rada je u području 1) fatigue, damage and fracture, 2) design of steel structures, 3) material modelling and simulation. Zainteresirani studenti se mogu direktno javiti Prof. Chenu na e-mail 13601992757@126.com i poslati mu svoj životopis i prijepis ocjena.
Natječaj za dva suradnika u suradničkom zvanju i radnom mjestu asistenta, objavljen je danas 26. 01. 2018.,  u Večernjem listu, N.N. i Euraxess job portalu. Natječaj je otvoren 30 dana i nalazi se u prilogu    

 ARHIVA VIJESTIFakultet strojarstva i brodogradnje, Ivana Lučića 5, 10002 Zagreb, p.p. 102, Croatia
MB 3276546; OIB: 22910368449; PIC: 996827485; IBAN: HR4723600001101346933, tel: +385 1 6168 222, fax: +385 1 6156 940