Prijava  ·   Webmail  ·   Kontakt  
 
   Oglasi o radnim mjestima i stipendijama
Udruga IAESTE nudi studentima plaćenu praksu u više od 15 europskih i 89 država diljem svijeta. Natječaj traje od 27. listopada do 24. studenog 2017. godine. Detaljnije informacije o natječaju mogu se pronaći na službenoj web stranici www.iaeste.hr, na facebook stranici udruge, a studenti se također mogu informirati i na Predstavljanju Natječaja 16.11.2017. u 17:00 h u predavaoni 81 na Građevinskom fakultetu.
Otvoren je natječaj za „freemover“ mobilnosti u CEEPUS-u na koji se mogu prijaviti studenti i nastavnici, za mobilnosti u ljetnom semestru tekuće akademske godine, s krajnjim rokom do 30. studenog (moguće je podnijeti prijave i nakon navedenog roka, no veća je vjerojatnost da će prijava biti potvrđena ako stigne do kraja studenog ili barem na samom početku prosinca). Na natječaju za „freemover“ mobilnosti moguće je podnijeti prijavu i ostvariti mobilnost na ustanovu s kojom matična ustanova nije u CEEPUS mreži, niti ima prethodno potpisani ugovor o međuinstitucionalnoj suradnji. Svi detalji natječaja su u privitku.
Natječaj za izbor nastavnika i suradnika objavljen je u srijedu 25. listopada 2017. godine u Večernjem listu, N.N., Euraxess jobs portalu i našoj web stranici. Natječaj je otvoren 30 dana i nalazi se u prilogu.  

 ARHIVA VIJESTIFakultet strojarstva i brodogradnje, Ivana Lučića 5, 10002 Zagreb, p.p. 102, Croatia
MB 3276546; OIB: 22910368449; PIC: 996827485; IBAN: HR4723600001101346933, tel: +385 1 6168 222, fax: +385 1 6156 940