Prijava  ·   Webmail  ·   Kontakt  

 

   Obavijesti studentske službe
Predaja diplomskih radova
Završen DIPLOMSKI RAD u 5. roku diplomskih ispita diplomskog studija ak. god. 2014./2015. predaje se u četvrtak 9. srpnja 2015. u vremenu od 10 do 12 sati u Referadu za završne i diplomske ispite. 
Rad je potrebno prethodno urudžbirati u Urudžbenom zapisniku. 
Studenti strojarstva predaju DVA tvrdo uvezana primjerka rada, a studenti zrakoplovstva i brodogradnje DVA tvrdo i JEDAN spiralno uvezan primjerak rada. Rad se isti dan predaje u Knjižnicu FSB-a u elektroničkoj verziji (na CD-u u PDF formatu) zajedno s izjavom o objavljivanju na webu.
Na linku se nalazi program doktorske radionice koja će se održati u petak 3. srpnja 2015. prema novom programu Doktorskog studija strojarstva, brodogradnje, zrakoplovstva i metalurgije.
Obavještavaju se studenti preddiplomskih studija koji planiraju braniti završni rad u rujnu da je zadnji dan prijave 20. srpnja 2015. Više u privitku.
Fakultet strojarstva i brodogradnje potaknuo je stvaranje Grupe za studentsku potporu stranim dolaznim studentimaPozivamo sve studente zainteresirane sa sudjelovanje u radu ovakve grupe da se e-mail porukom jave ECTS koordinatoru, doc. dr. sc. Draganu Žeželju (dzezelj@fsb.hr), navedu svoje osnovne podatke (studij, godina studija, smjer, usmjerenje, prosjek ocjene, ocjena iz engleskog, potvrde škole stranih jezika i slično) te izraze svoju motivaciju za rad u Grupi. Detaljnije o osnivanju Grupe, njenim ciljevima te odabiru članova možete pročitati u privitku. 
Josip Župan: Obrana preliminarne teme
U utorak 30. lipnja 2015. u 9 sati, u učionici A-207 (visoko prizemlje sjeverne zgrade)  Fakulteta strojarstva i brodogradnje, održat će se javna obrana preliminarne teme doktorskog rada Josipa Župana, mag. ing. aeroing. pod naslovom: "UTJECAJ ELEKTROMAGNETSKE UZBUDE NA DINAMIKU OHLAĐIVANJA ČELIKA U NANOFLUIDU". Mentor doktorskog rada je izv. prof. dr. sc. Darko Landek.
Letak poslijediplomskog doktorskog studija/Leaflet for postgraduate doctoral studies
U privitku se nalazi letak poslijediplomskog doktorskog studija./You can find attached leaflet for postgraduate doctoral studies.
Obavještavaju se studenti preddiplomskih studija da je otvoren izvanredni rok za obranu završnih radova. Više u privitku.

 ARHIVA VIJESTIFakultet strojarstva i brodogradnje, Ivana Lučića 5, 10002 Zagreb, p.p. 102, Croatia
MB 3276546; OIB: 22910368449; PIC: 996827485; IBAN: HR4723600001101346933, tel: +385 1 6168 222, fax: +385 1 6156 940