Prijava  ·   Webmail  ·   Kontakt  

 
   Obavijesti studentske službe
Miho KLAIĆ: Obrana konačne teme doktorskog rada
U četvrtak, 4. svibnja 2017. godine u 11 sati, u učionici Laboratorija za alatne strojeve (B2-102/9 sjeverne zgrade) Fakulteta strojarstva i brodogradnje, održat će se javna obrana konačne teme doktorskog rada Mihe Klaića, mag. ing. mech., pod naslovom: „Indirektni nadzor istrošenosti alata i tvrdoće obratka kod bušenja kamena“. Mentor doktorskog rada  je prof. dr.sc. Toma Udiljak.
Marina TOŠIĆ: Obrana konačne teme doktorskog rada
U utorak, 2. svibnja 2017. godine u 10 sati, u učionici A-410 (II. kat sjeverne zgrade) Fakulteta strojarstva i brodogradnje, održat će se javna obrana konačne teme doktorskog rada Marine Tošić, mag. ing. mech., pod naslovom: „Modeli za potporu pri odlučivanju o raspoloživosti zrakoplova temeljem dubinske analize podataka“. Mentor doktorskog rada  je izv. prof. dr.sc. Dragutin Lisjak.
Potvrda o statusu studenta iz sustava e-Građani
Obavještavaju se studenti o mogućnosti kreiranja potvrda o statusu studenta. Studenti potvrdu kreiraju koristeći svoj AAI@edu (koji i inače koriste za pristup Studomatu/računalima u učionicama/e-mail-u). Detaljnije na poveznici: https://issp.srce.hr/e-potvrda .  
Obavijest o održavanju 5. međunarodne ljetne škole "New solutions and inovations in logistics and transportation", Celje, Slovenija
Ovim putem obavještavaju se svi zainteresirani doktorandi o održavanju 5. međunarodne ljetne škole "New solutions and inovations in logistics and transportation", u organizaciji Univerze v Mariboru, Fakulteta za logistiko. Međunarodna ljetna škola održavat će se od 28. svibnja do 3. lipnja 2017. godine u Celju i Opatiji. Sve detalje možete saznati na linku.
U privitku možete vidjeti plan kolokvija za ljetni semestar akademske godine 2016./2017. 

 ARHIVA VIJESTIFakultet strojarstva i brodogradnje, Ivana Lučića 5, 10002 Zagreb, p.p. 102, Croatia
MB 3276546; OIB: 22910368449; PIC: 996827485; IBAN: HR4723600001101346933, tel: +385 1 6168 222, fax: +385 1 6156 940