Prijava  ·   Webmail  ·   Kontakt  

 
   Obavijesti studentske službe
Inno GATIN: Obrana konačne teme doktorskog rada
U ponedjeljak, 19. prosinca 2016. godine, u 12 sati, u sobi 801 (VIII kat) južne zgrade Fakulteta strojarstva i brodogradnje, održat će se javna obrana konačne teme doktorskog rada Inna Gatina, mag. ing. nav. arch. pod naslovom: „MULTISCALE NONLINEAR AND VISCOUS NUMERICAL MODELLING OF WAVE IMPACT LOADS“. Studijski savjetnik  je prof. dr. sc. Hrvoje Jasak.
Obrana diplomskih radova
U privitku se nalaze obavijesti o obranama diplomskih radova.
Vedrana MARKUČIČ: Obrana konačne teme doktorskog rada
U srijedu, 07. prosinca 2016. godine, u 14:30 sati, u sobi 117 istočne zgrade Fakulteta strojarstva i brodogradnje, održat će se javna obrana konačne teme doktorskog rada Vedrane Markučič, mag. ing. mech. pod naslovom: „HEMOKOMPATIBILNOST CENTRIFUGALNE BEZLOPATIČNE SRČANE PUMPE“. Studijski savjetnik  je prof. dr. sc. Mario Šavar.
U privitku se nalai popis studenata za koje je termin sistematskog pregleda promijenjen sa 9.12.2016. na 14.12.2016.
Sistematski pregledi redovitih studenata upisanih u akad. god. 2016./2017. u I. godinu preddiplomskog studija obavljat će se na Nastavnom zavodu za javno zdravstvo dr. Andrija Štampar, Mirogojska cesta 16, Služba za školsku i adolescentnu medicinu ( soba 6 ). Nadležna liječnica Fakulteta je dr. med. Marija Posavec, spec. školske i sveuč. med. Studenti sa sobom trebaju ponijeti indeks, zdravstvenu iskaznicu te kopije specijalističke dokumentacije ukoliko ju posjeduju. Ukoliko nekome ne odgovara termin održavanja sistematskog pregleda, može se zamijeniti sa nekime iz druge grupe. Za sve dodatne informacije javiti se na broj telefona 4696 - 281 parne datume ujutro, neparne datume popodne. Dolazak na sistematski pregled je obavezan zbog otvaranja zdravstvenog kartona preventivne zdravstvene zaštite studenata te će studentima, dok su na sistematskom pregledu, biti opravdan izostanak s predavanja i vježbi. Pregledi će se obavljati prema rasporedu koji možete vidjeti u privitku.
Stjepko KATULIĆ, dipl. ing. strojarstva, obrana doktorskog rada
Stjepko Katulić, dipl. ing. strojarstva,  branit će doktorski rad pod naslovom "POBOLJŠANJE TERMODINAMIČKE ISKORISTIVOSTI PARNOTURBINSKOG DIJELA KOMBINIRANOG POSTROJENJA PRIMJENOM ORGANSKIH RADNIH MEDIJA“, dana 14. prosinca 2016. godine u 10,00 sati u Maloj vijećnici južne zgrade Fakulteta, Ivana Lučića 5/I kat.
#1 SYMPTOMA, better diagnosis – stipendija
SYMPTOMA, internetska tražilica za bolesti, dodjeljuje stipendije na godišnjoj razini za studente koji su spremni raditi kako bi financirali troškove studiranja i života. To je samo jedna od stipendija koja stoji na raspolaganju studentima širom svijeta. Prijavljivanje za stipendiju vrši se na: https://www.symptoma.com/hr/stipendija .

 ARHIVA VIJESTIFakultet strojarstva i brodogradnje, Ivana Lučića 5, 10002 Zagreb, p.p. 102, Croatia
MB 3276546; OIB: 22910368449; PIC: 996827485; IBAN: HR4723600001101346933, tel: +385 1 6168 222, fax: +385 1 6156 940