Prijava  ·   Webmail  ·   Kontakt  

 

   Obavijesti studentske službe
Stjepko KATULIĆ: Obrana konačne teme
U srijedu, 24.02.2016. godine, u 10 sati, u Maloj Vijećnici (I kat južne zgrade) Fakulteta strojarstva i brodogradnje, održat će se javna obrana konačne teme doktorskog rada Stjepka Katulića, dipl. ing. stroj. pod naslovom: „POBOLJŠANJE TERMODINAMIČKE ISKORISTIVOSTI PARNOTURBINSKOG DIJELA KOMBINIRANOG POSTROJENJA KORIŠTENJEM VODE I ORGANSKIH RADNIH MEDIJA“. Studijski savjetnik  je doc. dr. sc. Mislav Čehil.
Filip PUTAR: Obrana konačne teme
U ponedjeljak 22. veljače 2016. u 11,00 sati, u Maloj Vijećnici (južna zgrada, I. kat) Fakulteta strojarstva i brodogradnje, održat će se javna obrana konačne teme doktorskog rada Filipa Putara, mag. ing. mech. pod naslovom: "Numeričko modeliranje oštećenja u heterogenim materijalima primjenom gradijentne deformacijske teorije / Numerical modeling of damage in heterogeneous materials using strain gradient theory". Studijski savjetnik je red. prof. dr. sc. Jurica Sorić.
Objavljena aplikacija za ispis potvrde o statusu studenta
Tim Srca izveo je aplikativno rješenje kojim se na lak i jednostavan način može generirati i ispisati elektronska potvrda o statusu studenta. Kako bi se koristila usluga potrebno je prijaviti se na sustav e-Građani s Nacionalnim identifikacijskim i autentifikacijskim sustavom(NIAS), minimalne razine sigurnosti 2. Svi studenti imaju omogućenu prijavu putem elektroničkog identiteta sustava AAI@EduHr. Student nakon zahtjeva na svoje računalo preuzima potvrdu u PDF formatu. Potvrda sadrži osnovne matične podatke o studentu, njegovo matično visoko učilište, razinu studija (preddiplomski, diplomski, integrirani studij i sl.), podatke o vrsti studija (stručni ili sveučilišni) kao i akademsku godinu u koju je student upisan. Autentičnost potvrde od strane bilo kojeg korisnika može se i provjeriti unosom broja zapisa i kontrolnog broja koji se nalazi na e-zapisu o statusu studenta.
Miho KLAIĆ: Obrana preliminarne teme
U petak, 19. veljače 2016. u 10.00 sati, u učionici Laboratorija za alatne strojeve, B2-102/9 („sjeverna“ zgrada), Fakulteta strojarstva i brodogradnje, održat će se javna obrana preliminarne teme doktorskoga rada Mihe Klaića, mag.ing.mech. pod naslovom: '' MODELIRANJE ISTROŠENOSTI ALATA KOD BUŠENJA KAMENA''. Mentor doktorskog rada je prof. dr. sc. Toma Udiljak.
Dražen BALIĆ: Obrana konačne teme doktorskog rada
U utorak, 05.04.2016. godine, u 10 sati, u sobi 820 (VIII kat južne zgrade) Fakulteta strojarstva i brodogradnje, održat će se javna obrana konačne teme doktorskog rada Dražena Balića, mag. ing. mech. pod naslovom: „NAPREDNE STRATEGIJE VOĐENJA FLEKSIBILNIH KOGENERACIJSKIH POSTROJENJA“. Studijski savjetnik  je prof. dr. sc. Dražen Lončar.
Ante MARUŠIĆ: Obrana konačne teme doktorskog rada
U utorak, 05.04.2016. godine, u 11,30 sati, u sobi 820 (VIII kat južne zgrade) Fakulteta strojarstva i brodogradnje, održat će se javna obrana konačne teme doktorskog rada Ante Marušića, mag. ing. mech. pod naslovom: „POBOLJŠANJE DINAMIČKIH ZNAČAJKI VISOKO-TEMPERATURNIH SPREMNIKA LATENTNE TOPLINE“. Studijski savjetnik  je prof. dr. sc. Dražen Lončar.
Svi studenti koji očekuju i planiraju izvršiti sve obveze preddiplomskog studija, uključujući i obranu završnog rada, te odmah provesti upis na diplomski studij, obvezno moraju izvršiti prijavu u periodu od 22. do zaključno, 26. veljače 2016. U protivnom, a sukladno tekstu objavljenog natječaja, upis neće biti moguće provesti. Tekst natječaja možete vidjeti u privitku.
Upisi u diplomske studije - aktualna tribina
U petak, 19. veljače 2016. s početkom u 13 sati u dvorani A Fakulteta strojarstva i brodogradnje održat će se aktualna tribina o upisima u diplomske studije na FSB-u. Tribina je prvenstveno namijenjena studentima zadnje godine preddiplomskih studija. Nakon uvodnog izlaganja na aktualna pitanja odgovaraju dekan, prodekanica za nastavu i voditeljica studentske službe.
Tihomir TOMIĆ: Obrana konačne teme
ponedjeljak, 15. veljače 2016. u 11:00 sati, u sobi 820 (8. kat južne zgrade) Fakulteta strojarstva i brodogradnje, održat će se javna obrana konačne teme doktorskog rada Tihomira Tomića, mag. ing. mech. pod naslovom: „ENERGETSKA OPORABA OTPADA POD UTJECAJEM EUROPSKIH REGULATIVA“. Mentor doktorskog rada je prof. dr. sc. Daniel Rolph Schneider.
Alan RODIĆ: Obrana preliminarne teme
U četvrtak 18. veljače 2016., u 10  sati, u učionici 212 (2. kat istočne zgrade) Fakulteta strojarstva i brodogradnje, održat će se javna obrana preliminarne teme doktorskog rada Alana Rodića, mag.ing.mech. pod naslovom: „Razvoj algoritma za višezonsko prediktivno upravljanje sustavom hlađenja u zgradi''.  Mentor doktorskog rada je prof. dr. sc. Srećko Švaić.
Merima MUSLIĆ: Obrana konačne teme
U petak, 19. veljače 2016. u 11,00 sati, u učionici Zavoda za materijale (sjeverna zgrada, A-207) Fakulteta strojarstva i brodogradnje, održat će se javna obrana završnog rada Merime Muslić, dipl.ing.strojarstva na poslijediplomskom specijalističkom studiju pod  naslovom: „POBOLJŠANJE SVOJSTAVA KOMPOZITA NA BAZI ALUMINIJA I LEBDEĆEG PEPELA POSTUPKOM KUTNOG ISTISKIVANJA„. Studijski savjetnici su izv. prof. dr. sc. Vera Rede i dr. sc. Vesna Maksimović.
Sveučilišni Ured za studente s invaliditetom pokrenuo je pilot volonterski projekt pod nazivom "Prijatelji s iksicama" kojem je cilj osigurati dodatnu ispomoć studentima s težim oblicima invaliditeta smještenima u studentskim domovima, kroz volonterski rad kolega studenata. U privitku se nalazi poziv studentima na volontiranje i detaljne informacije o samom projektu.  

 ARHIVA VIJESTIFakultet strojarstva i brodogradnje, Ivana Lučića 5, 10002 Zagreb, p.p. 102, Croatia
MB 3276546; OIB: 22910368449; PIC: 996827485; IBAN: HR4723600001101346933, tel: +385 1 6168 222, fax: +385 1 6156 940