Prijava  ·   Webmail  ·   Kontakt  

 
   Obavijesti studentske službe
Predaja diplomskih radova
Završen diplomski rad u 4. roku diplomskih ispita diplomskog studija (svibanj 2016.) ak. god. 2015./2016. predaje se u četvrtak  12. svibnja 2016. u vremenu od 10 do 12 sati u Referadu za završne i diplomske ispite. Rad je potrebno prethodno urudžbirati u Urudžbenom zapisniku. Studenti strojarstva predaju DVA tvrdo uvezana primjerka rada, a studenti brodogradnjke i zrakoplovstva DVA tvrdo i JEDAN spiralno uvezan primjerak rada. U jedan primjerak rada se uvezuje original zadatak, a u drugi kopija. Rad se isti dan predaje u Knjižnicu FSB-a u elektroničkoj verziji (na CD-u u PDF formatu) zajedno s izjavom o objavljivanju na webu.
Podjela diplomskih zadataka
U privitku se nalaze obavijesti o podjeli diplomsih zadataka u 5. roku diplomskih ispita.
Andrija BULJAC: Obrana konačne teme doktorskog rada
U četvrtak 5. svibnja 2016. godine u 10 sati, u TCR dvorani (soba 208 istočne zgrade) Fakulteta strojarstva i brodogradnje, održat će se javna obrana konačne teme doktorskog rada Andrije Buljca, mag.ing.mech., pod naslovom: „AERODINAMIČKA I AEROELASTIČNA SVOJSTVA VISEĆIH I OVJEŠENIH MOSTOVA S CESTOVNIM VJETROBRANIMA / AERODYNAMIC AND AEROELASTIC CHARACTERISTICS OF CABLE-SUPPORTED BRIDGES WITH ROADWAY WIND BARRIERS“. Studijski savjetnici su izv. prof. dr. sc. Hrvoje Kozmar i izv. prof. dr. sc. Stanislav Pospíšil (Institute of Theoretical and Applied Mechanics, Prague).
GUESSS - Global University Entrepreneurial Spirit Students' Survey provodi međunarodni istraživački projekt na temu istraživanja poduzetničkih sklonosti studentske populacije. Ove godine će u istraživanju po prvi puta sudjelovati i studentska populacija u Republici Hrvatskoj te je sudjelovanje studenata u navedenom istraživanju od velike važnosti. Stoga se pozivaju svi studenti da sudjeluju i pošalju u potpunosti ispunjen online upitnik čime postaju i sudionici nagradne igre u kojoj mogu osvojiti jednu od dviju vrijednih nagrada. Više o samom projektu, kao i linkove na upitnik možete vidjeti u privitku.   

 ARHIVA VIJESTIFakultet strojarstva i brodogradnje, Ivana Lučića 5, 10002 Zagreb, p.p. 102, Croatia
MB 3276546; OIB: 22910368449; PIC: 996827485; IBAN: HR4723600001101346933, tel: +385 1 6168 222, fax: +385 1 6156 940