Prijava  ·   Webmail  ·   Kontakt  

 
   Obavijesti studentske službe
Natječaji za dodjelu Stipendije Grada Zagreba
Obavještavamo Vas da su 18. listopada 2018., na web stranici Grada Zagreba na poveznici: https://www.zagreb.hr/natjecaji-pozivi-rezultati-javne-rasprave/860 objavljeni sljedeći natječaji:
- Natječaj za dodjelu Stipendije Grada Zagreba za izvrsnost studentima za akademsku godinu 2018./2019.
- Natječaj za dodjelu Stipendije Grada Zagreba za izvrsnost doktorandima za akademsku godinu 2018./2019.
- Natječaj za dodjelu Stipendije Grada Zagreba za studente pripadnike romske nacionalne manjine studentima za akademsku godinu 2018./2019.
- Natječaj za dodjelu Stipendije Grada Zagreba za  studente pripadnike romske nacionalne manjine studentima poslijediplomskih studija za akademsku godinu 2018./2019.
Natječaji su otvoreni do 2. studenoga 2018. godine.
Fond za stipendiranje hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i djece hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata objavio je natječaj za dodjelu stipendija tijekom redovitog školovanja (srednjoškolskog, sveučilišnog i stručnog) te za dodjelu naknada dijela troškova školarine poslijediplomskih studija  hrvatskim braniteljima, djeci smrtno stradalih hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata, djeci zatočenih ili nestalih hrvatskih branitelja, hrvatskim ratnim vojnim invalidima iz Domovinskog rata i djeci HRVI, dragovoljcima i djeci dragovoljaca za školsku odnosno akademsku godinu 2018./2019. Prijave na Natječaj podnose se zaključno do 15. studenoga 2018. godine,  a tekst Natječaja možete vidjeti u privitku. 
Zrinka Švagelj, mag.appl.chem., asistentica u Zavodu za materijale sudjelovala je na međunarodnoj konferenciji 9th International Scientific and Expert Conference of the International TEAM Society 2018, održanoj u Novom Sadu od 10. - 12. listopada 2018. Usmeno izlaganje pod nazivom Preparation of Alumina Foams by the Polyurethane Sponge Replica Method (autori: Zrinka Švagelj, Lidija Ćurković, Vilko Mandić, Vera Rede, Božidar Bušetinčan) nagrađeno je kao najbolji rad konferencije. Čestitamo!"
Obavještavaju se studenti preddiplomskih studija koji planiraju braniti na roku u veljači 2019. da moraju predati molbu za zadavanje završnog zadatka. Molbe (u privitku) se predaju u Referadu za završne i diplomske ispite do ponedjeljka 5. studenog 2018. u vremenu od 10 - 12 h. Molba mora obavezno biti potpisana od strane odabranog mentora. Studenti koji su dobili završni zadatak u ak. god. 2017./2018., a nisu ga stigli obraniti, mogu zadržati istu temu i mentora i za ak. god. 2018./2019. ukoliko to žele. Ukoliko ne žele, mogu promijeniti i temu i mentora. Bez obzira mijenja li se mentor i tema ili ne, mora se ponoviti postupak zadavanja. Dakle potrebno je donijeti molbu. Studenti koji ne planiraju braniti završni rad u veljači, nego u rujnu 2019., molbu za zadavanje će moći predati i u travnju 2019. Molbe nije potrebno urudžbirati.
Ukoliko student želi odabrati mentora s drugog smjera obavezno se mora javiti prof. dr. sc. Zvonku Heroldu.  
U privitku možete vidjeti popis studenata prve godine i njihovih mentora za akademsku godinu 2018./2019. 
Natječaj za Kompetitivne fondove doktorskog studija
Poštovani doktorandi,

Pozivamo vas da se prijavite na natječaj za Kompetitivne fondove doktorskog studija.

Prijave su otvorene za fondove „Eksperimentalna istraživanja“, „Školarine“„Mobilnost“ te će se o njima odlučivati  na sjednici Odbora za poslijediplomske studije u studenom 2018. godine.

Podsjećamo da je natječaj za fond „Konferencije“ otvoren kontinuirano za svaku sjednicu Odbora.

Molim da za natječaj pripremite svu potrebnu dokumentaciju i predate je u Referadu za poslijediplomske studije do 30. listopada 2018. godine.
Od ove akademske godine ustanovljena je Nagrada poslijediplomskog doktorskog studija za najboljeg studenta studija Strojarstvo, brodogradnja, zrakoplovstvo, metalurgija.  Navedena nagrada dodjeljuje se na svečanoj sjednici prigodom proslave Dana fakulteta, a sastoji se od pisanog priznanja i novčanog dijela.

Kriteriji za odabir najboljeg studenta poslijediplomskog doktorskog studija navedeni su u Odluci dekana.

Popis znanstvenih radova unosit će se u obrazac (u privitku) te on mora biti ovjeren od djelatnika knjižnice radi vjerodostojnosti navedenih podataka.

Na temelju prikupljenih prijava složit će se rang lista te će Odbor za  poslijediplomske studije predložiti kandidata za nagradu.

Svi doktorandi koji udovoljavaju navedenim kriterijima mogu se prijaviti na Natječaj do 25. listopada 2018. godine dostavom ovjerenog obrasca u Referadu za poslijediplomske studije.

 ARHIVA VIJESTIFakultet strojarstva i brodogradnje, Ivana Lučića 5, 10002 Zagreb, p.p. 102, Croatia
MB 3276546; OIB: 22910368449; PIC: 996827485; IBAN: HR4723600001101346933, tel: +385 1 6168 222, fax: +385 1 6156 940