Prijava  ·   Webmail  ·   Kontakt  

 
   Knjižnica
Prestižna bibliografska baza Web of Science u svom redovitom praćenju citiranosti radova redovito označuje radove koji se najviše citiraju u određenom razdoblju te takvim radovima dodjeljuje oznaku Highly cited paper i Hot paper. U ovom prestižnom društvu nalazi se nekoliko radova djelatnika Fakulteta strojarstva i brodogradnje, Sveučilišta u Zagrebu.
Doktorski rad Ivana Koradea pod naslovom "Modeliranje strujanja krvi u arterijskom stablu s viskoelastičnom stijenkom" (mentor prof. dr. sc. Zdravko Virag) dostupan je u elektroničkoj verziji na web stranicama Fakulteta do 22. veljače 2017. god.
CRCnetBASE nudi pristup cjelovitim tekstovima znanstvenih i stručnih knjiga prvenstveno STEM područja. Za djelatnike Fakulteta osiguran je probni pristup cjelovitim tekstovima e-knjiga iz dva područja Engineering - Industrial & Manufacturing i Engineering - Mechanical. Probni pristup traje do 28. veljače 2017.
EDS je sučelje za objedinjeno pretraživanje svih e-izvora znanstvenih informacija koji su dostupni na nacionalnoj razini. Sve baze koje su dostupne na pojedinim Sveučilištima i ustanovama te slobodni mrežni izvori sada su pretraživi korištenjem jednog polja.  

 ARHIVA VIJESTIFakultet strojarstva i brodogradnje, Ivana Lučića 5, 10002 Zagreb, p.p. 102, Croatia
MB 3276546; OIB: 22910368449; PIC: 996827485; IBAN: HR4723600001101346933, tel: +385 1 6168 222, fax: +385 1 6156 940