Prijava  ·   Webmail  ·   Kontakt  

 
   Knjižnica
Do kraja siječnja 2017. omogućen je besplatan pristup časopisima izdavač SAGE.
Doktorski rad Lane Virag pod naslovom "Numerical modeling of abdominal aortic aneurysm expansion" (mentor izv. prof. dr.sc. Igor Karšaj) dostupan je u elektroničkoj verziji na web stranicama Fakulteta do  25.siječnja 2017.god.
EDS je sučelje za objedinjeno pretraživanje svih e-izvora znanstvenih informacija koji su dostupni na nacionalnoj razini. Sve baze koje su dostupne na pojedinim Sveučilištima i ustanovama te slobodni mrežni izvori sada su pretraživi korištenjem jednog polja.  

 ARHIVA VIJESTIFakultet strojarstva i brodogradnje, Ivana Lučića 5, 10002 Zagreb, p.p. 102, Croatia
MB 3276546; OIB: 22910368449; PIC: 996827485; IBAN: HR4723600001101346933, tel: +385 1 6168 222, fax: +385 1 6156 940