Prijava  ·   Webmail  ·   Kontakt  

 
   Knjižnica
Doktorski rad Ivane Mihalic Pokopec pod naslovom "Utjecaj brzine hlađenja i dodatka cerija i bizmuta na morfologiju grafita u debelostijenim odljevcima od nodularnog lijeva" (mentori izv. prof. dr. sc. Branko Bauer i prof. dr. sc. Primož Mrvar) dostupan je u elektroničkoj verziji na web stranicama Fakulteta do 25. svibnja 2016. godine.

 ARHIVA VIJESTIFakultet strojarstva i brodogradnje, Ivana Lučića 5, 10002 Zagreb, p.p. 102, Croatia
MB 3276546; OIB: 22910368449; PIC: 996827485; IBAN: HR4723600001101346933, tel: +385 1 6168 222, fax: +385 1 6156 940