Početna stranica - FSB

Na ovoj stranici koristimo kolačiće kako bi korisnici mogli pristupati svojim korisničkim računima te za potrebe analize pristupa fakultetskim stranicama. Nastavljanjem korištenja ove stranice pristajete na kolačiće.

Obavijesti vezane za pandemiju COVID-19


VAŽNO: Odluka o plaćanju participacije i upute za upis u zimski semestar ak.god. 2022./2023.

U privitku se nalazi odluka o plaćanju participacije i upute za upis u zimski semestar u ak.god. 2022./2023. Svi studenti moraju uplatiti i 100 kn troškova upisa prema u uplatnici u privitku. Upisi se obavljaju putem studomata, a počinju 26. rujna 2022. u 00:00 sati i traju zaključno do 30. rujna 2022. do 23:59 sata.

Izračun participacije provjerava se na poveznici, a ne u studomatu.

Studenti koji su ove godine prvi put upisali 1. godinu studija (brucoši) ne moraju plaćati trošak upisnine niti se upisivati na studomatu.
 FSB Obavijesti
Izidora Herold
23. rujna 2022.

Obavijest o predmetu ''Vršnjačka potpora studentima s invaliditetom''

U ak. god. 2022./23. moguće je upisati sveučilišni izborni netehnički predmet "Vršnjačka potpora studentima s invaliditetom". Uvjet za upis kolegija je poznavanje studenta s invaliditetom kojemu je potrebna vršnjačka potpora te koji pristaje da mu student koji upisuje kolegij bude student asistent („par“). Isto tako, potrebno je da „par“ bude s istog studijskog programa (i iste razine studija s obzirom na upisani semestar/godinu). Zainteresirani studenti trebaju se javiti u Studentsku službu do 30. rujna 2022.
 FSB Obavijesti
Andreja Eškić
27. rujna 2022.

Natječaj za stipendije Grada Zagreba

Grad Zagreb je raspisao natječaj za dodjelu stipendija za učenike srednjih škola i studente koji su prvi put upisali prvu godinu studija. Natječaj je otvoren do 31. listopada 2022.

Sve informacije i kategorije stipendija mogu se naći na poveznici.
 FSB Obavijesti
Izidora Herold
30. rujna 2022.

Prezentacije s uvodnog sata za brucoše

U privitku se nalaze prezentacije s uvodnog sata za brucoše održanog 30. rujna 2022.
 FSB Obavijesti
Izidora Herold
30. rujna 2022.

Natječaj za radno mjesto nastavnika i suradnika

Natječaj za izbor nastavnika i suradnika objavljen je 30. rujna 2022. godine u Narodnim novinama, Večernjem listu, EURAXESS portalu i na fakultetskoj web stranici.

Natječaj je otvoren 30 dana, do 31. listopada 2022. godine, i nalazi se u prilogu.
 Natječaji
Matea Klanac
30. rujna 2022.

Dr.sc. Robert Mikulandrić: Obrana doktorskog rada

Dr.sc. Robert Mikulandrić, mag. ing. mech., branit će doktorski rad pod naslovom „Mathematical modelling of biomass gasification process in fixed bed reactors (Matematičko modeliranje procesa rasplinjavanja biomase u reaktorima s nepomičnim slojem)“, dana 28. listopada 2022. godine u 11.00 sati u prostoriji 820 južne zgrade Fakulteta strojarstva i brodogradnje, Ivana Lučića 5/VIII.
 FSB Obavijesti
Margaret Ferger Šošić
28. rujna 2022.

Siniša Majer: Obrana doktorskog rada

Siniša Majer, dipl. ing. strojarstva., branit će doktorski rad pod naslovom „Izvori ventilacijskih gubitaka generatora s istaknutim polovima“, dana 26. listopada 2022. godine u 13.00 sati u Plavoj dvorani istočne zgrade Fakulteta strojarstva i brodogradnje, Ivana Lučića 5/III.
 FSB Obavijesti
Margaret Ferger Šošić
28. rujna 2022.

Bruno Dogančić: Obrana doktorskog rada

Bruno Dogančić, mag. ing. mech., branit će doktorski rad pod naslovom „Numerical modeling of coupled dynamical systems (Numeričko modeliranje spregnutih dinamičkih sustava)“ , dana 6. listopada 2022. godine u 12.00 sati u Plavoj dvorani istočne zgrade Fakulteta strojarstva i brodogradnje, Ivana Lučića 5/III.
 FSB Obavijesti
Margaret Ferger Šošić
28. rujna 2022.

Ivan Čular: Obrana doktorskog rada

Ivan Čular, mag. ing. mech., branit će doktorski rad pod naslovom „Fatigue modelling in tooth root of surface hardened gears (Modeliranje zamora u korijenu zuba površinski otvrdnutih zupčanika)“, dana 21. listopada 2022. godine u 11.00 sati u Telekonferencijskoj učionici (TCR, prostorija 208) istočne zgrade Fakulteta strojarstva i brodogradnje, Ivana Lučića 5/II.
 FSB Obavijesti
Margaret Ferger Šošić
28. rujna 2022.

Nino Horvat: Obrana doktorskog rada

Nino Horvat, mag. ing. mech., branit će doktorski rad pod naslovom „Biochemomechanical model of aneurysm growth (Biokemijsko-mehanički model rasta aneurizme)“, dana 25. listopada 2022. godine u 14.00 sati u Telekonferencijskoj učionici (TCR, prostorija 208) istočne zgrade Fakulteta strojarstva i brodogradnje, Ivana Lučića 5/II.
 FSB Obavijesti
Margaret Ferger Šošić
28. rujna 2022.

Natjecanje - Business Experience Challenge

PwC organizira međunarodno natjecanje za studente - Business Experience Challenge, u kojem je glavna nagrada 3.000 eura.

#BusinessExperienceChallenge međunarodno je natjecanje za studente i ljude koji su nedavno diplomirali koje im može pomoći dobiti uvid u to kako je raditi u PwC-u u srednjoj i istočnoj Europi. Sudionici se natječu i rješavaju izazove s kojima se naši PwC-ovi stručnjaci susreću u svakodnevnom radu.
Prošle je godine u natjecanju sudjelovalo 1.900 ljudi, a njih 20 bilo je pozvano je sudjelovati u našem virtualnom 3D međunarodnom finalu. Najboljim timovima dodijeljene su nagrade.

Rok za prijavu je 15. listopada 2022. Više informacija o natjecanju možete naći na poveznici: https://lnkd.in/eu5fnWpV
 FSB Obavijesti
Izidora Herold
28. rujna 2022.

Uvodni sat za brucoše

Tribina „Uvodni sat za brucoše“ održat će se u petak 30. rujna 2022. u dva termina:

- 9:00 sati, studij brodogradnje, studij zrakoplovnog inženjerstva i svemirske tehnike, studij mehatronike i robotike, studij strojarstva (grupe stroj-17 do stroj-25) 
- 10:30 sati, studij strojarstva (grupe stroj-1 do stroj-16) 


U prilogu se nalazi abecedni popis studenata s pripadajućom grupom. Molimo studentice i studente da prisustvuju uvodnom satu ISKLJUČIVO u svojem pripadajućem terminu.

Tribine će se održati u dvorani A, južna zgrada fakulteta, Ivana Lučića 5.
 FSB Obavijesti
Izidora Herold
27. rujna 2022.

Upis u smjerove strojarstva

U privitku se nalaze rang liste za upis u smjerove. Zeleno su označeni studenti koji imaju 50+ ECTS-a i unutar su kvote željenog smjera, te mogu upisati taj smjer. Pri tome mogu upisati samo one predmete za koje su ostvarili preduvjete (to se odnosi na sve studente).

Studenti ponavljači koji nisu ostvarili 60 ECTS-a iz prve godine studija (označeni crveno) ostvaruju pravo upisa samo ako su im nedostajući ECTS bodovi upisani nakon zaključenja rang liste, ako su koristili pravo na mirovanje obveza ili na drugi način zadržali status studenta.

Studenti koji imaju 50+ ECTS-a, a zakasnili su s prijavom smjera, moraju odabrati smjer na kojem ima slobodnih mjesta. 

Studenti koji imaju manje od 50 ECTS bodova, upisuju predmete 3. semestra smjera prema vlastitom odabiru i na vlastitu odgovornost, budući da im se sljedeće akademske godine ne garantira upis željenog smjera. Pri tome, studenti koji se nalaze na rang listama unutar upisne kvote za pojedini smjer, a imaju u trenutku upisa manje od 50 i više ili jednako 42 ECTS boda stečena izvršenjem obveza na prvoj godini studija, ostvaruju samo pravo na upis predmeta 2. godine određenog smjera za koji su se kvalificirali putem natječaja te zapravo „ponavljaju 1. godinu studija". Ti studenti moraju ponovo sljedeće godine pristupiti natječaju za upis u smjerove, a upis u željeni smjer provest će tek kad ispune kriterij tj. polože sve predmete 1. godine studijskog programa.

Studenti koji u trenutku upisa imaju manje od 42 ECTS boda stečena na 1. godini studija i/ili nisu uvršteni unutar upisnih kvota pojedinih smjerova, upisuju predmete 2. godine prema vlastitoj procjeni (zajednički predmeti za sve ili više smjerova!) preferirano na smjerovima na kojima ima slobodnih mjesta i u skladu s raspoloživim kapacitetima predmeta, a sljedeće godine se moraju ponovo natjecati za upis u smjerove. 
 FSB Obavijesti
Izidora Herold
25. rujna 2022.

Obavijest o izabranom kandidatu za radno mjesto Mlađeg istraživača na projektu

Nakon provedenog Natječaja koji je raspisan dana 31. kolovoza 2022. godine, na radnom mjestu Mlađeg istraživača, na projektu „Razvoj inovativnog mobilnog sustava za natkrivanje i zaštitu nasada“, na Zavodu za tehnologiju, Katedra za preradu polimera i drva,  izabrana je Ines Tucman, temeljem Odluke o izboru kandidata od 16. rujna 2022. godine.
 Natječaji
Matea Klanac
21. rujna 2022.

Obavijest o izabranom kandidatu za radno mjesto Višeg tehničara / Višeg laboranta

Nakon provedenog Natječaja koji je raspisan dana 31. kolovoza 2022. godine, na radnom mjestu Višeg tehničara / Višeg laboranta, u Zavodu za tehnologiju, na Katedri za preradu polimera i drva,  izabran je Bruno Krajačić, temeljem Odluke o izboru kandidata od 16. rujna 2022. godine.
 Natječaji
Matea Klanac
21. rujna 2022.

Obavijest o izabranom kandidatu na radno mjesto Mlađeg istraživača na projektu

Nakon provedenog Natječaja koji je raspisan dana 31. kolovoza 2022. godine, na radnom mjestu mjesto Mlađeg istraživača na projektu „Istraživanje i razvoj inteligentne modularne platforme za upravljanje logističkim procesom“ na Zavodu za robotiku i automatizaciju proizvodnih sustava, Katedri za autonomne sustave i računalnu inteligenciju,  izabran je Mislav Čuže, temeljem Odluke o izboru kandidata od 19. rujna 2022. godine.
 Natječaji
Matea Klanac
21. rujna 2022.

Odluka o visinama naknada

Fakultet strojarstva i brodogradnje sa danom 21. srpnja 2022. godine donio je Odluku o visinama naknada.
U prilogu je Odluka sa pripadajućim troškovnikom.
 FSB Obavijesti
Marela Brod Đođo
21. srpnja 2022.

Profesori FSB-a među najutjecajnijim svjetskim znanstvenicima

Temeljem studije o najutjecajnijim svjetskim znanstvenicima, prema ažuriranim podatcima za 2020. godinu, među 2% najutjecajnijih znanstvenika svijeta ponovno su se našli i profesori FSB-a.

Na listi najutjecajnijih svjetskih znanstvenika za 2020. godinu nalaze se: prof. dr.sc. Neven Duić, prof. dr.sc. Hrvoje Jasak i prof. dr.sc. Hrvoje Kozmar.

Na listi najutjecajnijih svjetskih znanstvenika tijekom cjelokupne karijere nalaze se: akademik Ivo Senjanović, prof. dr.sc. Neven Duić i prof. dr.sc. Hrvoje Jasak.

Studiju je izradila i ažurira istraživačka grupa sa Sveučilišta Stanford u Kaliforniji (SAD), pod vodstvom profesora Johna Ioannidisa. Podatci su preuzeti iz baze Scopus te se studija temelji na šest standardiziranih metrika znanstvene produktivnosti.

Studija obuhvaća više od 100.000 najcitiranijih svjetskih znanstvenika u 22 znanstvena područja i 176 grana te među ostalim podatcima donosi i dvije liste autora. Prva lista odnosi se na najutjecajnije svjetske znanstvenike tijekom 2020. godine, a druga lista na najutjecajnije svjetske znanstvenike tijekom cjelokupne karijere zaključno s 2020. godinom.

Liste se mogu naći na poveznici: https://elsevier.digitalcommonsdata.com/datasets/btchxktzyw/3 

Čestitke profesorima na iznimnim rezultatima!
 Vijesti iz knjižnice
Jelena Bolkovac
29. listopada 2021.

Fakultet strojarstva i brodogradnje
Ivana Lučića 5
10002 Zagreb, p.p. 102
MB 3276546
OIB 22910368449
PIC 996827485
IBAN HR4723600001101346933
tel: +385 1 6168 222
fax: +385 1 6156 940
Sveučilište u Zagrebu
Ministarstvo znanosti i obrazovanja

Mapa stranica