Novosti

Na ovoj stranici koristimo kolačiće kako bi korisnici mogli pristupati svojim korisničkim računima te za potrebe analize pristupa fakultetskim stranicama. Nastavljanjem korištenja ove stranice pristajete na kolačiće.Natječaj za radna mjesta na Fakultetu strojarstva i brodogradnje

Fakultet strojarstva i brodogradnje raspisao je natječaj za popunu radnog mjesta Čuvara i Voditelja odsjeka računovodstvenih poslova (Obračunavatelj plaća)

Natječaj je objavljen 8. prosinca 2023. godine, u Narodnim novinama, web stranicama i biltenu HZZ-a, a otvoren je do 18. prosinca 2023. godine.

Tekst natječaja nalazi se u privitku.
 Natječaji
Matea Klanac
8. prosinca 2023.

Natječaj za radno mjesto Mlađeg istraživača na projektu ROBOCAMP

Fakultet strojarstva i brodogradnje raspisao je natječaj za popunu radnog mjesta Mlađeg istraživača na projektu „ROBOCAMP Istraživanje i razvoj više inovativnih proizvoda, usluga i poslovnih modela u cilju jačanja održivog turizma te zelene i digitalne tranzicije turizma“ – 1 izvršitelj/ica, u Zavodu za robotiku i automatizaciju proizvodnih sustava, na Katedri za autonomne sustave i računalnu inteligenciju.

Natječaj je objavljen dana 8. prosinca 2023. u Narodnim novinama, web stranicama i biltenu HZZ-a, a otvoren je do 18. prosinca 2023. godine.

Tekst natječaja nalazi se u privitku.
 Natječaji
Matea Klanac
8. prosinca 2023.

Nastupno predavanje Borisa Blagojevića, mag. math.

Boris Blagojević, mag. math., održat će nastupno predavanje u utorak 12. prosinca 2023. godine u 15:00 sati, u predavaonici P-16 Sveučilišnog nastavnog centra AGG FSB (Ul. Grada Gospića 1a, Zagreb), pod nazivom „Parametrizacija dijela prostora“, a u vezi s izborom na nastavno radno mjesto predavača za područje prirodnih znanosti, znanstveno polje matematika.
 FSB Obavijesti
Matea Klanac
8. prosinca 2023.

Ponovljeni Natječaj za radno mjesto Stručnog referenta preddiplomskih i diplomskih studija u Studentskoj službi na FSB-u

Fakultet strojarstva i brodogradnje raspisao je natječaj za popunu radnog mjesta Stručnog referenta preddiplomskih i diplomskih studija – stručni referent, radno mjesto III. vrste, u Studentskoj službi, Dekanat i tajništvo, na neodređeno vrijeme, u punom radnom vremenu, uz uvjet probnog rada od dva mjeseca - 1 izvršitelj/ica

Natječaj je objavljen 6. prosinca 2023. godine, u Narodnim novinama, web stranicama i biltenu HZZ-a, a otvoren je do 14. prosinca 2023. godine.

Tekst natječaja nalazi se u privitku.
 Natječaji
Matea Klanac
6. prosinca 2023.

Poništenje natječaja za radno mjesto Stručnog referenta preddiplomskih i diplomskih studija

Sveučilište u Zagrebu, Fakultet strojarstva i brodogradnje objavljuje

PONIŠTENJE NATJEČAJA

za zapošljavanje Stručnog referenta preddiplomskih i diplomskih studija – stručni referent, radno mjesto III. vrste, u Studentskoj službi, Dekanat i tajništvo, na neodređeno vrijeme, u punom radnom vremenu, uz uvjet probnog rada od dva mjeseca - 1 izvršitelj/ica, objavljenog u Narodnim novinama broj 140/2023 od 22. studenoga 2023. godine, na mrežnim stranicama Hrvatskog Zavoda za zapošljavanje i mrežnim stranicama Fakulteta strojarstva i brodogradnje.
 Natječaji
Matea Klanac
6. prosinca 2023.

Rezultati Javnog poziva za dodjelu državnih stipendija u STEM područjima znanosti za akademsku godinu 2023./2024.

Objavljene su rang-liste (liste) državne STEM stipendije. Rang-liste (liste) dostupne su u mrežnoj aplikaciji https://stemstipendije.mzo.hr/.            

Studenti AAI@EduHr elektroničkim identitetom pristupaju mrežnoj aplikaciji stemstipendije.mzo.hr te jedinstvenom identifikacijskom oznakom provjeravaju mjesto na rang-listi (listi).

Studenti koji su na rang-listi (listi) u kvoti, odnosno iznad praga za ostvarivanje prava na stipendiju, bit će obaviješteni elektroničkom poštom da su ostvarili pravo na državnu stipendiju. Zaprimanje e-poruke nije preduvjet za ostvarivanje prava na državnu STEM stipendiju te svi studenti koji su se prijavili na Javni poziv, neovisno o zaprimanju predmetne obavijesti, mogu svoje mjesto na rang-listi (listi) provjeriti u mrežnoj aplikaciji stemstipendije.mzo.hr.

Za prihvaćanje državne STEM stipendije potrebno je u mrežnoj aplikaciji stemstipendije.mzo.hr do utorka, 12. prosinca 2023., do 12 sati, označiti Izjave koje prethode prihvaćanju Uvjeta stipendiranja, zatim prihvatiti Uvjete stipendiranja te upisati isključivo IBAN računa koji glasi na ime i prezime dobitnice/dobitnika STEM stipendije.

Važna napomena: Prihvaćanje Uvjeta stipendiranja smatra se činom sklapanja Ugovora.

Ako u navedenom roku student/ica ne prihvati Uvjete stipendiranja, smatrat će se da ne prihvaća državnu stipendiju.

Ako student/ica odbija državnu STEM stipendiju, potrebno je u mrežnoj aplikaciji stemstipendije.mzo.hr označiti Ne prihvaćam stipendiju.

Liste i rang-liste izrađene su u skladu s Pravilnikom o uvjetima i načinu ostvarivanja prava studenata na državnu stipendiju u STEM područjima znanosti (Narodne novine, broj 70/2023.)

Pozivamo studente da redovito prate mrežnu stranicu Ministarstva znanosti i obrazovanja u svrhu daljnjih saznanja o ovogodišnjoj dodjeli stipendija.
 FSB Obavijesti
Izidora Herold
6. prosinca 2023.

Obavijest o izabranom kandidatu za radno mjesto Voditelja Službe zaštite na radu i zaštite od požara

Nakon provedenog Natječaja koji je raspisan dana 27. listopada 2023. godine, za radno mjesto Voditelja Službe zaštite na radu i zaštite od požara, voditelj ostalih ustrojstvenih jedinica, položaj I vrste, rad na neodređeno vrijeme, u punom radnom vremenu, uz uvjet probnog rada od 6 mjeseci, odabran je pristupnik Mario Devčić, struč. spec. ing. admin. chris., temeljem Odluke o izboru kandidata od 5. prosinca 2023. godine.
 Natječaji
Matea Klanac
5. prosinca 2023.

Obavijest o izabranoj osobi za radno mjesto Stručnog savjetnika za znanstvenoistraživačke projekte

Nakon provedenog Natječaja koji je raspisan dana 15. studenoga 2023. godine, za radno mjesto Stručne savjetnice za znanstvenoistraživačke projekte –  stručni savjetnik, radno mjesto I. vrste, u Službi za projekte i mobilnost, Dekanat i tajništvo, rad na neodređeno vrijeme, u punom radnom vremenu, uz uvjet probnog rada od 6 mjeseci, odabrana je pristupnica Jelena Pankretić, mag. oec., temeljem Odluke o izboru kandidata od 5. prosinca 2023. godine.
 Natječaji
Matea Klanac
5. prosinca 2023.

Obavijest o izabranim pristupnicima za suradnička radna mjesta, temeljem Odluke Fakultetskog vijeća od 23. studenoga 2023. godine

Temeljem Odluke Fakultetskog vijeća od 23. studenoga 2023. godine, na suradničko radno mjesto višeg asistenta za područje tehničkih znanosti, znanstveno polje strojarstvo, u Zavodu za konstruiranje na Katedri za konstruiranje i razvoj proizvoda, odabran je pristupnik dr.sc. Nikola Horvat, mag. ing. mech., dok su na suradničko radno mjesto asistenta, za područje tehničkih znanosti, znanstveno polje strojarstvo, izabrani pristupnici Igor Ciganović, mag. ing. mech. (u Zavodu za tehnologiju na Katedri za oblikovanje deformiranjem), Jan Karl Ormuž, mag. ing. mech. (u Zavodu za materijale na Katedri za materijale i tribologiju) i Ana Marija Šegon, mag. ing. mech. (u Zavodu za tehničku mehaniku na Katedri za mehaniku i čvrstoću).

Natječaj za navedena zapošljavanja objavljen je u javnim glasilima dana 22. rujna 2023. godine, te 6. listopada 2023. godine (za radno mjesto asistenta u Zavodu za tehničku mehaniku).
 Natječaji
Matea Klanac
5. prosinca 2023.

Helena Lukšić: Obrana konačne teme doktorskog rada

petak, 15. prosinca 2023. u 10:30 sati, na privremenoj lokaciji Fakulteta strojarstva i brodogradnje, u dvorani 7 BCC poslovnog centra, Koledovčina 1,  održat će se javna obrana konačne teme doktorskog rada Helene Lukšić, mag. ing. mech., pod naslovom „Utjecaj parametara laserskoga zavarivanja na mikrostrukturu i svojstva zavarenoga spoja raznorodnih materijala u baterijskim sustavima električnih vozila“. Studijska savjetnica je prof. dr.sc. Vera Rede.
 FSB Obavijesti
Margaret Ferger Šošić
5. prosinca 2023.

Andrej Razumić: Doktorski rad

Doktorski rad Andreja Razumića pod naslovom "Procjena mjerne nesigurnosti rezultata mjerenja na području mikroskopije atomskih sila u dimenzijskom nanomjeriteljstvu" (mentor prof. dr. sc. Biserka Runje) dostupan je u elektroničkoj verziji na web stranicama Fakulteta.
 FSB Obavijesti
Andrea Zabjan Bogut
4. prosinca 2023.

Održavanje Radionica o sprečavanju sukoba interesa

U organizaciji Povjerenstva za sprečavanje sukoba interesa, Sveučilišta u Zagrebu i Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, održat će se Radionice o sprečavanju sukoba interesa u sljedećim terminima:
 
- Srijeda, 6. prosinca 2023. od 10 do 12 sati - za studente Pravnog fakulteta

- Četvrtak, 7. prosinca 2023. od 16 do 18 sati - za studente Pravnog fakulteta i članove tijela na sastavnicama i Sveučilištu;

- Ponedjeljak, 11. prosinca 2023. od 12 do 14 sati - za sve zainteresirane studente.

 
Studenti imaju mogućnost prijave na bilo koju od radionica, s time da će sadržaj biti prilagođen ciljanim skupinama.

Radionice će se održati u prostorima Sveučilišta u Zagrebu, Radoslava Cimmermana 88, Zagreb (zgrada SECEEL, Kajzerica) / Dvorana C1,

Navedene radionice održavaju se kao dio Strategije suzbijanja korupcije RH 2021.-2030., a namijenjene su

studentima Pravnog fakulteta
studentima članovima etičkih i sličnih tijela na sastavnicama i Sveučilištu
studentskim pravobraniteljima
članovima Studentskog zbora i studentskih udruga
studentima članovima fakultetskih i akademijskih vijeća te povjerenstava za kvalitetu
svim zainteresiranim studentima, posebice studentima političkih znanosti, novinarstva, komunikologije, sociologije, filozofije i dr.
 
Prijave za radionice primaju se putem e-obrasca do utorka, 5. prosinca 2023. u 14 sati.

Poveznica: https://forms.gle/dywKR7mjg3bfS5UX9

Poziv se nalazi u privitku.

 FSB Obavijesti
Marela Brod Đođo
1. prosinca 2023.

Luka Šarlija: Obrana konačne teme doktorskog rada

ponedjeljak, 18. prosinca 2023. u 11:00 sati, na privremenoj lokaciji Fakulteta strojarstva i brodogradnje, u dvorani 7 BCC poslovnog centra, Koledovčina 1,  održat će se javna obrana konačne teme doktorskog rada Luke Šarlije, mag. ing. mech., pod naslovom „Razvoj valjanih čepova za oštećene cijevi parogeneratora reaktora s vodom pod tlakom / Development of rolled plugs for steam generator damaged tubes of pressurized water reactor“. Studijski savjetnik je doc. dr.sc. Tomislav Lesičar.
 FSB Obavijesti
Margaret Ferger Šošić
29. studenog 2023.

VAŽNO: Natječaj za dodjelu nagrada Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti za 2023. godinu

Odbor za nagrade Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti (HAZU) raspisao je Natječaj za dodjelu nagrada HAZU-a za 2023. godinu. Detalje natječaja možete pronaći na linku HAZU.

Pozivamo ustrojstvene jedinice fakulteta da pošalju svoje prijedloge na e-adresu: nagrade@fsb.hr zajedno sa svim prilozima te jedan primjerak putem urudžbenog zapisnika, najkasnije do ponedjeljka 8. siječnja 2024. godine.
 FSB Obavijesti
Matea Klanac
27. studenog 2023.

VAŽNO: Izbor novih članova Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti

Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti (HAZU) objavila je poziv za izbor novih članova akademije. Detalje o provedbi izbora možete pronaći na linku HAZU.

Pozivamo ustrojstvene jedinice fakulteta da pošalju svoje prijedloge na e-adresu: nagrade@fsb.hr zajedno sa svim prilozima, te u tri primjerka putem urudžbenog zapisnika, najkasnije do ponedjeljka 11. prosinca 2023. godine.
 FSB Obavijesti
Matea Klanac
27. studenog 2023.

Natječaj za izbor suradnika na FSB-u

Natječaj za izbor suradnika objavljen je 24. studenoga 2023. godine u Narodnim novinama, EURAXESS portalu i na fakultetskoj web stranici.

Natječaj je otvoren 30 dana, do 27. prosinca 2023. godine, i nalazi se u prilogu.
 Natječaji
Matea Klanac
24. studenog 2023.

Martin Trgovec-Greif: Obrana konačne teme doktorskog rada

U srijedu 13. prosinca 2023. u 9:00 sati, na Metalurškom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, Aleja narodnih heroja 3, Sisak, održat će se javna obrana konačne teme doktorskog rada Martina Trgoveca-Greifa, mag. ing. petrol., pod naslovom „Poboljšanje mogućnosti numeričkoga modeliranja sprejeva za industrijske primjene s prijenosom topline / Improvement of numerical spray modelling for industrial applications with heat transfer“ . Studijski savjetnici su izv. prof. dr.sc. Jakov Baleta, Metalurški fakultet i  doc. dr.sc. Łukasz Jan Kapusta, Warsaw University of Technology, Faculty of Power and Aeronautical Engineering, Republika Poljska.  Javna obrana održat će se i putem videokonferencije, stoga molimo molimo zainteresirane koji žele nazočiti obrani na navedeni način, da se jave na e-mail: martin.trgovec@hotmail.com radi omogućavanja pristupa obrani.
 FSB Obavijesti
Margaret Ferger Šošić
22. studenog 2023.

RapidILL – pristup globalnom servisu za digitalnu dostavu preslika članaka i poglavlja knjiga

Suradnjom Sveučilišta u Zagrebu i Nacionalne i sveučilišne knjižnice u Zagrebu osigurano je trogodišnje korištenje servisa RapidILL.
Usluga se korisnicima ne naplaćuje.
Zahtjev za dostavu preslika podnosi se na adresi: https://iks.nsk.hr/rapidill/
Više informacija na knjiznica@fsb.hr
 Vijesti iz knjižnice
Andrea Zabjan Bogut
14. studenog 2023.

Mladen Burić: Doktorski rad

Doktorski rad Mladena Burića pod naslovom "A method for computer-aided symmetry detection in 3D CAD models" (mentor izv. prof. dr. sc. Stanko Škec) dostupan je u elektroničkoj verziji na web stranicama Fakulteta.
 FSB Obavijesti
Andrea Zabjan Bogut
7. studenog 2023.

Krautov strojarski priručnik - popust za studente

Kao i prethodnih godina, Krautov strojarski priručnik (Bojan Kraut) studenti mogu kupiti s popustom od 20%.
Osim mogućnosti dostave, uz najavu i dogovor, možete podići kupljenu knjigu osobno u uredu knjižare.
https://strucnaknjizara.com/proizvod/krautov-strojarski-prirucnik-bojan-kraut-20-popusta-za-studente/
 FSB Obavijesti
Tamara Krajna
13. listopada 2023.

Matej Paranos: Doktorski rad

Doktorski rad Mateja Paranosa pod naslovom "The effect of the magnetic and optical field on hydrogen production via alkaline water electrolysis" (mentor izv. prof. dr. sc. Ankica Kovač) dostupan je u elektroničkoj verziji na web stranicama Fakulteta.
 FSB Obavijesti
Andrea Zabjan Bogut
6. listopada 2023.

Antun Pfeifer: Doktorski rad

Doktorski rad Antuna Pfeifera pod naslovom "Planning of the energy system using the game theory in coupled markets" (mentor prof. dr. sc. Neven Duić) dostupan je u elektroničkoj verziji na web stranicama Fakulteta.
 FSB Obavijesti
Andrea Zabjan Bogut
2. listopada 2023.

Nova lokacija Studentske službe FSB-a

Obavještavaju se studenti da se Studentska služba nalazi na novoj lokaciji u Sveučilišni nastavni centar AGG FSB, prizemlje, soba 6.

Primanje studenata je od 10 do 13 sati.
 FSB Obavijesti
Izidora Herold
22. rujna 2023.

Javni poziv za dodjelu potpora doktorandima

Obavještavamo Vas da je Grad Zagreb, dana 26. lipnja 2023., objavio Javni poziv za dodjelu potpora doktorandima, a kojeg možete naći na sljedećoj poveznici: https://www.zagreb.hr/javni-poziv-za-dodjelu-potpora-obrazovanju-doktora/188697

 FSB Obavijesti
Margaret Ferger Šošić
28. lipnja 2023.

Knjižnica je dostupna na novoj lokaciji

Knjižnica Fakulteta strojarstva i brodogradnje zbog obnove Fakulteta izmještena je na 5. kat knjižnice Filozofskog fakulteta, Ivana Lučića 3, Zagreb.

Radno vrijeme je ostalo isto, 8-18h, od ponedjeljka do petka.

Možete nas kontaktirati na mail knjiznica@fsb.hr ili na telefon 6168-223.
 FSB Obavijesti
Jelena Bolkovac
8. svibnja 2023.

Fakultet strojarstva i brodogradnje
Ivana Lučića 5
10002 Zagreb, p.p. 102
MB 3276546
OIB 22910368449
PIC 996827485
IBAN HR4723600001101346933
tel: +385 1 6168 222
fax: +385 1 6156 940
Sveučilište u Zagrebu
Ministarstvo znanosti i obrazovanja

Mapa stranica