Program provjere inovativnog koncepta PoC 5 - NATJEČAJ

Poslovno-inovacijska agencija RH Bicro otvorila je novi natječaj za podnošenje prijava za sufinanciranje inicijalne faze inovativnih znanstveno-poduzetničkih projekata kroz Program provjere inovativnog koncepta (PoC 5). Rok za predaju pretprijava je 30.06.2013. Rok za izradu i predaju punih prijava natjecatelja čije pretprijave budu pozitivno ocijenjene od strane Prepoznatog centra je 21.07.2013. Više u privitku.
Sveučilišni Centar za istraživanje, razvoj i transfer tehnologije (CIRTT), kao prepoznati centar za provedbu Programa, angažiran je na natječaju namijenjenom istraživačkim organizacijama - PoC PUBLIC. Prezentacija programa i informativna radionica za PoC PUBLIC održat ć‡e se u petak 21. lipnja u 9.30 sati na Sveučilištu u Zagrebu u Zvonimirovoj 8. Više informacija o Programu i prijavi kao i svu dokumentaciju možete nać‡i na stranicama CIRTTa.

Objavljeno: 14. lipnja 2013.
u kategoriji Projekti i mobilnost
 
MB 3276546
OIB 22910368449
PIC 996827485
IBAN HR4723600001101346933

tel: +385 1 6168 222
fax: +385 1 6156 940
Sveučilište u Zagrebu
Ministarstvo znanosti i obrazovanja

Alumni AMAC
Mapa stranica
  
Fakultet strojarstva i brodogradnje
Ivana Lučića 5
10002 Zagreb, p.p. 102