Doc. dr. sc. Dragan RUŽIĆ (Univerzitet u Novom Sadu, Fakultet tehničkih nauka, Katedra za motore i vozila): Predavanje u HDM-u

Pozivamo vas na predavanje pod naslovom "PRIMJENA CFDa (COMPUTATIONAL FLUID DYNAMICS) U MOTORNIM VOZILIMA" koje će održati Doc. dr. sc. Dragan RUŽIĆ (Univerzitet u Novom Sadu, Fakultet tehničkih nauka, Katedra za motore i vozila). Predavanje će se održati u četvrtak 11.05.2017. u 15:00 sati na Fakultetu strojarstva i brodogradnje, Zagreb, Ivana Lučića 5 u dvorani E. Više o predavanju može se naći na web stranici Hrvatskog društva za mehaniku.

  • Lokacija
  • Podjeli
Objavljeno: 9. svibnja 2017.
u kategoriji Događanja
 
MB 3276546
OIB 22910368449
PIC 996827485
IBAN HR4723600001101346933

tel: +385 1 6168 222
fax: +385 1 6156 940
Sveučilište u Zagrebu
Ministarstvo znanosti i obrazovanja

Alumni AMAC
Mapa stranica
  
Fakultet strojarstva i brodogradnje
Ivana Lučića 5
10002 Zagreb, p.p. 102