Poziv na stručni skup GDPP Novi izazovi i veće odgovornosti pri zaštiti podataka u znanstveno–istraživačkom radu

Stručni skup GDPP Novi izazovi i veće odgovornosti pri zaštiti podataka u znanstveno – istraživačkom radu, održat će se 18. listopada 2017. godine, na Kampusu Hrvatskog katoličkog sveučilišta u Auli magni (3. kat nove zgrade).

Cilj skupa je ukazati na važnost zaštite podataka u znanstveno-istraživačkom radu, u kontekstu Opće uredbe o zaštiti osobnih podataka (EU) 2016/679 koja će se primjenjivati u Republici Hrvatskoj od 25. svibnja 2018. godine. Ova vrlo aktualna tema na skupu će biti obrađena iz perspektive zakonske regulative te njezine primjene u praksi.

Detaljnije informacije o skupu i link za prijavu pronađite na mrežnoj stranici Skupa.

  • Lokacija
  • Podjeli
Objavljeno: 6. listopada 2017.
u kategoriji Događanja
Poziv na stručni skup GDPP Novi izazovi i veće odgovornosti pri zaštiti podataka u znanstveno–istraživačkom radu

Stručni skup GDPP Novi izazovi i veće odgovornosti pri zaštiti podataka u znanstveno – istraživačkom radu, održat će se 18. listopada 2017. godine, na Kampusu Hrvatskog katoličkog sveučilišta u Auli magni (3. kat nove zgrade).

Cilj skupa je ukazati na važnost zaštite podataka u znanstveno-istraživačkom radu, u kontekstu Opće uredbe o zaštiti osobnih podataka (EU) 2016/679 koja će se primjenjivati u Republici Hrvatskoj od 25. svibnja 2018. godine. Ova vrlo aktualna tema na skupu će biti obrađena iz perspektive zakonske regulative te njezine primjene u praksi.

Detaljnije informacije o skupu i link za prijavu pronađite na mrežnoj stranici Skupa.

  • Lokacija
  • Podjeli
Objavljeno: 6. listopada 2017.
u kategoriji Događanja
 
MB 3276546
OIB 22910368449
PIC 996827485
IBAN HR4723600001101346933

tel: +385 1 6168 222
fax: +385 1 6156 940
Sveučilište u Zagrebu
Ministarstvo znanosti i obrazovanja

Alumni AMAC
Mapa stranica
  
Fakultet strojarstva i brodogradnje
Ivana Lučića 5
10002 Zagreb, p.p. 102