Prof. dr. Ejub DŽAFEROVIĆ i v. prof. dr. Muris TORLAK (Univerzitet u Sarajevu, Mašinski fakultet): Predavanje u HDM-u

Pozivamo vas na predavanje pod naslovom "PRIMJERI NUMERIČKOG PRORAČUNA VREMENSKI PROMJENLJIVOG STRUJANJA FLUIDA, S PRENOSOM TOPLOTE ILI ELASTIČNOM DEFORMACIJOM ZIDOVA" koje će održati prof. dr. Ejub DŽAFEROVIĆ i v. prof. dr. Muris TORLAK (Univerzitet u Sarajevu, Mašinski fakultet). Predavanje će se održati u četvrtak 12.10.2017. u 10:00 sati na Fakultetu strojarstva i brodogradnje, Zagreb, Ivana Lučića 5 u dvorani E. Više o predavanju može se naći na web stranici Hrvatskog društva za mehaniku.

  • Lokacija
  • Podjeli
Objavljeno: 10. listopada 2017.
u kategoriji Događanja
Prof. dr. Ejub DŽAFEROVIĆ i v. prof. dr. Muris TORLAK (Univerzitet u Sarajevu, Mašinski fakultet): Predavanje u HDM-u

Pozivamo vas na predavanje pod naslovom "PRIMJERI NUMERIČKOG PRORAČUNA VREMENSKI PROMJENLJIVOG STRUJANJA FLUIDA, S PRENOSOM TOPLOTE ILI ELASTIČNOM DEFORMACIJOM ZIDOVA" koje će održati prof. dr. Ejub DŽAFEROVIĆ i v. prof. dr. Muris TORLAK (Univerzitet u Sarajevu, Mašinski fakultet). Predavanje će se održati u četvrtak 12.10.2017. u 10:00 sati na Fakultetu strojarstva i brodogradnje, Zagreb, Ivana Lučića 5 u dvorani E. Više o predavanju može se naći na web stranici Hrvatskog društva za mehaniku.

  • Lokacija
  • Podjeli
Objavljeno: 10. listopada 2017.
u kategoriji Događanja
 
MB 3276546
OIB 22910368449
PIC 996827485
IBAN HR4723600001101346933

tel: +385 1 6168 222
fax: +385 1 6156 940
Sveučilište u Zagrebu
Ministarstvo znanosti i obrazovanja

Alumni AMAC
Mapa stranica
  
Fakultet strojarstva i brodogradnje
Ivana Lučića 5
10002 Zagreb, p.p. 102