FSB na Sajmu fakulteta i veleučilišta u Srednjoj školi Krapina

Fakultet strojarstva i brodogradnje prisustvovao je 27.10.2017. na Sajmu fakulteta i veleučilišta u Srednjoj školi Krapina u sklopu Dana profesionalnog informiranja. Učenici četvrtih razreda iskazali su vrlo velik interes za naš fakultet. Uz razne makete izložene na štandu i održanu prezentaciju, učenicima je dan uvid u smjerove i znanstvenoistraživačka područja na fakultetu te u aktivnosti naših studenta. Glavna atrakcija sajma bio je samobalansirajući mobilni robot Tilter kojeg je izradila Udruga mehatroničara.

  • Privitak
  • Podjeli
Objavljeno: 3. studenog 2017.
u kategoriji Događanja
 
MB 3276546
OIB 22910368449
PIC 996827485
IBAN HR4723600001101346933

tel: +385 1 6168 222
fax: +385 1 6156 940
Sveučilište u Zagrebu
Ministarstvo znanosti i obrazovanja

Alumni AMAC
Mapa stranica
  
Fakultet strojarstva i brodogradnje
Ivana Lučića 5
10002 Zagreb, p.p. 102