Predstavljanje tvrtke Topomatika doo - javna prezentacija postupaka 3D skeniranja u inženjerstvu

U utorak 29. svibnja 2018. u 14.15 sati u predavaoni S-26 južne zgrade Fakulteta strojarstva i brodogradnje u Zagrebu, u sklopu kolegija "Fotogrametrija i vizualizacija objekata", predstavnici tvrtke Topomatika doo održat će javnu prezentaciju mogućnosti 3D GOM optičkih mjernih sustava: ATOS, Tritop, Aramis, Pontos i Argus. Predavanje je otvoreno za sve zainteresirane.
Predmetni nastavnik prof. dr. sc. Damir Semenski

  • Lokacija
  • Podjeli
Objavljeno: 24. svibnja 2018.
u kategoriji Događanja
 
MB 3276546
OIB 22910368449
PIC 996827485
IBAN HR4723600001101346933

tel: +385 1 6168 222
fax: +385 1 6156 940
Sveučilište u Zagrebu
Ministarstvo znanosti i obrazovanja

Alumni AMAC
Mapa stranica
  
Fakultet strojarstva i brodogradnje
Ivana Lučića 5
10002 Zagreb, p.p. 102