Seminar - PROTUPOŽARNI PREMAZI

U okviru svojih aktivnosti Katedra za zaštitu materijala (FSB) i Hrvatsko društvo za zaštitu materijala organiziraju 16. listopada 2018. seminar PROTUPOŽARNI PREMAZI. Seminar će se održati u Laboratoriju za zaštitu materijala, Fakulteta strojarstva i brodogradnje u Zagrebu, I. Lučića 1. Poziv za seminar se nalazi u prilogu. Hrvatsko društvo za zaštitu materijala

Objavljeno: 11. listopada 2018.
u kategoriji Događanja
 
MB 3276546
OIB 22910368449
PIC 996827485
IBAN HR4723600001101346933

tel: +385 1 6168 222
fax: +385 1 6156 940
Sveučilište u Zagrebu
Ministarstvo znanosti i obrazovanja

Alumni AMAC
Mapa stranica
  
Fakultet strojarstva i brodogradnje
Ivana Lučića 5
10002 Zagreb, p.p. 102