Natječaj za dodjelu nagrade Fran Bošnjaković za akad.god. 2018./2019.

Senat Sveučilišta u Zagrebu raspisao je Natječaj za dodjelu nagrade Fran Bošnjaković za akad.god. 2018./2019. (http://www.unizg.hr/nc/vijest/article/natjecaj-za-dodjelu-nagrade-fran-bosnjakovic-za-ak-god-20182019/)

Pozivamo ustrojstvene jedinice fakulteta da pošalju svoje prijedloge na e-adresu: nagrade@fsb.hr te jedan primjerak putem urudžbenog zapisnika, najkasnije do petka 7. lipnja 2019. godine. Prijedlog mora sadržavati životopis predloženika te iscrpno obrazloženje, kojemu se prilažu znanstveni radovi i drugi potrebni dokazi.

Objavljeno: 30. svibnja 2019.
u kategoriji Novosti
Natječaj za dodjelu nagrade Fran Bošnjaković za akad.god. 2018./2019.

Senat Sveučilišta u Zagrebu raspisao je Natječaj za dodjelu nagrade Fran Bošnjaković za akad.god. 2018./2019. (http://www.unizg.hr/nc/vijest/article/natjecaj-za-dodjelu-nagrade-fran-bosnjakovic-za-ak-god-20182019/)

Pozivamo ustrojstvene jedinice fakulteta da pošalju svoje prijedloge na e-adresu: nagrade@fsb.hr te jedan primjerak putem urudžbenog zapisnika, najkasnije do petka 7. lipnja 2019. godine. Prijedlog mora sadržavati životopis predloženika te iscrpno obrazloženje, kojemu se prilažu znanstveni radovi i drugi potrebni dokazi.

Objavljeno: 30. svibnja 2019.
u kategoriji Novosti
 
MB 3276546
OIB 22910368449
PIC 996827485
IBAN HR4723600001101346933

tel: +385 1 6168 222
fax: +385 1 6156 940
Sveučilište u Zagrebu
Ministarstvo znanosti i obrazovanja

Alumni AMAC
Mapa stranica
  
Fakultet strojarstva i brodogradnje
Ivana Lučića 5
10002 Zagreb, p.p. 102