Mjere potpore za povećanje prijava na program Obzor 2020. i promociju inicijativa vezanih uz svemir i svemirske tehnologije

Ministarstvo znanosti i obrazovanja omogućuje financijsku potporu za poticanje prijava u sklopu Okvirnoga programa EU-a za istraživanje i inovacije (Obzor 2020., uključujući Euratom i pravne sljednike). Poziv za prijavu za financijsku potporu otvoren je kontinuirano tijekom cijele proračunske godine od 1. siječnja do 31. prosinca (do iskorištenja sredstava predviđenih u Državnome proračunu).

  • Podjeli
Objavljeno: 4. srpnja 2019.
u kategoriji Projekti i mobilnost
 
MB 3276546
OIB 22910368449
PIC 996827485
IBAN HR4723600001101346933

tel: +385 1 6168 222
fax: +385 1 6156 940
Sveučilište u Zagrebu
Ministarstvo znanosti i obrazovanja

Alumni AMAC
Mapa stranica
  
Fakultet strojarstva i brodogradnje
Ivana Lučića 5
10002 Zagreb, p.p. 102