Marin Kurtela, dipl. ing. zrakoplovstva: Obrana konačne teme
U utorak, 17. rujna 2019. u 11 sati u učinoici Laboratorija za zaštitu materija (sjeverna zgrada Fakulteta strojarstva i brodogradnje) Ivana Lučića 1, održat će se javna obrana konačne teme doktorskog rada Marina Kurtele dipl. ing. zrakoplovstva, pod naslovom: „Utjecaj cerijevih iona na korozijska svojstva aluminijske legure u kloridnom mediju. Mentor je doc. dr. sc. Vinko Šimunović.
  • Kalendar
  • Podjeli
02.09.2019 - 17.09.2019
Objavljeno: 2. rujna 2019.
u kategoriji FSB Obavijesti
 
MB 3276546
OIB 22910368449
PIC 996827485
IBAN HR4723600001101346933

tel: +385 1 6168 222
fax: +385 1 6156 940
Sveučilište u Zagrebu
Ministarstvo znanosti i obrazovanja

Alumni AMAC
Mapa stranica
  
Fakultet strojarstva i brodogradnje
Ivana Lučića 5
10002 Zagreb, p.p. 102