Obavijesti vezane za pandemiju COVID-19


Poziv na međunarodnu konferenciju MTECH 2019 u Poreču
Sa zadovoljstvom Vas pozivamo na Međunarodnu konferenciju MTECH koja će se održati u Valamar Collection Isabella Island Resort-u u Poreču, od 9. do 12. listopada 2019. godine, u organizaciji Hrvatskog centra za nerazorna ispitivanja (CeNI), Hrvatskog društva za materijale i tribologiju (HDMT), Hrvatskog društva za zaštitu materijala (HDZaMa) i Hrvatskog društva za toplinsku obradu i inženjerstvo površina (HDTOIP).

Program konferencije i više informacija o događaju možete naći na https://mtech.com.hr?page_id=230.

Vjerujemo da ćete među radovima, posterima, radionicama, pozvanim predavačima te izložbi naći Vama zanimljive i korisne sadržaje. Radujemo se ponovnom okupljanju na MTECH-u!
  • Privitak
  • Podjeli
Objavljeno: 2. listopada 2019.
u kategoriji Događanja
 
MB 3276546
OIB 22910368449
PIC 996827485
IBAN HR4723600001101346933

tel: +385 1 6168 222
fax: +385 1 6156 940
Sveučilište u Zagrebu
Ministarstvo znanosti i obrazovanja

Alumni AMAC
Mapa stranica
  
Fakultet strojarstva i brodogradnje
Ivana Lučića 5
10002 Zagreb, p.p. 102