Zadavanje završnih zadataka

Obavještavaju se studenti koji planiraju braniti završni rad na roku u veljači 2020. da moraju predati molbu za zadavanje završnog zadatka.


Molbe (u privitku) se predaju u Referadu za završne i diplomske ispite do ponedjeljka 4. studenoga 2019. u vremenu od 10 - 12 h. Molba mora obavezno biti potpisana od strane odabranog mentora.


Studenti koji su dobili završni zadatak u ak. god. 2018./2019., a nisu ga stigli obraniti, mogu zadržati istu temu i mentora i za ak. god. 2019./2020. ukoliko to žele. Ukoliko ne žele, mogu promijeniti i temu i mentora.
Bez obzira mijenja li se mentor i tema ili ne, mora se ponoviti postupak zadavanjaDakle potrebno je donijeti molbu.

Molbe nije potrebno urudžbirati.


Studenti koji ne planiraju braniti završni rad u veljači, nego u rujnu 2020., molbu za zadavanje će moći predati i u travnju 2020. 

Ako student želi odabrati mentora s drugog smjera obavezno se mora javiti prof. dr. sc. Biserki Runje.

Objavljeno: 21. listopada 2019.
u kategoriji FSB Obavijesti
 
MB 3276546
OIB 22910368449
PIC 996827485
IBAN HR4723600001101346933

tel: +385 1 6168 222
fax: +385 1 6156 940
Sveučilište u Zagrebu
Ministarstvo znanosti i obrazovanja

Alumni AMAC
Mapa stranica
  
Fakultet strojarstva i brodogradnje
Ivana Lučića 5
10002 Zagreb, p.p. 102