Studentska tribina - Međunarodna mobilnost studenata FSB-a

U petak 6.12.2019. u 11h u dvorani A održat će se studentska tribina na temu Međunarodna mobilnost studenata FSB-a. Cilj tribine je poboljšati informiranost studenata o mogućnostima korištenja programa međunarodne mobilnosti (Erasmus, Ceepus..) te prenijeti iskustva kolega koji su uspješno ostvarili svoju mobilnost. Program tribine se nalazi u privitku.

Također, pozivamo studente da ispune kratku anketu o zainteresiranosti studenata FSB-a za međunarodnu mobilnost. Anketa je u potpunosti anonimna i dostupna je za ispunjavanje do 3.12.2019.  

Objavljeno: 28. studenog 2019.
u kategoriji Novosti
 
MB 3276546
OIB 22910368449
PIC 996827485
IBAN HR4723600001101346933

tel: +385 1 6168 222
fax: +385 1 6156 940
Sveučilište u Zagrebu
Ministarstvo znanosti i obrazovanja

Alumni AMAC
Mapa stranica
  
Fakultet strojarstva i brodogradnje
Ivana Lučića 5
10002 Zagreb, p.p. 102