Ivana Ropuš: Obrana konačne teme doktorskog rada
U srijedu, 24. lipnja 2020. u 10:00 sati u dvorani A-207 sjeverne zgrade Fakulteta strojarstva i brodogradnje, Ivana Lučića 1, održat će se javna obrana konačne teme doktorskog rada Ivane Ropuš, mag. ing. mech pod naslovom „Optimiranje otpornosti na koroziju visokočiste aluminijeve oksidne keramike“ Mentor je prof. dr.sc. Lidija Ćurković. Radi okolnosti vezanih za bolest COVID-19, nužno je da se zainteresirani koji žele prisustvovati javnoj obrani najkasnije do 19. lipnja 2020. jave prof. dr.sc. Lidiji Ćurković na email: lidija.curkovic@fsb.hr radi dobivanja uputa kako prisustvovati obrani.
  • Kalendar
  • Podjeli
17.06.2020 - 24.06.2020
Objavljeno: 17. lipnja 2020.
u kategoriji FSB Obavijesti
 
MB 3276546
OIB 22910368449
PIC 996827485
IBAN HR4723600001101346933

tel: +385 1 6168 222
fax: +385 1 6156 940
Sveučilište u Zagrebu
Ministarstvo znanosti i obrazovanja

Alumni AMAC
Mapa stranica
  
Fakultet strojarstva i brodogradnje
Ivana Lučića 5
10002 Zagreb, p.p. 102