Obavijesti vezane za pandemiju COVID-19


Međunarodno istraživanje - Prehrambene navike studenata i osjetljivost na stres za vrijeme novog (''mekog'') lockdowna uzrokovane COVID-19 pandemijom
Kolege s Prehrambeno-biotehnološkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu provode istraživanje s međunarodnom suradnjom u kojem ispituju prehrambene navike studenata i osjetljivost na stres za vrijeme novog (''mekog'') lockdowna tijekom COVID-19 pandemije. Ispunjavanje ankete traje manje od 10 minuta, a ispunjavanjem biste uvelike pomogli radnoj skupini s Prehrambeno-biotehnološkog fakulteta.

Poveznica na anketu: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdhp8hgWqggC_5QtMaHRXwtxeIA5wdrqxc-dyVrgPGWv5rtmw/viewform?usp=sf_link

Unaprijed se zahvaljujemo ispred radne skupine s Prehrambeno-biotehnološkog fakulteta na čelu s prof. dr. sc. Jasenkom Gajdoš Kljusurić.
  • Podjeli
Objavljeno: 14. prosinca 2020.
u kategoriji Novosti
 
MB 3276546
OIB 22910368449
PIC 996827485
IBAN HR4723600001101346933

tel: +385 1 6168 222
fax: +385 1 6156 940
Sveučilište u Zagrebu
Ministarstvo znanosti i obrazovanja

Alumni AMAC
Mapa stranica
  
Fakultet strojarstva i brodogradnje
Ivana Lučića 5
10002 Zagreb, p.p. 102