Novosti

Na ovoj stranici koristimo kolačiće kako bi korisnici mogli pristupati svojim korisničkim računima te za potrebe analize pristupa fakultetskim stranicama. Nastavljanjem korištenja ove stranice pristajete na kolačiće.Zdenko Tonković reizabran za dekana FSB-a na novi trogodišnji mandat

Zdenko Tonković reizabran je za dekana Fakulteta strojarstva i brodogradnje na novi trogodišnji mandat.

"Po izvrsnosti nastavnog i znanstveno-istraživačkog rada te razini suradnje s gospodarstvom i međunarodnom znanstvenom zajednicom, Fakultet predstavlja snažan sustav te iznimno važnu sastavnicu Sveučilišta u Zagrebu. Snaga tog sustav je u nama, našim studentima, zaposlenicima, zavodima, katedrama, laboratorijima, povjerenstvima, odborima, stručnim službama i alumnima. Svi mi želimo još snažniji, konkurentniji i moderniji FSB koji u budućnosti treba postati još više respektabilan i poželjan partner znanstveno-nastavnim institucijama i gospodarstvu u nacionalnom i međunarodnom okruženjum", rekao je dekan Tonković nakon reizbora.

Povjerenje nastavnika dekan je ostvario nakon izrazito turbulentnog razdoblja u životu studenata, nastavnika i djelatnika službi, uz pomoć svog tima, četiri prodekana te širokog kruga fakultetskih povjerenstava, od kojih svaki aktivno radi u svom resoru:

Prodekan za poslovanje i organizaciju prof. dr. sc. Darko Kozarac, profesor sa Zavoda za motore i transportna sredstva, aktivno od listopada 2022. koordinira projekt cjelovite obnove svih zgrada fakulteta, selidbu sve opreme iz gotovo 33.000 m2 Fakultetskih prostora i 54 laboratorija, 450 djelatnika te 2500 studenata u nove prostore na 8 lokacija, većinom na istoku grada Zagreba.

Prodekan za nastavu prof. dr. sc. Krešimir Grilec, profesor sa Zavoda za materijale, uspješno je koordinirao prijenos nastave za 2500 studenata u nove prostore Sveučilišnog nastavnog centra AGG – FSB kojeg dijelimo s tri fakulteta, Građevinskim, Arhitektonskim i Geodetskim, sa svim izazovima koji su se pojavili u hodu. Svi izvanredni zahtjevi studenata i nastavnika prođu kroz ruke prodekana koji se trudi uskladiti rasporede i mogućnosti vremena i prostora.

Prodekan za znanstvenoistraživački radi i suradnju s gospodarstvom prof. dr. sc. Igor Karšaj, profesor sa Zavoda za tehničku mehaniku, koordinira i potiče prijave na EU projekte, sustavne aktivnosti približavanja studijskih programa srednjoškolcima te strukturiranu suradnju s gospodarstvom, našim brojnim partnerima iz rastuće hrvatske industrije, kako bi Fakultet olakšao studentima pronalazak stručnih praksi, kvalitetnu terensku nastavu te buduće zaposlenje kroz Dane karijera, ali i razvili suradnju sa znanstvenicima Fakulteta na znanstvenoistraživačkim projektima.

Prodekan za studijske programe i upravljanje kvalitetom pridružio se timu nakon izmjene Statuta u listopadu 2023. godine. Prof. dr. sc. Goran Đukić sa Zavoda za industrijsko inženjerstvo aktivno radi na unaprjeđenju nastavnih programa svih razina studija te prilagodbi zahtjevima akreditacija, gospodarstva i razvoja znanosti. Osim toga, fokus njegovog rada je osiguranje i unapređenje sustava kvalitete u svim područjima djelovanja Fakulteta.

Uz upravu, Strategiju Fakulteta provodi i velika većina nastavnika uključena je u rad povjerenstava i radnih skupina čime djeluju često i izvan okvira svojih ugovora o radu te doprinose razvoju Fakulteta, dok Studentski zbor surađuje s upravom kroz zauzimanje za studente i ukazivanje na studentsku perspektivu nastavnih programa studija FSB-a. Izrazito aktivne studentske udruge doprinose izvannastavnom životu studenata FSB-a te promociji samog fakulteta.

U novi mandat dekan ulazi s programom koji se naslanja na nastavak započetih aktivnosti s brojnim ciljevima, od kojih će jedan donijeti prekretnicu u životu FSB-a – povratak u nove, obnovljene i opremljene prostore za koji se očekuje da će biti u potpunosti dovršeni i opremljeni do početka ljetnog semestra 2024./2025. godine. Kako povratak u novo ne bi značio i povratak na stare rutine, namjera je i dalje upravljački, organizacijski, infrastrukturno i administrativno unaprjeđivati Fakultet što će doprinijeti jačanju nastavne, znanstveno-istraživačke i inovacijske izvrsnosti Fakulteta. Sve to treba imati pozitivan učinak na jačanje internacionalizacije i prepoznatljivosti Fakulteta u europskom okruženju, prijenos znanja u gospodarstvo i jačanje inovativnih aktivnosti Fakulteta, pokretanje gospodarskih aktivnosti i jačanje vidljivosti Sveučilišta u Zagrebu.

Također, djelatnice i djelatnici Knjižnice, novoosnovanog Centra za podršku i razvoj karijera studenata te službi u Dekanatu i tajništvu koji prate razvoj znanosti i trenutno rade i preko svojih kapaciteta zaslužuju povećane napore cijelog dekanovog tim koji radi na povećanju broja zaposlenika te poboljšanju njihovog radnopravnog statusa.

No, sve dosad navedeno samo je sredstvo da se istakne najvažniji cilj programa dekana – studenti, budući inženjeri i formirane osobe spremne za rad u realnom sektoru, s nadom ponosni alumni FSB-a.

Jačanje kompetencija i standarda naših studenata provodit će se kroz:

–          Kontinuiranu komunikaciju uprave Fakulteta s predsjednicima studentskih udruga, predstavnicima studentskog zbora i izvrsnim studentima te zajedničku koordinaciju aktivnosti;

–          potporu studentskim projektima, udrugama, organizacijama i timovima;

–          kontinuirano poboljšavanje prostornih i tehničkih resursa studentskih udruga;

–          nagrađivanje izvrsnih studenata i njihovo usmjeravanje prema doktorskom studiju;

–          poticanje uključivanja studenata u projekte (razvojno-istraživačke, stručne) Fakulteta;

–          organizaciju tribina i predavanja stručnjaka, znanstvenika i osoba iz javnog života;

–          unapređivanje kvalitete studiranja stalnim poboljšavanjem sustava osiguranja kvalitete i sustavnim ulaganjem u razvoj resursa za obrazovanje;

–          aktivnu podršku izvannastavnim aktivnostima, kao što su sportske, kulturne, stručne i druge te aktivnostima povezivanja studenata s partnerima iz gospodarstva kroz prakse, terenske nastave i Dane karijera.

"Studentski zbor ima odličnu suradnju s dekanom Tonkovićem te nam je drago da će se ona nastaviti i u sljedećem mandatu. Iz dosadašnjeg iskustva, jasno nam je da Uprava radi u interesu studenata i Fakulteta, te daje sve od sebe kako bi se ostvario napredak u odnosu na dosadašnje stanje, poglavito u obnovi Fakultetskih zgrada i u poboljšanju kvalitete nastave", rekao je Mateo Biloš, predsjednik Studentskog Zbora FSB-a, nakon šest mjeseci suradnje s dekanom.

Dekanu Tonkoviću i njegovom timu prodekana koji će biti uskoro izabrani želimo svu sreću u provedbi ambicioznog programa u novom trogodišnjem mandatu!
  • Podijeli

Fakultet strojarstva i brodogradnje
Ivana Lučića 5
10002 Zagreb, p.p. 102
MB 3276546
OIB 22910368449
PIC 996827485
IBAN HR4723600001101346933
tel: +385 1 6168 222
fax: +385 1 6156 940
Sveučilište u Zagrebu
Ministarstvo znanosti i obrazovanja

Mapa stranica