O Fakultetu
Natječaji za radna mjesta
Natječaji za radna mjesta

Nakon provedenog Natječaja koji je raspisan dana 14. lipnja 2019. godine, na radnom mjestu Mlađeg istraživača na projektu “Istraživanje i razvoj nanostrukturiranih tvrdih metala za razvoj novih proizvoda (NANO-PRO)“, na Zavodu za materijale, Katedri za materijale i tribologiju, zaposlen je Andrea Ladavac, mag. ing. mech., temeljem Odluke o izboru kandidata od 1. srpnja 2019. godine. Životopis izabranog kandidata sa relevantnim podatcima za zapošljavanje nalazi se u privitku.

 Natječaji
Matea Klanac
25. srpnja 2019.

Nakon provedenog Natječaja koji je raspisan dana 5. lipnja 2019. godine, na radnom mjestu Istraživača na projektu “DATACROSS - Napredne metode i tehnologije u znanosti o podatcima i kooperativnim sustavima“, na Zavodu za robotiku i automatizaciju proizvodnih sustava, Katedri za strojarsku automatiku, zaposlen je dr.sc. Bojan Šekoranja, temeljem Odluke o izboru kandidata od 17. lipnja 2019. godine. Životopis izabranog kandidata sa relevantnim podatcima za zapošljavanje nalazi se u privitku.

 Natječaji
Matea Klanac
12. srpnja 2019.

Nakon provedenog Natječaja koji je raspisan dana 21. lipnja 2019. godine, na radnom mjestu Mlađeg istraživača na projektu “M/T Clutch Wear and Coefficient of Friction Characterization and Modeling“, u Zavodu za robotiku i automatizaciju proizvodnih sustava na Katedri za strojarsku automatiku, zaposlen je Vladimir Macura, mag. ing. mech., temeljem Odluke o izboru kandidata od 9. srpnja 2019. godine. Životopis izabranog kandidata sa relevantnim podatcima za zapošljavanje nalazi se u privitku.

 Natječaji
Matea Klanac
12. srpnja 2019.

Temeljem natječaja raspisanog dana 26. travnja 2019. godine u javnim glasilima i Odluke Fakultetskog vijeća Sveučilišta u Zagrebu, Fakulteta strojarstva i brodogradnje od 18. lipnja 2019. godine, u suradničko zvanje i radno mjesto poslijedoktoranada izabrani su: dr.sc. Ante Marušić (Zavod za energetska postrojenja, energetiku i okoliš na Katedri za energetska postrojenja i energetiku) i dr.sc. Luka Boban (Zavod za termodinamiku, toplinsku i procesnu tehniku na Katedri za toplinsku i procesnu tehniku), a u suradničko zvanje i radno mjesto asistenata izabrani su: Josip Krajnović, mag. ing. mech. (Zavod za motore i transportna sredstva na Katedri za motore i vozila), Filip Jurić, mag. ing. mech. (na projektima PELAGOS i ENERCOAST, u Zavodu za energetska postrojenja, energetiku i okoliš na Katedri za energetska postrojenja i energetiku) i Goran Stunjek, mag. ing. mech. (na projektu INSULAE, u Zavodu za energetska postrojenja, energetiku i okoliš na Katedri za energetska postrojenja i energetiku).

 Natječaji
Matea Klanac
3. srpnja 2019.
 
MB 3276546
OIB 22910368449
PIC 996827485
IBAN HR4723600001101346933

tel: +385 1 6168 222
fax: +385 1 6156 940
Sveučilište u Zagrebu
Ministarstvo znanosti i obrazovanja

Alumni AMAC
Mapa stranica
  
Fakultet strojarstva i brodogradnje
Ivana Lučića 5
10002 Zagreb, p.p. 102