Aktualno


Predaja diplomskih radova
Završen diplomski rad u 2. roku diplomskih ispita diplomskog studija (siječanj 2020.) ak. god. 2019./2020. predaje se u četvrtak 16. siječnja 2020. u vremenu od 10 do 12 sati u Referadu za završne i diplomske ispite

Rad je potrebno prethodno urudžbirati u Urudžbenom zapisniku. 
 
Rad se predaje u DVA tvrdo uvezana primjerka. Rad u koji ste uvezali kopiju diplomskog zadatka može biti crno-bijeli jer taj ostaje u arhivi Fakulteta. Rad u koji ste uvezali original zadatak predajete mentoru. 

Rad se predaje i u Knjižnicu FSB-a u elektroničkoj verziji (na CD-u u PDF formatu) zajedno s izjavom o objavljivanju na webu, a prije predaje izjave i CD-a morate ga učitati u repozitorij prema uputi. Rok za predaju rada u knjižnicu je do datuma obrane.
  • Kalendar
  • Podjeli
09.01.2020 - 16.01.2020
Objavljeno: 9. siječnja 2020.
u kategoriji FSB Obavijesti
Ostale vijesti iz kategorije
 
MB 3276546
OIB 22910368449
PIC 996827485
IBAN HR4723600001101346933

tel: +385 1 6168 222
fax: +385 1 6156 940
Sveučilište u Zagrebu
Ministarstvo znanosti i obrazovanja

Alumni AMAC
Mapa stranica
  
Fakultet strojarstva i brodogradnje
Ivana Lučića 5
10002 Zagreb, p.p. 102