Fakultetsko vijeće

Na ovoj stranici koristimo kolačiće kako bi korisnici mogli pristupati svojim korisničkim računima te za potrebe analize pristupa fakultetskim stranicama. Nastavljanjem korištenja ove stranice pristajete na kolačiće.

O Fakultetu
Fakultetsko vijeće

Fakultetsko vijeće

Prijava točaka
Materijale za Vijeće slati na email
vijece@fsb.hr, te za sve točke koje sadržavaju potpise, potrebno je jedan original dostaviti gđi Matei Klanac. Točke ce biti uvrštene ukoliko zadovoljavaju sve uvjete, za prvu sljedeću sjednicu Vijeća. Točke se zaprimaju do tjedan dana (utorak koji prethodi) prije Vijeća, a ispravci ukoliko ih ima do najkasnije 5 dana (četvrtak koji prethodi) prije Vijeća. Sve točke koje stignu poslije roka biti će automatski prebačene za sljedeće Vijeće.

PAŽNJA!!!
Molimo Vas da pri slanju dokumenata (materijala) za fakultetsko vijeće slijedite sljedeće naputke o imenovanju istih:

Prijava komentara na zapisnik
Sve komentare na Zapisnik treba slati isključivo na email
vijece@fsb.hr, do najkasnije tjedan dana (utorak koji prethodi) prije Vijeća.

Pristup materijalima Vijeća
Materijali Vijeća dostupni su samo onima koji imaju pristup Intranetu FSB-a.


Popis sjednica fakultetskog vijeća


Kalendar sjednica Fakultetskog vijeća dostupan je na adresi http://calendars.fsb.hr/fv.php.
Upute za sinkronizaciju s korisničkim kalendarima možete naći na adresi http://wiki.fsb.hr

Fakultet strojarstva i brodogradnje
Ivana Lučića 5
10002 Zagreb, p.p. 102
MB 3276546
OIB 22910368449
PIC 996827485
IBAN HR4723600001101346933
tel: +385 1 6168 222
fax: +385 1 6156 940
Sveučilište u Zagrebu
Ministarstvo znanosti i obrazovanja

Mapa stranica