Obavijesti vezane za pandemiju COVID-19
O Fakultetu
Osiguravanje kvalitete
Povjerenstvo za osiguravanje kvalitete

PoKva 

- Povjerenstvo za osiguravanje kvalitete

Povjerenstvo je savjetodavno i stručno tijelo Dekana koje na razini Fakulteta provodi i organizira postupke vrjednovanja, te razvija unutarnje mehanizme osiguravanja i unaprjeđivanja kvalitete Fakulteta uz suglasnost Fakultetskog vijeća.

Zadaće i odgovornosti Povjerenstva utvrđene su Pravilnikom o sustavu osiguravanja kvalitete

Aktivnosti se prema Pravilniku detaljnije razrađuju u Priručniku za osiguravanje kvalitete Organizacijska struktura dionika
osiguravanja kvalitete na Fakultetu
U rad Povjerenstva za osiguravanje kvalitete uključeni su svi relevantni unutarnji i vanjski dionici izravno ili putem suradnje.

Članovi su Povjerenstva su predstavnici studenata i gospodarstva (alumni), nastavnici te predstavnici suradnika i nenastavnog osoblja.

Predsjednik Povjerenstva po funkciji je član Gospodarskog vijeća Fakulteta u kojem su zastupljeni reprezentativni predstavnici hrvatskog gospodarstva i tržišta rada.

 
MB 3276546
OIB 22910368449
PIC 996827485
IBAN HR4723600001101346933

tel: +385 1 6168 222
fax: +385 1 6156 940
Sveučilište u Zagrebu
Ministarstvo znanosti i obrazovanja

Alumni AMAC
Mapa stranica
  
Fakultet strojarstva i brodogradnje
Ivana Lučića 5
10002 Zagreb, p.p. 102