Zavodi

Na ovoj stranici koristimo kolačiće kako bi korisnici mogli pristupati svojim korisničkim računima te za potrebe analize pristupa fakultetskim stranicama. Nastavljanjem korištenja ove stranice pristajete na kolačiće.

Obavijesti vezane za pandemiju COVID-19
O Fakultetu
Ustrojstvo
Zavodi

Zavodi

0100
Zavod za konstruiranje
Predstojnik: Dr. sc. Nenad Bojčetić, dipl. ing.
6168-432
6168-545
0110
Katedra za konstruiranje i razvoj proizvoda
Voditelj: Dr. sc. Mario Štorga, dipl. ing.
6168-432
0111
Laboratorij za konstruiranje
Voditelj: Dr. sc. Tomislav Martinec, mag.ing.
0120
Katedra za elemente strojeva i konstrukcija
Voditelj: Dr. sc. Dragan Žeželj, dipl. ing.
6168-111
0121
Laboratorij za strojne sklopove
Voditelj: Dr. sc. Zoran Domitran, dipl. ing.
0122
Laboratorij za elemente strojeva
Voditelj: Dr. sc. Krešimir Vučković, dipl. ing.
0200
Zavod za tehničku mehaniku
Predstojnik: Dr. sc. Tanja Jurčević Lulić, dipl. ing.
6168-250
6168-549
0210
Katedra za mehaniku i čvrstoću
Voditelj: Dr. sc. Ivica Skozrit, dipl. ing.
0211
Laboratorij za numeričku mehaniku
Voditelj: Dr. sc. Tomislav Lesičar, mag.ing.
6168-115
0220
Katedra za eksperimentalnu mehaniku
Voditelj: Dr. sc. Zvonimir Tomičević, mag.ing.
0221
Laboratorij za eksperimentalnu mehaniku
Voditelj: Dr. sc. Janoš Kodvanj, dipl. ing.
0230
Katedra za primijenjenu dinamiku
Voditelj: Dr. sc. Marko Jokić, dipl. ing.
0231
Laboratorij za dinamiku strojeva i teoriju mehanizama
Voditelj: Dr. sc. Neven Alujević, dipl. ing.
0240
Katedra za biomehaniku i ergonomiju
Voditelj: Dr. sc. Aleksandar Sušić, dipl. ing.
0300
Zavod za termodinamiku, toplinsku i procesnu tehniku
Predstojnik: Dr. sc. Igor Balen, dipl. ing.
6168-171
0310
Katedra za tehničku termodinamiku
Voditelj: Dr. sc. Ivanka Boras, dipl. ing.
6168-171
0311
Laboratorij za termodinamiku
Voditelj: Dr. sc. Nenad Ferdelji, dipl. ing.
0320
Katedra za toplinsku i procesnu tehniku
Voditelj: Dr. sc. Lovorka Grgec Bermanec, dipl. ing.
0321
Laboratorij za toplinu i toplinske uređaje
Voditelj: Dr. sc. Damir Dović, dipl. ing.
0322
Laboratorij za procesna mjerenja
Voditelj: Dr. sc. Lovorka Grgec Bermanec, dipl. ing.
0323
Laboratorij za energetsku učinkovitost
Voditelj: Dr. sc. Tea Žakula, dipl. ing.
6168-136
0400
Zavod za motore i transportna sredstva
Predstojnik: Dr. sc. Zoran Lulić, dipl. ing.
6168-444
0410
Katedra za motore i vozila
Voditelj: Dr. sc. Petar Ilinčić, dipl. ing.
0411
Laboratorij za motore i vozila
Voditelj: Dr. sc. Zoran Lulić, dipl. ing.
6168-177
0420
Katedra za transportne uređaje i konstrukcije
Voditelj: Dr. sc. Matija Hoić, mag.ing.
0421
Laboratorij za transportne uređaje i konstrukcije
Voditelj: Dr. sc. Daniel Miler, mag.ing.
0422
Laboratorij za mehatroniku transportnih sustava
Voditelj: Dr. sc. Mario Hrgetić, dipl. ing.
6168-419
0430
Katedra za tračnička i lebdeća pružna vozila
Voditelj: Dr. sc. Milan Kostelac, dipl. ing.
0500
Zavod za energetska postrojenja, energetiku i okoliš
Predstojnik: Dr. sc. Daniel Rolph Schneider, dipl. ing.
6168-152
0510
Katedra za energetska postrojenja i energetiku
Voditelj: Dr. sc. Milan Vujanović, dipl. ing.
0511
Laboratorij za energetska postrojenja
Voditelj: Matej Paranos, mag.ing.
6168-218
0530
Katedra za turbostrojeve
Voditelj: Dr. sc. Željko Tuković, dipl. ing.
0540
Katedra za inženjerstvo vode i okoliša
Voditelj: Dr. sc. Davor Ljubas, dipl. ing.
6168-287
0541
Laboratorij za vodu, gorivo i mazivo
Voditelj: Dr. sc. Hrvoje Juretić, dipl. ing.
483
0600
Zavod za brodogradnju i pomorsku tehniku
Predstojnik: Dr. sc. Jerolim Andrić, dipl. ing.
6168-256
6168-482
0601
Laboratorij za primjenu računala u brodogradnji
Voditelj: Dr. sc. Smiljko Rudan, dipl. ing.
0610
Katedra za hidromehaniku plovnih objekata
Voditelj: Dr. sc. Nastia Degiuli, dipl. ing.
0611
Laboratorij za hidromehaniku broda
Voditelj: Dr. sc. Ivana Martić, mag.ing.
0620
Katedra za konstrukciju plovnih objekata
Voditelj: Dr. sc. Joško Parunov, dipl. ing.
0621
Laboratorij za brodske konstrukcije
Voditelj: Dr. sc. Pero Prebeg, dipl. ing.
6168-252
0630
Katedra za osnivanje plovnih objekata i morsku tehniku
Voditelj: Dr. sc. Vedran Slapničar, dipl. ing.
0631
Laboratorij za tehnologiju mora
Voditelj: Dr. sc. Ivan Ćatipović, dipl. ing.
0640
Katedra za gradnju plovnih objekata
Voditelj: Dr. sc. Jerolim Andrić, dipl. ing.
6168-399
0641
Laboratorij za unapređenje brodograđevne proizvodnje
Voditelj: Dr. sc. Neven Hadžić, mag.ing.
6168-268
0650
Katedra za strojeve i uređaje plovnih objekata
Voditelj: Dr. sc. Nikola Vladimir, dipl. ing.
0651
Laboratorij za brodske strojeve i uređaje plovnih objekata
Voditelj: Marija Koričan, mag.ing.
0700
Zavod za industrijsko inženjerstvo
Predstojnik: Dr. sc. Goran Đukić, dipl. ing.
6168-323
0710
Katedra za projektiranje proizvodnje
Voditelj: Dr. sc. Tihomir Opetuk, mag.ing.
0711
Laboratorij za logistiku
Voditelj: Dr. sc. Goran Đukić, dipl. ing.
0712
Laboratorij za projektiranje tehnoloških procesa
Voditelj: Dr. sc. Tihomir Opetuk, mag.ing.
6168-441
0720
Katedra za upravljanje proizvodnjom
Voditelj: Dr. sc. Nedeljko Štefanić, dipl. ing.
6168-366
6168-421
0721
Laboratorij za proizvodni menadžment
Voditelj: Dr. sc. Hrvoje Cajner, dipl. ing.
6168-377
0722
Laboratorij za održavanje
Voditelj: Dr. sc. Davor Kolar, mag.ing.
6168-377
0730
Katedra za sociologiju
Voditelj: Dr. sc. Nikša Dubreta, dipl. ing.
0800
Zavod za kvalitetu
Predstojnik: Dr. sc. Gorana Baršić, dipl. ing.
0801
Laboratorij za akustička svojstva atmosfere
Voditelj: Dr. sc. Jelena Ćosić Lesičar, mag.ing.
6168-466
0810
Katedra za mjerenje i kontrolu
Voditelj: Dr. sc. Vedran Šimunović, dipl. ing.
6168-327
0811
Laboratorij za precizna mjerenja dužina
Voditelj: Dr. sc. Marko Katić, dipl. ing.
0820
Katedra za nerazorna ispitivanja
Voditelj: Dr. sc. Josip Stepanić, dipl. ing.
0821
Laboratorij za nerazorna ispitivanja
Voditelj: Dr. sc. Damir Markučič, dipl. ing.
0900
Zavod za robotiku i automatizaciju proizvodnih sustava
Predstojnik: Dr. sc. Andrej Jokić, dipl. ing.
6168-326
0901
Laboratorij za inteligentne proizvodne sustave
Voditelj: Dr. sc. Petar Ćurković, dipl. ing.
6168-480
6168-423
0910
Katedra za strojarsku automatiku
Voditelj: Dr. sc. Danko Brezak, dipl. ing.
6168-437
0911
Laboratorij za automatiku i robotiku
Voditelj: Dr. sc. Mihael Cipek, dipl. ing.
6168-357
0912
Laboratorij za elektrotehniku
Voditelj: Dr. sc. Danijel Pavković, dipl. ing.
6168-325
0920
Katedra za projektiranje izradbenih i montažnih sustava
Voditelj: Dr. sc. Zoran Kunica, dipl. ing.
0921
Laboratorij za projektiranje izradbenih i montažnih sustava
Voditelj: Dr. sc. Tomislav Stipančić, dipl. ing.
0930
Katedra za autonomne sustave i računalnu inteligenciju
Voditelj: Dr. sc. Marko Švaco, mag.ing.
0931
Laboratorij za autonomne sustave
Voditelj: Dr. sc. Marko Švaco, mag.ing.
0932
Laboratorij za medicinsku robotiku
Voditelj: Dr. sc. Marko Švaco, mag.ing.
0933
Laboratorij za računalnu inteligenciju
Voditelj: Dr. sc. Marko Švaco, mag.ing.
1000
Zavod za materijale
Predstojnik: Dr. sc. Željko Alar, dipl. ing.
6168-345
1010
Katedra za materijale i tribologiju
Voditelj: Dr. sc. Danko Ćorić, dipl. ing.
6168-313
1011
Laboratorij za ispitivanje mehaničkih svojstava
Voditelj: Dr. sc. Željko Alar, dipl. ing.
1012
Laboratorij za materijalografiju
Voditelj: Dr. sc. Zdravko Schauperl, dipl. ing.
1013
Laboratorij za analizu metala
Voditelj: Martina Kocijan, mag. ing. cheming.
1014
Laboratorij za polimere i kompozite
Voditelj: Dr. sc. Tatjana Haramina, dipl. ing.
1015
Laboratorij za tribologiju
Voditelj: Dr. sc. Suzana Jakovljević, dipl. ing.
1016
Laboratorij za inženjersku keramiku
Voditelj: Dr. sc. Lidija Ćurković, dipl. ing.
6168-313
1020
Katedra za toplinsku obradbu i inženjerstvo površina
Voditelj: Dr. sc. Božidar Matijević, dipl. ing.
1021
Laboratorij za toplinsku obradbu
Voditelj: Filip Žanetić, mag.ing.
1022
Laboratorij za inženjerstvo površina
Voditelj: Dr. sc. Darko Landek, dipl. ing.
1100
Zavod za zavarene konstrukcije
Predstojnik: Dr. sc. Zoran Kožuh, dipl. ing.
6168-306
1110
Katedra za zavarene konstrukcije
Voditelj: Dr. sc. Zoran Kožuh, dipl. ing.
1111
Laboratorij za zavarivanje
Voditelj: Dr. sc. Ivica Garašić, dipl. ing.
1120
Katedra za zaštitu materijala
Voditelj: Dr. sc. Vesna Alar, dipl. ing.
1121
Laboratorij za zaštitu materijala
Voditelj: Dr. sc. Ivan Stojanović, dipl. ing.
1200
Zavod za tehnologiju
Predstojnik: Dr. sc. Damir Godec, dipl. ing.
6168-302
1210
Katedra za ljevarstvo
Voditelj: Dr. sc. Branko Bauer, dipl. ing.
1211
Laboratorij za ljevarstvo
Voditelj: Karlo Jurković, mag.ing.
1220
Katedra za oblikovanje deformiranjem
Voditelj: Dr. sc. Zdenka Keran, dipl. ing.
6168-302
1221
Laboratorij za oblikovanje deformiranjem
Voditelj: Dr. sc. Petar Piljek, mag.ing.
1230
Katedra za alatne strojeve
Voditelj: Dr. sc. Tomislav Staroveški, dipl. ing.
6168-311
1231
Laboratorij za alatne strojeve
Voditelj: Dr. sc. Damir Ciglar, dipl. ing.
1232
Laboratorij za medicinsko inženjerstvo
Voditelj: Dr. sc. Miho Klaić, mag.ing.
6168-341
1240
Katedra za preradbu polimera i drva
Voditelj: Dr. sc. Ana Pilipović, dipl. ing.
1241
Laboratorij za preradbu polimera i drva
Voditelj: Mr. sc. Maja Rujnić Havstad, dipl. ing.
1300
Zavod za zrakoplovno inženjerstvo
Predstojnik: Dr. sc. Željko Božić, dipl. ing.
6168 227
1310
Katedra za zrakoplovne konstrukcije
Voditelj: Dr. sc. Darko Ivančević, mag.ing.
1320
Katedra za dinamiku letjelica
Voditelj: Dr. sc. Zdravko Terze, dipl. ing.
1321
Laboratorij za dinamiku letjelica i konstrukcijskih sustava
Voditelj: Dr. sc. Dario Zlatar, mag.ing.
1900
Zavod za mehaniku fluida
Predstojnik: Dr. sc. Ivo Džijan, dipl. ing.
6168-251
1901
Laboratorij za hidromehaniku i hidrauličke strojeve
Voditelj: Dr. sc. Mario Šavar, dipl. ing.
1902
Laboratorij za umjetnu kardiovaskularnu cirkulaciju
Voditelj: Dr. sc. Vedrana Markučič, mag.ing.mech.
1910
Katedra za računalnu mehaniku fluida
Voditelj: Dr. sc. Severino Krizmanić, dipl. ing.
1920
Katedra za aerodinamiku okoliša i konstrukcija
Voditelj: Dr. sc. Hrvoje Kozmar, dipl. ing.
1400
Katedra za matematiku
Voditelj: Mr. sc. Petar Gregorek, dipl. ing.
6168-205
1500
Katedra za tjelesnu i zdravstvenu kulturu
Voditelj: Željko Lukenda, prof.
6168-194
1600
Katedra za tehničke strane jezike
Voditelj: Dr. sc. Snježana Kereković, prof.
6168-227
1601
Laboratorij za tehničke strane jezike
Voditelj: Dr. sc. Brankica Bošnjak Terzić, prof.

Fakultet strojarstva i brodogradnje
Ivana Lučića 5
10002 Zagreb, p.p. 102
MB 3276546
OIB 22910368449
PIC 996827485
IBAN HR4723600001101346933
tel: +385 1 6168 222
fax: +385 1 6156 940
Sveučilište u Zagrebu
Ministarstvo znanosti i obrazovanja

Mapa stranica