Politika osiguravanja kvalitete

Na ovoj stranici koristimo kolačiće kako bi korisnici mogli pristupati svojim korisničkim računima te za potrebe analize pristupa fakultetskim stranicama. Nastavljanjem korištenja ove stranice pristajete na kolačiće.

O Fakultetu
Osiguravanje kvalitete
Politika osiguravanja kvalitete

Politika osiguravanja kvaliteteFakultet je svjestan važnosti i opredijeljenosti za kvalitetu kao jedne od temeljnih vrijednosti u ostvarivanju strateških ciljeva i unaprjeđivanja u svim područjima djelovanja Fakulteta.

U skladu s usvojenom vizijom i misijom Fakultet odlučno promiče razvoj kvalitete kroz:

kontinuirani razvoj sustava osiguravanja kvalitete na temelju Europskih standarda i smjernica te nacionalnih, sveučilišnih i fakultetskih kriterija i standarda kvalitete
razvoj studijskih programa i programa cjeloživotnoga učenja, pri čemu se razvoj programa temelji na uskoj povezanosti programa i nastave sa znanstveno-istraživačkim radom i sa stručnim djelatnostima Fakulteta
održavanje visokih standarda u poučavanju i učenju u cilju ostvarenja visoke razine postignutih ishoda učenja
poticanje aktivne uloge i odgovornosti, te sudjelovanje svih relevantnih dionika, kako unutarnjih tako i vanjskih, u aktivnostima osiguravanja kvalitete
osiguravanje poboljšanja u svim aspektima studentskih potreba i očekivanja


Dekan Fakulteta je odgovoran za revidiranje Politike kvalitete u svrhu unaprjeđivanja ili usklađivanja s ostalim dokumentima sustava. Dekan Fakulteta ujedno koordinira planiranje, izvršenje i provjeru učinkovitosti mjera osiguravanja kvalitete odobrenih od strane Fakultetskoga vijeća.


Fakultet strojarstva i brodogradnje
Ivana Lučića 5
10002 Zagreb, p.p. 102
MB 3276546
OIB 22910368449
PIC 996827485
IBAN HR4723600001101346933
tel: +385 1 6168 222
fax: +385 1 6156 940
Sveučilište u Zagrebu
Ministarstvo znanosti i obrazovanja

Mapa stranica