Obavijesti vezane za pandemiju COVID-19


Pregled zadaća će se održati u ponedjeljak 28-06-2021 u S-25 u 10:00 sati.

Usmeni ispit će se održati u pismenom obliku u ponedjeljak 28-06-2021 prema raporedu u privitku.
 Rezultati ispita
Ivana Lakićević
18. lipnja 2021.
Pregled zadaća će se održati u ponedjeljak 28-06-2021 u S-25 u 10:00 sati.
 Rezultati ispita
Ivana Lakićević
18. lipnja 2021.
Ispitni rok 23.6.2021.- raspored sjedenja za numerički dio ispita
 Obavijesti
Vlasta Klaić
18. lipnja 2021.
EKII, IIA, IIB i IIC-2. kolokvij 23.6.21. -popis studenata i raspored sjedenja
 Obavijesti
Vlasta Klaić
18. lipnja 2021.
U privitku je dokument sa ocjenama studenata fakultativno upisanim u kolegij 18845 Fotogrametrija i vizualizacija objekata. Studenti nemaju obvezu izlaska na usmeni ispit te je ocjena pismenog ujedno i konačna ocjena. 
 Obavijesti
Jelena Pankretić
18. lipnja 2021.
U privitku termini održavanja usmenog dijela ispita za ispitni rok 18.06.2021.
 Obavijesti
Jelena Pankretić
17. lipnja 2021.
Raspored sjedenja za isipitni rok 16.06.2021. u privitku.

Ispiti  u svim dvoranama počinju u 9h.
 Obavijesti
Jelena Pankretić
17. lipnja 2021.
U privitku se nalaze rezultati ispravljenih 1. i 2. kolokvija te rezultati 3. kolokvija i konačne ocjene.


Studenti koji su pali jedan kolokvij, imaju ga pravo na prvom ispitnom roku 28.6.2021. ispraviti.

Studenti koji su kolokvirali izlaze samo na usmeni dio ispita na bilo kojem ispitnom roku u ovoj akademskoj godini.

Za ispravak kolokvija se javljate na mail dfijacko@fsb.hr isključivo do 23.06.2021 radi utvrđivanja rasporeda.

Uvid u 3. kolokvij će se održati sutra u 09:00h i 13:00h u Laboratoriju za Polimere i kompozite, južna zgrada Fsb-a
 Obavijesti
Dijana Fijačko
17. lipnja 2021.
PSK-fakultativni upis-ocjene ispita preko kolokvija-rok 23.6.21.
 Rezultati ispita
Vlasta Klaić
17. lipnja 2021.


Arhiva
 
MB 3276546
OIB 22910368449
PIC 996827485
IBAN HR4723600001101346933

tel: +385 1 6168 222
fax: +385 1 6156 940
Sveučilište u Zagrebu
Ministarstvo znanosti i obrazovanja

Alumni AMAC
Mapa stranica
  
Fakultet strojarstva i brodogradnje
Ivana Lučića 5
10002 Zagreb, p.p. 102