Obavijesti vezane za pandemiju COVID-19
Poslijediplomski studiji
Fakultet strojarstva i brodogradnje izvodi dva poslijediplomska studija iz područja tehničkih znanosti:
Poslijediplomski sveučilišni (doktorski) studij Strojarstvo, brodogradnja, zrakoplovstvo, metalurgija izvodi se zajedno s Metalurškim fakultetom po smjerovima koja pripadaju sljedećim znanstvenim poljima:
Studij traje 6 semestara i nakon njegova završetka stječe se akademski stupanj Doktora tehnički znanosti (dr.sc.) određenog znanstvenog polja.

Poslijediplomski specijalistički studij Strojarstvo i brodogradnja dio je koncepta cjeloživotnog obrazovanja, s kojim se povećavaju stručna znanja, vještine i kompetencije.
Izvodi se po područjima specijalizacije i traje 2 semestra.

Po završetku studija stječe se akademski naziv univ. spec. mech. et nav. arch.
 
MB 3276546
OIB 22910368449
PIC 996827485
IBAN HR4723600001101346933

tel: +385 1 6168 222
fax: +385 1 6156 940
Sveučilište u Zagrebu
Ministarstvo znanosti i obrazovanja

Alumni AMAC
Mapa stranica
  
Fakultet strojarstva i brodogradnje
Ivana Lučića 5
10002 Zagreb, p.p. 102