O Fakultetu
Natječaji za radna mjesta
Natječaji za radna mjesta
Natječaj za izbor nastavnika i suradnika objavljen je 25. rujna 2020. godine u Večernjem listu, Narodnim novinama, EURAXESS portalu i na fakultetskoj web stranici. Natječaj je otvoren 30 dana i nalazi se u prilogu. 
 Natječaji
Matea Klanac
25. rujna 2020.
Temeljem Odluke Fakultetskog vijeća od 22. rujna 2020. godine, u suradničko zvanje i na radno mjesto poslijedoktoranda na projektu „Istraživanje puteva energetske tranzicije – međuovisnost „power-to-X„ tehnologija, tehnologija odgovora potrošnje i povezivanje tržišta energijom (INTERENERGY)“ za područje tehničkih znanosti, znanstveno polje strojarstvo, u Zavodu za energetska postrojenja, energetiku i okoliš na Katedri za energetska postrojenja i energetiku, izabran je pristupnik dr.sc. Felipe Feijoo.

Temeljem Odluke Fakultetskog vijeća od 22. rujna 2020. godine, u suradničko zvanje i na radno mjesto asistenta izabran je pristupnik Marin Vukovojac, mag. ing. mech. (za područje tehničkih znanosti, znanstveno polje strojarstvo u Zavodu za tehničku mehaniku na Katedri za mehaniku i čvrstoću).

Temeljem Odluke Fakultetskog vijeća od 22. rujna 2020. godine, u suradničko zvanje i na radno mjesto asistentice na HRZZ projektu „Razvoj karijera mladih istraživača – izobrazba novih doktora znanosti“ izabrana je pristupnica Ivana Jovanović, mag. ing. mech., za područje tehničkih znanosti, znanstveno polje strojarstvo, na projektu „Green Modular passenger vessel for Mediterranean GRIMM“.

Temeljem Odluke Fakultetskog vijeća od 15. rujna 2020. godine, u suradničko zvanje i na radno mjesto asistenata na HRZZ projektu „Razvoj karijera mladih istraživača – izobrazba novih doktora znanosti“ izabrani su sljedeći pristupnici: Ana Lovrak, mag. ing. mech., (za područje tehničkih znanosti, znanstveno polje strojarstvo, projekt „Renewable and Waste Heat Recovery for Competitive District Heating and Cooling Networks“) i Luka Balatinec, mag. ing. mech. (za područje tehničkih znanosti, znanstveno polje strojarstvo, projekt „Development and Validation of a Surface Wear Model for Mixed Mode Lubricated Contact“).

Životopisi odabranih pristupnika nalaze se u privitku ove obavijesti.

NAPOMENA: S izabranim pristupnicama sklopit će se Ugovori o radu ukoliko za to Fakultet dobije dozvolu Ministarstva znanosti i obrazovanja, a sukladno čl. 6. st. 2., Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2020. godinu ("Narodne novine" br. 58/2020).
 Natječaji
Matea Klanac
23. rujna 2020.
Temeljem Odluke Fakultetskog vijeća od 22. rujna 2020. godine, u suradničko zvanje i na radno mjesto poslijedoktoranda izabrane su pristupnice dr.sc. Marija Majda Perišić (za područje tehničkih znanosti, znanstveno polje računarstvo u Zavodu za konstruiranje na Katedri za konstruiranje i razvoj proizvoda) i dr.sc. Ivana Radišić (za područje prirodnih znanosti, znanstveno polje matematika na Katedri za matematiku).

Temeljem Odluke Fakultetskog vijeća od 22. rujna 2020. godine, u suradničko zvanje i na radno mjesto asistenta izabrana je pristupnica Marina Sertić, mag. math. (za područje prirodnih znanosti, znanstveno polje matematika na Katedri za matematiku).

Temeljem Odluke Fakultetskog vijeća od 15. rujna 2020. godine, u suradničko zvanje i na radno mjesto asistenta na HRZZ projektu „Razvoj karijera mladih istraživača – izobrazba novih doktora znanosti“ izabrani su sljedeći pristupnici: Tamara Petranović, mag. ing. mech., (za područje tehničkih znanosti, znanstveno polje strojarstvo, projekt „Nesigurnost modeliranja odziva broda na valovima Jadranskog mora MODUS“) i Doria Marciuš, mag. ing. mech., (za područje tehničkih znanosti, znanstveno polje strojarstvo, projekt „Osiguranje električne energije u slučaju klimatskih ekstrema i prirodnih katastrofa“).

Životopisi odabranih pristupnika nalaze se u privitku ove obavijesti.

NAPOMENA: S izabranim pristupnicama sklopit će se Ugovori o radu ukoliko za to Fakultet dobije dozvolu Ministarstva znanosti i obrazovanja, a sukladno čl. 6. st. 2., Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2020. godinu ("Narodne novine" br. 58/2020).
 Natječaji
Matea Klanac
23. rujna 2020.
Nakon provedenog Natječaja koji je raspisan dana 14. srpnja 2020. godine, na radnom mjestu Istraživača na projektu „Razvoj novih konstrukcijskih rješenja i tehnologije zavarivanja primjenjivih u proizvodnji pramčanog dijela broda“ u Zavodu za zavarene konstrukcije na Katedri za zavarene konstrukcije, zaposlena je dr.sc. Maja Jurica, temeljem Odluke o izboru kandidata od 17. rujna 2020. godine.

Životopis odabrane pristupnice sa relevantnim podatcima za zapošljavanje nalazi se u privitku.
 Natječaji
Matea Klanac
23. rujna 2020.
Senat Sveučilišta u Zagrebu svojom je Odlukom od 15. rujna 2020. godine potvrdilo izbor naših nastavnika dr.sc. Damira Godeca i dr.sc. Igora Karšaja u znanstveno-nastavno zvanje redovitog profesora, za područje tehničkih znanosti, znanstveno polje strojarstvo.

Životopisi odabranih pristupnika nalaze se u privitku ove obavijesti.

NAPOMENA: S imenovanim nastavnicima sklopit će se Ugovori o radu za navedeno radno mjesto, ukoliko za to Fakultet dobije dozvolu Ministarstva znanosti i obrazovanja, a sukladno čl. 6. st. 2., Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2020. godinu ("Narodne novine" br. 58/2020).
 Natječaji
Matea Klanac
23. rujna 2020.
Vijeće tehničkog područja Sveučilišta u Zagrebu svojom je Odlukom od 7. rujna 2020. godine potvrdilo izbor naših nastavnika dr.sc. Hrvoja Cajnera, dr.sc. Ivana Stojanovića i dr.sc. Milana Vujanovića u znanstveno-nastavno zvanje izvanrednog profesora, za područje tehničkih znanosti, znanstveno polje strojarstvo, te dr.sc. Vladimira Nikole u znanstveno-nastavno zvanje izvanrednog profesora, za područje tehničkih znanosti, znanstveno polje brodogradnja.

Životopisi odabranih pristupnika nalaze se u privitku ove obavijesti.

NAPOMENA: S imenovanim nastavnicima sklopit će se Ugovori o radu za navedeno radno mjesto, ukoliko za to Fakultet dobije dozvolu Ministarstva znanosti i obrazovanja, a sukladno čl. 6. st. 2., Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2020. godinu ("Narodne novine" br. 58/2020).
 Natječaji
Matea Klanac
23. rujna 2020.
Fakultet strojarstva i brodogradnje raspisao je natječaj za popunu radnog mjesta Mlađeg istraživača na projektu „Razvoj sustava za ispitivanje višefaznih strujanja i izgaranja s ciljem povećanja istraživačkih aktivnosti znanstvenog i poslovnog sektora“, u Zavodu za motore i transportna sredstva na Katedri za motore i vozila. Natječaj je objavljen 23. rujna 2020. u Narodnim novinama, web stranicama i biltenu HZZ-a, a otvoren je do 1. listopada 2020.

Tekst natječaja nalazi se u privitku.
 Natječaji
Matea Klanac
23. rujna 2020.
Natječaj za radno mjesto Mlađeg istraživača na projektu „IRI 4 – CEKOM DIV“ (Razvoj energetski učinkovitih sustava hlađenja kontejnera na brodovima i optimizacijskog modela za projektiranje energetskih sustava) objavljen je dana 18. rujna 2020. godine u Narodnim Novinama i web stranicama HZZ-a, a otvoren je do 28. rujna 2020. godine.

Tekst natječaja nalazi se u prilogu.
 Natječaji
Matea Klanac
18. rujna 2020.
 
MB 3276546
OIB 22910368449
PIC 996827485
IBAN HR4723600001101346933

tel: +385 1 6168 222
fax: +385 1 6156 940
Sveučilište u Zagrebu
Ministarstvo znanosti i obrazovanja

Alumni AMAC
Mapa stranica
  
Fakultet strojarstva i brodogradnje
Ivana Lučića 5
10002 Zagreb, p.p. 102