O Fakultetu
Natječaji za radna mjesta
Natječaji za radna mjesta
Temeljem Odluke Fakultetskog vijeća od 24. ožujka 2020., u suradničko zvanje i radno mjesto poslijedoktorandice za područje prirodnih znanosti, znanstveno polje matematika, izabrana je dr.sc. Ana Klobučar. Natječaj za ovo radno mjesto raspisan je u javnim glasilima dana 21. siječnja 2020. godine. Životopis izabrane pristupnice nalazi se u privitku ove obavijesti.
 Natječaji
Matea Klanac
5. travnja 2020.
Nakon provedenog Natječaja koji je raspisan dana 28. veljače 2020. godine, na radnom mjestu Vodećeg istraživača na projektu SEADRION, sufinanciranom od strane Europskog programa za međunarodnu suradnju Interreg ADRION 2014-2020, u Zavodu za energetska postrojenja, energetiku i okoliš na Katedri za energetska postrojenja i energetiku, zaposlen je Boris Ćosić, dipl. ing., temeljem Odluke o izboru kandidata od 31. ožujka 2020. godine. Životopis izabranog kandidata sa relevantnim podatcima za zapošljavanje nalazi se u privitku.
 Natječaji
Matea Klanac
3. travnja 2020.
Natječaj za radno mjesto Iskusnog istraživača na projektu „PELAGOS – Promoting innovative nEtworks and cLusters for mArine renewable energy synerGies in mediterranean cOasts and iSlands“, u Zavodu za energetska postrojenja, energetiku i okoliš na Katedri za energetska postrojenja i energetiku,  objavljen je dana 3. travnja 2020. godine u Narodnim Novinama i web stranicama HZZ-a. Natječaj je otvoren do 13. travnja 2020. godine. Tekst natječaja nalazi se u prilogu.
 Natječaji
Matea Klanac
3. travnja 2020.
Natječaj za izbor nastavnika i suradnika objavljen je 27. ožujka 2020. godine u Večernjem listu, Narodnim novinama, EURAXESS portalu i na fakultetskoj web stranici. Natječaj je otvoren 30 dana i nalazi se u prilogu. 
 Natječaji
Matea Klanac
27. ožujka 2020.
 
MB 3276546
OIB 22910368449
PIC 996827485
IBAN HR4723600001101346933

tel: +385 1 6168 222
fax: +385 1 6156 940
Sveučilište u Zagrebu
Ministarstvo znanosti i obrazovanja

Alumni AMAC
Mapa stranica
  
Fakultet strojarstva i brodogradnje
Ivana Lučića 5
10002 Zagreb, p.p. 102