Obavijesti vezane za pandemiju COVID-19
O Fakultetu
Natječaji za radna mjesta
Natječaji za radna mjesta
Natječaj za izbor nastavnika i suradnika objavljen je 19. veljače 2021. godine u Narodnim novinama, Hrvatskim sveučilišnim novinama Universitas, EURAXESS portalu i na fakultetskoj web stranici.

Natječaj je otvoren 30 dana i nalazi se u prilogu. 
 Natječaji
Matea Klanac
19. veljače 2021.
Temeljem Odluke Fakultetskog vijeća od 16. veljače 2021. godine, u suradničko zvanje i na radno mjesto poslijedoktoranda u Zavodu za termodinamiku, toplinsku i procesnu tehniku na Katedri za toplinsku i procesnu tehniku, za područje tehničkih znanosti, znanstveno polje strojarstvo, izabran je kandidat dr.sc. Ivan Horvat.

Temeljem Odluke Fakultetskog vijeća od 16. veljače 2021. godine, u suradničko zvanje i na radno mjesto asistenta u Zavodu za termodinamiku, toplinsku i procesnu tehniku na Katedri za tehničku termodinamiku, za područje tehničkih znanosti, znanstveno polje strojarstvo, izabran je kandidat Nikola Borovnik, mag. ing. mech.

NAPOMENA: S izabranim pristupnicima sklopit će se Ugovori o radu ukoliko za to Fakultet dobije dozvolu Ministarstva znanosti i obrazovanja, a sukladno čl. 58. st. 2., Zakona o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2021. godinu ("Narodne novine" br. 134/2020).
 Natječaji
Matea Klanac
17. veljače 2021.
Nakon provedenog Natječaja koji je raspisan dana 27. siječnja 2021. godine, na radnom mjestu Istraživača II na projektu „Istraživanje i razvoj inteligentne modularne platforme za upravljanje logističkim procesom“, u Zavodu za robotiku i automatizaciju proizvodnih sustava na Katedri za strojarsku automatiku, zaposlen je Pietro Krstović, mag. ing. mech., temeljem Odluke o izboru kandidata od 15. veljače 2021. godine.
 Natječaji
Matea Klanac
16. veljače 2021.
Nakon provedenog Natječaja koji je raspisan dana 27. siječnja 2021. godine, na radnom mjestu Iskusnog istraživača na projektu „Istraživanje i razvoj inteligentne modularne platforme za upravljanje logističkim procesom“, u Zavodu za robotiku i automatizaciju proizvodnih sustava na Katedri za projektiranje izradbenih i montažnih sustava, zaposlen je dr.sc. Josip Vidaković, temeljem Odluke o izboru kandidata od 15. veljače 2021. godine.
 Natječaji
Matea Klanac
16. veljače 2021.
Natječaj za radno mjesto Istraživača na projektu “DATACROSS - Napredne metode i tehnologije u znanosti o podatcima i kooperativnim sustavima“ objavljen je dana 12. veljače 2021. godine u Narodnim Novinama i web stranicama HZZ-a, i otvoren je do 22. veljače 2021. godine.

Tekst natječaja nalazi se u prilogu.
 Natječaji
Matea Klanac
12. veljače 2021.
Nakon provedenog Natječaja koji je raspisan dana 2. prosinca 2020. godine, na radnom mjestu Voditeljice ureda Zavoda za tehničku mehaniku, zaposlena je Jelena Pankretić, temeljem Odluke o izboru kandidata od 27. siječnja 2021. godine.

Životopis izabrane kandidatkinje sa relevantnim podatcima za zapošljavanje nalazi se u privitku.
 Natječaji
Matea Klanac
29. siječnja 2021.
Temeljem Odluke Fakultetskog vijeća od 19. siječnja 2021. godine, u suradničko zvanje i na radno mjesto poslijedoktoranda, za područje tehničkih znanosti, znanstveno polje strojarstvo u Zavodu za robotiku i automatizaciju proizvodnih sustava na Katedri za projektiranje izradbenih i montažnih sustava, izabran je kandidat dr.sc. Josip Vidaković.

Temeljem Odluke Fakultetskog vijeća od 19. siječnja 2021. godine, u suradničko zvanje i na radno mjesto asistenta izabrani su sljedeći pristupnici: Daria Matković, mag. ing. el. techn. inf. (za područje tehničkih znanosti, znanstveno polje elektrotehnika, u Zavodu za robotiku i automatizaciju proizvodnih sustava na Katedri za strojarsku automatiku); Mislav Štefok, mag. ing. nav. arch., (za područje tehničkih znanosti, znanstveno polje brodogradnja, u Zavodu za zavarene konstrukcije na Katedri za zavarene konstrukcije) i Iva Bertović, mag. ing. mech. (za područje tehničkih znanosti, znanstveno polje strojarstvo u Zavodu za energetska postrojenja, energetiku i okoliš na Katedri za energetska postrojenja i energetiku).

NAPOMENA: S izabranim pristupnikom sklopit će se Ugovori o radu ukoliko za to Fakultet dobije dozvolu Ministarstva znanosti i obrazovanja, a sukladno čl. 58. st. 2., Zakona o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2021. godinu ("Narodne novine" br. 134/2020).
 Natječaji
Matea Klanac
25. siječnja 2021.
Natječaj za izbor nastavnika i suradnika objavljen je 22. siječnja 2021. godine u Večernjem listu, Narodnim novinama, EURAXESS portalu i na fakultetskoj web stranici. Natječaj je otvoren 30 dana i nalazi se u prilogu. 
 Natječaji
Matea Klanac
22. siječnja 2021.
 
MB 3276546
OIB 22910368449
PIC 996827485
IBAN HR4723600001101346933

tel: +385 1 6168 222
fax: +385 1 6156 940
Sveučilište u Zagrebu
Ministarstvo znanosti i obrazovanja

Alumni AMAC
Mapa stranica
  
Fakultet strojarstva i brodogradnje
Ivana Lučića 5
10002 Zagreb, p.p. 102