O Fakultetu
Natječaji za radna mjesta
Natječaji za radna mjesta
Temeljem odluke Vijeća tehničkog područja Sveučilišta u Zagrebu, o potvrđivanju izbora u znanstveno-nastavno zvanje izvanrednog profesora od 14. listopada 2019. godine, na radnom mjestu izvanrednog profesora zaposlen je dr.sc. Goran Krajačić. Životopis izabranog pristupnika nalazi se u privitku ove objave.
 Natječaji
Matea Klanac
17. listopada 2019.

Nakon provedenog Natječaja koji je raspisan dana 13. rujna 2019. godine, na radnom mjestu Mlađeg istraživača na projektu “Pilot linija bojanja za eksperimentalna istraživanja, razvoj i inovacije - Istraživanje i razvoj primjene računalnog vida u upravljanju i praćenju procesa robotskog bojenja“, u Zavodu za robotiku i automatizaciju proizvodnih sustava na Katedri za strojarsku automatiku, zaposlen je Davor Širinić, mag. ing. mech., temeljem Odluke o izboru kandidata od 24. rujna 2019. godine. Životopis izabranog kandidata sa relevantnim podatcima za zapošljavanje nalazi se u privitku.

 Natječaji
Matea Klanac
26. rujna 2019.
Temeljem odluke Senata Sveučilišta u Zagrebu o potvrđivanju izbora u znanstveno-nastavno zvanje redovite profesorice od 10. rujna 2019. godine, na radnom mjestu redovite profesorice zaposlena je izv. prof. dr.sc. Jadranka Mićić Hot. Životopis izabrane pristupnice nalazi se u privitku ove objave.
 Natječaji
Matea Klanac
26. rujna 2019.

Natječaj za izbor suradnika objavljen je 20. rujna 2019. godine u Večernjem listu, Narodnim novinama, EURAXESS portalu i na fakultetskoj web stranici. Natječaj je otvoren 30 dana i nalazi se u prilogu. 

 Natječaji
Matea Klanac
20. rujna 2019.

Temeljem natječaja raspisanog dana 21. lipnja 2019. godine u javnim glasilima i Odluke Fakultetskog vijeća Sveučilišta u Zagrebu, Fakulteta strojarstva i brodogradnje od 17. rujna 2019. godine, u suradničko zvanje i radno mjesto asistenata u Zavodu za materijale izabrani su pristupnici: Josip Pranjić, mag. ing. met., na Katedri za toplinsku obradbu i inženjerstvo površina, i Ivana Bunjan, mag. ing. met, na Katedri za materijale i tribologiju.

Temeljem natječaja raspisanog dana 19. srpnja 2019. godine u javnim glasilima i Odluke Fakultetskog vijeća Sveučilišta u Zagrebu, Fakulteta strojarstva i brodogradnje od 17. rujna 2019. godine, u suradničko zvanje i radno mjesto asistenta na projektu HRZZ projektu „Adaptivno i prediktivno upravljanje utičnim hibridnim električnim vozilima (ACHIEVE)“, u Zavodu za robotiku i automatizaciju proizvodnih sustava na Katedri za strojarsku automatiku, izabran je kandidat Mislav Hihlik, mag. ing. mech.

Životopisi odabranih pristupnika sa podatcima relevantnim za zapošljavanje objavljeni su u privitku.

 Natječaji
Matea Klanac
19. rujna 2019.
Obavijest o izabranoj osobi za radno mjesto stručnog savjetnika za doktorski studij u Studentskoj službi Fakulteta strojarstva i brodogradnje

Nakon provedenog Natječaja koji je raspisan dana 26. lipnja 2019. godine, na radnom mjestu stručne savjetnice za doktorski studij u Studentskoj službi, zaposlena je Margaret Ferger Šošić, dipl. iur., temeljem Odluke o izboru kandidata od 30. kolovoza 2019. godine. Životopis izabrane kandidatkinje sa relevantnim podatcima za zapošljavanje nalazi se u privitku.

 Natječaji
Matea Klanac
13. rujna 2019.
 
MB 3276546
OIB 22910368449
PIC 996827485
IBAN HR4723600001101346933

tel: +385 1 6168 222
fax: +385 1 6156 940
Sveučilište u Zagrebu
Ministarstvo znanosti i obrazovanja

Alumni AMAC
Mapa stranica
  
Fakultet strojarstva i brodogradnje
Ivana Lučića 5
10002 Zagreb, p.p. 102