O Fakultetu
Natječaji za radna mjesta
Natječaji za radna mjesta

Nakon provedenog Natječaja koji je raspisan dana 20. rujna 2019. godine, na radnom mjestu Voditeljice ureda Dekana, zaposlena je Marela Brod Đođo, bacc. oecc., temeljem Odluke o izboru kandidata od 3. prosinca 2019. godine. Životopis izabrane kandidatkinje sa relevantnim podatcima za zapošljavanje nalazi se u privitku.

 Natječaji
Matea Klanac
3. prosinca 2019.

Nakon provedenog Natječaja koji je raspisan dana 15. studenoga 2019. godine, na radnom mjestu Istraživača na projektu “DATACROSS - Napredne metode i tehnologije u znanosti o podatcima i kooperativnim sustavima“, EFRR – poziv: „Vrhunska istraživanja Znanstvenih centara izvrsnosti“, u Zavodu za robotiku i automatizaciju proizvodnih sustava na Katedri za strojarsku automatiku, zaposlen je dr.sc. Mihael Cipek, temeljem Odluke o izboru kandidata od 26. studenoga 2019. godine. Životopis izabranog kandidata sa relevantnim podatcima za zapošljavanje nalazi se u privitku.

 Natječaji
Matea Klanac
26. studenog 2019.

Temeljem Odluke Fakultetskog vijeća od 29. listopada 2019. godine, u suradničko zvanje i na radno mjesto poslijedoktoranda za područje tehničkih znanosti, znanstveno polje strojarstvo, u Zavodu za konstruiranje na Katedri za konstruiranje i razvoj proizvoda, izabran je dr.sc. Tomislav Martinec; u suradničko zvanje i na radno mjesto asistenta, za područje tehničkih znanosti, znanstveno polje strojarstvo, u Zavodu za tehničku mehaniku na Katedri za eksperimentalnu mehaniku, izabran je Andrija Zaplatić, mag. ing. mech., a u suradničko zvanje i na radno mjesto asistenta, na projektu „Wind and Sea Loads on Energy Structures – WESLO“, za područje tehničkih znanosti, znanstveno polje strojarstvo, u Zavodu za mehaniku fluida na Katedri za aerodinamiku okoliša i konstrukcija izabran je Petar Škvorc, mag. ing. mech.

Natječaj za popunu navedenih radnih mjesta raspisan je u javnim glasilima 20. rujna 2019. godine.  Životopisi odabranih kandidata nalaze se u privitku.

 Natječaji
Matea Klanac
6. studenog 2019.
Temeljem odluke Vijeća tehničkog područja Sveučilišta u Zagrebu, o potvrđivanju izbora u znanstveno-nastavno zvanje izvanrednog profesora od 14. listopada 2019. godine, na radnom mjestu izvanrednog profesora zaposlen je dr.sc. Goran Krajačić. Životopis izabranog pristupnika nalazi se u privitku ove objave.
 Natječaji
Matea Klanac
17. listopada 2019.

Temeljem natječaja raspisanog dana 21. lipnja 2019. godine u javnim glasilima i Odluke Fakultetskog vijeća Sveučilišta u Zagrebu, Fakulteta strojarstva i brodogradnje od 17. rujna 2019. godine, u suradničko zvanje i radno mjesto asistenata u Zavodu za materijale izabrani su pristupnici: Josip Pranjić, mag. ing. met., na Katedri za toplinsku obradbu i inženjerstvo površina, i Ivana Bunjan, mag. ing. met, na Katedri za materijale i tribologiju.

Temeljem natječaja raspisanog dana 19. srpnja 2019. godine u javnim glasilima i Odluke Fakultetskog vijeća Sveučilišta u Zagrebu, Fakulteta strojarstva i brodogradnje od 17. rujna 2019. godine, u suradničko zvanje i radno mjesto asistenta na projektu HRZZ projektu „Adaptivno i prediktivno upravljanje utičnim hibridnim električnim vozilima (ACHIEVE)“, u Zavodu za robotiku i automatizaciju proizvodnih sustava na Katedri za strojarsku automatiku, izabran je kandidat Mislav Hihlik, mag. ing. mech.

Životopisi odabranih pristupnika sa podatcima relevantnim za zapošljavanje objavljeni su u privitku.

 Natječaji
Matea Klanac
19. rujna 2019.

Nakon provedenog Natječaja koji je raspisan dana 26. lipnja 2019. godine, na radnom mjestu stručne savjetnice za doktorski studij u Studentskoj službi, zaposlena je Margaret Ferger Šošić, dipl. iur., temeljem Odluke o izboru kandidata od 30. kolovoza 2019. godine. Životopis izabrane kandidatkinje sa relevantnim podatcima za zapošljavanje nalazi se u privitku.

 Natječaji
Matea Klanac
13. rujna 2019.
 
MB 3276546
OIB 22910368449
PIC 996827485
IBAN HR4723600001101346933

tel: +385 1 6168 222
fax: +385 1 6156 940
Sveučilište u Zagrebu
Ministarstvo znanosti i obrazovanja

Alumni AMAC
Mapa stranica
  
Fakultet strojarstva i brodogradnje
Ivana Lučića 5
10002 Zagreb, p.p. 102