O Fakultetu
Natječaji za radna mjesta
Natječaji za radna mjesta
Nakon provedenog Natječaja koji je raspisan dana 15. siječnja 2020. godine, na radnom mjestu Stručnog suradnika na projektu „Inovativna hrvatska rješenja za globalnu automobilsku industriju“, u Zavodu za robotiku i automatizaciju proizvodnih sustava, na Katedri za projektiranje izradbenih i montažnih sustava,  zaposlen je Davor Širinić, mag. ing. mech., temeljem Odluke o izboru kandidata od 27. siječnja 2020. godine. Životopis izabranog kandidata sa relevantnim podatcima za zapošljavanje nalazi se u privitku.
 Natječaji
Matea Klanac
27. siječnja 2020.
Nakon provedenog Natječaja koji je raspisan dana 8. siječnja 2020. godine, na radnom mjestu Rukovoditeljice Službe općih poslova, zaposlena je Petra Lazić, mag. iur., temeljem Odluke o izboru kandidata od 24. siječnja 2020. godine. Životopis izabrane kandidatkinje sa relevantnim podatcima za zapošljavanje nalazi se u privitku.
 Natječaji
Matea Klanac
27. siječnja 2020.
Temeljem Odluke Fakultetskog vijeća od 21. siječnja 2020. godine, u stručno zvanje i na radno mjesto više stručne suradnice u sustavu znanosti i visokom obrazovanju, za područje tehničkih znanosti, znanstveno polje strojarstvo, u Zavodu za zavarene konstrukcije na Katedri za zavarene konstrukcije, izabrana je pristupnica Jadranka Eržišnik, dipl. ing. Životopis odabrane pristupnice nalazi se u privitku ove obavijesti.
 Natječaji
Matea Klanac
24. siječnja 2020.
Natječaj za izbor nastavnika i suradnika objavljen je 24. siječnja 2020. godine u Večernjem listu, Narodnim novinama, EURAXESS portalu i na fakultetskoj web stranici. Natječaj je otvoren 30 dana i nalazi se u prilogu. 
 Natječaji
Matea Klanac
24. siječnja 2020.
Fakultet strojarstva i brodogradnje raspisao je natječaj za popunu radnog mjesta Voditelja/ice referade preddiplomskih i diplomskih studija u Studentskoj službi. Natječaj je objavljen 24. siječnja 2020. u Narodnim novinama, web stranicama i biltenu HZZ-a, a otvoren je do 3. veljače 2020. Tekst natječaja nalazi se u privitku.
 Natječaji
Matea Klanac
24. siječnja 2020.
Tekst poništenja natječaja za radno mjesto Stručnog suradnika na projektu, objavljenog 18. prosinca 2019. godine, nalazi se u privitku ove obavijesti.
 Natječaji
Matea Klanac
22. siječnja 2020.
Fakultet strojarstva i brodogradnje raspisao je natječaj za popunu radnog mjesta Stručnog suradnika/ce na projektu „Inovativna hrvatska rješenja za globalnu automobilsku industriju“, financiranom iz Europskog fonda za regionalni razvoj (EFRR), u Zavodu za materijale, na Katedri za toplinsku obradbu i inženjerstvo površina. Natječaj je objavljen 22. siječnja 2020. u Narodnim novinama, web stranicama i biltenu HZZ-a, a otvoren je do 30. siječnja 2020.

Tekst natječaja nalazi se u privitku.
 Natječaji
Matea Klanac
22. siječnja 2020.
Temeljem odluke Vijeća tehničkog područja Sveučilišta u Zagrebu o potvrđivanju izbora u znanstveno-nastavno zvanje izvanrednog profesora od 13. siječnja 2020. godine, na radnom mjestu izvanrednog profesora u Zavodu za brodogradnju i pomorsku tehniku na Katedri za konstrukciju plovnih objekata zaposlen je dr.sc. Pero Prebeg. Životopis kandidata nalazi se u privitku ove obavijesti.
 Natječaji
Matea Klanac
17. siječnja 2020.
Temeljem odluke Vijeća tehničkog područja Sveučilišta u Zagrebu o potvrđivanju izbora u znanstveno-nastavno zvanje docenta od 13. siječnja 2020. godine, na radnom mjestu docenta u Zavodu za robotiku i automatizaciju proizvodnih sustava na Katedri za strojarsku automatiku zaposlen je dr.sc. Mihael Cipek. Životopis kandidata nalazi se u privitku ove obavijesti.
 Natječaji
Matea Klanac
17. siječnja 2020.
Temeljem Odluke Fakultetskog vijeća od 17. prosinca 2019. godine, u suradničko zvanje i na radno mjesto poslijedoktoranada za područje tehničkih znanosti, znanstveno polje strojarstvo, izabrani su sljedeći kandidati: dr.sc. Andrija Buljac (u Zavodu za mehaniku fluida na Katedri za aerodinamiku okoliša i konstrukcija), dr.sc. Davor Kolar (u Zavodu za industrijsko inženjerstvo na Katedri za upravljanje proizvodnjom) i  dr.sc. Daniel Miller (u Zavodu za motore i transportna sredstva na Katedri za transportne uređaje i konstrukcije).

U suradničko zvanje i na radno mjesto asistenta za područje tehničkih znanosti, znanstveno polje strojarstvo, izabrani su sljedeći kandidati: Petar Filipović, mag. ing. mech. (u Zavodu za termodinamiku, toplinsku i procesnu tehniku na Katedri za toplinsku i procesnu tehniku), Marko Horvatek, mag. ing. mech. (u Zavodu za kvalitetu na Katedri za mjerenje i kontrolu), Petra Adamović, mag. ing. mech. (u Zavodu za tehničku mehaniku na Katedri za eksperimentalnu mehaniku) i Luka Balatinec, mag. ing. mech. (na projektu „Predictive models and experimental validation of multi-component dense spray dynamics“, u Zavodu za energetska postrojenja, energetiku i okoliš na Katedri za turbostrojeve).
 Natječaji
Matea Klanac
20. prosinca 2019.

Nakon provedenog Natječaja koji je raspisan dana 20. rujna 2019. godine, na radnom mjestu Voditeljice ureda Dekana, zaposlena je Marela Brod Đođo, bacc. oecc., temeljem Odluke o izboru kandidata od 3. prosinca 2019. godine. Životopis izabrane kandidatkinje sa relevantnim podatcima za zapošljavanje nalazi se u privitku.

 Natječaji
Matea Klanac
3. prosinca 2019.
 
MB 3276546
OIB 22910368449
PIC 996827485
IBAN HR4723600001101346933

tel: +385 1 6168 222
fax: +385 1 6156 940
Sveučilište u Zagrebu
Ministarstvo znanosti i obrazovanja

Alumni AMAC
Mapa stranica
  
Fakultet strojarstva i brodogradnje
Ivana Lučića 5
10002 Zagreb, p.p. 102