Obavijesti vezane za pandemiju COVID-19
O Fakultetu
Natječaji za radna mjesta
Natječaji za radna mjesta
Natječaj za izbor nastavnika i suradnika na FSB-u

Natječaj za izbor nastavnika i suradnika objavljen je 18. lipnja 2021. godine u sveučilišnom časopisu Universitas, Narodnim novinama, EURAXESS portalu i na fakultetskoj web stranici.

Natječaj je otvoren 30 dana, do 19. srpnja 2021. godine, i nalazi se u prilogu.
 Natječaji
Matea Klanac
18. lipnja 2021.
Temeljem Odluke Fakultetskog vijeća od 15. lipnja 2021. godine, u suradničko zvanje i na radno mjesto poslijedoktoranda, za područje tehničkih znanosti, znanstveno polje strojarstvo, odabrani su sljedeći kandidati: dr.sc. Marina Barbarić (Zavod za energetska postrojenja, energetiku i okoliš, Katedra za turbostrojeve); dr.sc. Matija Krznar (Zavod za robotiku i automatizaciju proizvodnih sustava, Katedra za strojarsku automatiku) i dr.sc. Danijel Pugar (Zavod za materijale, Katedra za materijale i tribologiju).

NAPOMENA: S izabranim pristupnicima sklopit će se Ugovori o radu ukoliko za to Fakultet dobije dozvolu Ministarstva znanosti i obrazovanja, a sukladno čl. 58. st. 2., Zakona o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2021. godinu ("Narodne novine" br. 134/2020).

Temeljem Odluke Fakultetskog vijeća od 15. lipnja 2021. godine, u suradničko zvanje i za radno mjesto asistenta na HRZZ projektu „Računalno modeliranje udarnih oštećenja kompozitnih konstrukcija - CONCORDE“ (Uspostavni istraživački projekti), za područje tehničkih znanosti, znanstveno polje zrakoplovstvo, raketna i svemirska tehnika, u Zavodu za zrakoplovno inženjerstvo na Katedri za zrakoplovne konstrukcije, odabran je pristupnik Luka Stanić, mag. ing. mech.
 Natječaji
Matea Klanac
16. lipnja 2021.
Nakon provedenog Natječaja koji je raspisan dana 19. svibnja 2021. godine, na radnom mjestu Mlađeg istraživača na projektu „exaFOAM“, u Zavodu za energetska postrojenja, energetiku i okoliš na Katedri za turbostrojeve, zaposlen je Matej Čorak, mag. ing. mech., temeljem Odluke o izboru kandidata od 11. lipnja 2021. godine.
 Natječaji
Matea Klanac
14. lipnja 2021.
Natječaj za izbor nastavnika i suradnika objavljen je 28. svibnja 2021. godine u sveučilišnom časopisu Universitas, Narodnim novinama, EURAXESS portalu i na fakultetskoj web stranici.

Natječaj je otvoren 30 dana i nalazi se u prilogu. 
 Natječaji
Matea Klanac
28. svibnja 2021.
 
MB 3276546
OIB 22910368449
PIC 996827485
IBAN HR4723600001101346933

tel: +385 1 6168 222
fax: +385 1 6156 940
Sveučilište u Zagrebu
Ministarstvo znanosti i obrazovanja

Alumni AMAC
Mapa stranica
  
Fakultet strojarstva i brodogradnje
Ivana Lučića 5
10002 Zagreb, p.p. 102