Obavijesti vezane za pandemiju COVID-19
Aktualno


Barbara Kalebić: Obrana konačne teme
U srijedu, 27. siječnja 2021. u 10:00 sati održat će se javna obrana konačne teme doktorskog rada Barbare Kalebić, mag. ing. oecoing., pod naslovom „Površinska modifikacija i funkcionalizacija prirodnog zeolita - klinoptilolita / Surface modification and functionalisation of natural zeolite – clinoptilolite“ . Studijske savjetnice su prof. dr.sc. Lidija Ćurković i prof. dr.sc. Nevenka Rajić.  Javna obrana teme doktorskog rada održat će se on-line putem videokonferencije te molimo zainteresirane koji žele nazočiti obrani da se jave na e-mail:  lidija.curkovic@fsb.hr  radi omogućavanja pristupa obrani.
  • Kalendar
  • Podjeli
19.01.2021 - 27.01.2021
Objavljeno: 19. siječnja 2021.
u kategoriji FSB Obavijesti
Ostale vijesti iz kategorije
 
MB 3276546
OIB 22910368449
PIC 996827485
IBAN HR4723600001101346933

tel: +385 1 6168 222
fax: +385 1 6156 940
Sveučilište u Zagrebu
Ministarstvo znanosti i obrazovanja

Alumni AMAC
Mapa stranica
  
Fakultet strojarstva i brodogradnje
Ivana Lučića 5
10002 Zagreb, p.p. 102