Obavijesti vezane za pandemiju COVID-19
Aktualno


Obavijest o raspisanom Natječaju za dodjelu Rektorove nagrade s uputama o postupanju
Sveučilište u Zagrebu raspisalo je natječaj za dodjelu Rektorove nagrade za akademsku godinu 2020./2021. 

Studenti su dužni do srijede, 30. lipnja 2021. do 16 sati obaviti prijavu rada na mrežnim stranicama Sveučilišta u Zagrebu (na linku) te do istog roka dostaviti ispis cijelog prijavljenog rada (uključujući i obrazloženje mentora) u dva primjerka putem urudžbenog zapisnika Povjerenstvu za nagrade Fakulteta te na nagrade@fsb.hr. Rad mora biti napisan prema uputama za pisanje i tehničko opremanje studentskih radova  (Prilog 2 Pravilnika o dodjeli Rektorove nagrade).

U okviru prijave rada, mentor je dužan do utorka, 30. lipnja 2020. do 16 sati u odgovarajući obrazac na mrežnim stranicama Sveučilišta u Zagrebu upisati obrazloženje po čemu predloženi rad udovoljava kriterijima izvrsnosti (Prilog Kriteriji FSB). Ispis obrazloženja mentora također je potrebno predati u dva primjerka putem urudžbenog zapisnika te na nagrade@fsb.hr (tekst obrazloženja mora biti poslan u Wordu – ne pdf).

Napomena: U trenutku prijave u aplikaciju Sveučilišta, pristupnici moraju imati status studenta. Sveučilište ne prihvaća prijavu pristupnika koji su diplomirali, stoga molimo sve zainteresirane da strogo paze na rokove!
Objavljeno: 30. travnja 2021.
u kategoriji FSB Obavijesti
Ostale vijesti iz kategorije
 
MB 3276546
OIB 22910368449
PIC 996827485
IBAN HR4723600001101346933

tel: +385 1 6168 222
fax: +385 1 6156 940
Sveučilište u Zagrebu
Ministarstvo znanosti i obrazovanja

Alumni AMAC
Mapa stranica
  
Fakultet strojarstva i brodogradnje
Ivana Lučića 5
10002 Zagreb, p.p. 102