Glavni procesi i aktivnosti

Na ovoj stranici koristimo kolačiće kako bi korisnici mogli pristupati svojim korisničkim računima te za potrebe analize pristupa fakultetskim stranicama. Nastavljanjem korištenja ove stranice pristajete na kolačiće.

O Fakultetu
Osiguravanje kvalitete
Glavni procesi i aktivnosti

Glavni procesi i aktivnosti

Glavni procesi i kontinuirane aktivnosti sustava osiguravanja kvalitete [SOK] Fakulteta temeljeni su na Demingovom krugu kvalitete
Povjerenstvo za osiguravanje kvalitete svake godine donosi Godišnji plan aktivnosti osiguravanja kvalitete na razini Fakulteta, usklađen s planom osiguravanja kvalitete na Sveučilištu. Godišnji plan objavljuje se na mrežnoj stranici Fakulteta i dostupan je svim dionicima i javnosti. Godišnji plan usvaja Fakultetsko vijeće na početku akademske godine. Godišnji plan aktivnosti dostavlja se Odboru za upravljanje kvalitetom Sveučilišta u Zagrebu.


Sve aktivnosti izvode se u skladu s usvojenim Godišnjim planom. Za provedbu pojedinih aktivnosti osiguravanja kvalitete Povjerenstvo priprema, a Fakultetsko vijeće usvaja dokumente u kojima se detaljno opisuju sve faze postupka i odgovornosti vezane uz provođenje pojedinih aktivnosti osiguravanja kvalitete.


Rezultati i napravljene analize o provedbi aktivnosti osiguravanja kvalitete na Fakultetu objavljuju se na mrežnim stranicama Fakulteta te se predstavljaju na sjednicama Fakultetskog vijeća s temom kvalitete. Na kraju svake akademske godine analizira se provedba plana aktivnosti te piše godišnje izvješće, koje se usvaja nakon rasprave na Fakultetskom vijeću te objavljuje javnosti na mrežnim stranicama Fakulteta. Godišnje izvješće dostavlja se Odboru za upravljanje kvalitetom Sveučilišta u Zagrebu. Unutarnjom prosudbom sustava za osiguravanje kvalitete, koju provodi posebno povjerenstvo jednom u dvije godine, Fakultet provjerava funkcioniranje sustava upravljanja kvalitetom. Izvješće o provedenoj unutarnjoj prosudbi sustava za osiguravanje kvalitete dostavlja se Odboru za upravljanje kvalitetom Sveučilišta u Zagrebu. Na temelju unutarnje prosudbe sustava za osiguravanje kvalitete Agencija za znanost i visoko obrazovanje provodi vanjsku neovisnu periodičnu procjenu sustava za osiguravanje kvalitete.


Na temelju prikupljenih i analiziranih informacija od svih dionika te rezultata samoanalize, unutarnje i vanjske prosudbe, Povjerenstvo za osiguravanje kvalitete provodi poboljšanja dokumenata i postupaka. Svaki se prijedlog analizira radi utvrđivanja njegovog doprinosa učinkovitosti postupka. O promjenama se izvješćuju dionici kojima se omogućuje i da dostave svoja zapažanja i prijedloge. Aktivnosti se razvijaju u skladu s trendovima, a nove se aktivnosti uvode kada se ukaže potreba.

Fakultet strojarstva i brodogradnje
Ivana Lučića 5
10002 Zagreb, p.p. 102
MB 3276546
OIB 22910368449
PIC 996827485
IBAN HR4723600001101346933
tel: +385 1 6168 222
fax: +385 1 6156 940
Sveučilište u Zagrebu
Ministarstvo znanosti i obrazovanja

Mapa stranica