O Fakultetu
Ustrojstvo
Djelatnici
Djelatnici
1700
Dekanat i tajništvo
Tajnik fakulteta: Ivan Petrošević
tajnik Fakulteta
1.
 
Petrošević, Ivan, dipl. iur., tajnik Fakulteta, tajnik fakulteta Služba: Dekanat i tajništvo - voditelj službeSlužba: Ured Dekana - voditelj službe 
01 6168 420
rukovoditelj Nabavne službe
2.
 
Klišmanić, Dubravka, dipl. oec., rukovoditelj Nabavne službe Služba: Nabavna služba - voditelj službe 
01 6168 196
rukovoditelj Službe investicija, održavanja i sigurnosti
3.
 
Kovač, Boris, dipl. ing., rukovoditelj Službe investicija, održavanja i sigurnosti Služba investicija, održavanja i sigurnosti 
01 6168 262
stručni savjetnik za poslijediplomske studije
4.
 
Ferger Šošić, Margaret, dipl. iur., stručni savjetnik za poslijediplomske studije Studentska služba 
01 6168 500
viši tehničar za grafičku pripremu
5.
 
Lesar, Mario, ing., viši tehničar za grafičku pripremu Računalni centar 
01 6168 374
voditelj čuvara
6.
 
Bogovac, Goran, voditelj čuvara Služba investicija, održavanja i sigurnosti 
01 6168 124
voditelj Skriptarnice i umnožavanja
7.
 
Međimurec, Ruth, voditelj Skriptarnice i umnožavanja Služba općih poslova 
01 6168 453
voditelj odsjeka plana i analize
8.
 
Schlosser, Ana, voditelj odsjeka plana i analize Nabavna služba 
01 6168 128
stručni savjetnik za međunarodnu nabavu
9.
 
Devčić, Jelena, dipl. oec., stručni savjetnik za međunarodnu nabavu Služba za projekte i mobilnost 
01 6168 397
voditelj pododsjeka održavanja
10.
 
Bulić, Maruška, dipl. ing., voditelj pododsjeka održavanja Služba: Tehnička služba - voditelj službe 
01 6168 261
rukovoditelj Računalnog centra
11.
 
Brkić, Zlatko, dipl. ing., rukovoditelj Računalnog centra Služba: Računalni centar - voditelj službe 
01 6168 275
čuvar
12.
 
01 6168 124
01 6168 307
ostali djelatnici
13.
 
Levanić, Andrija, dipl. ing., sistem inženjer Računalni centar 
01 6168 288
14.
 
Franceković, Božica, spremačica Služba investicija, održavanja i sigurnosti 
01 6168 307
15.
 
Ilić, Mirjana, spremačica Služba investicija, održavanja i sigurnosti 
01 6168 318
16.
 
Škreblin, Ana, spremačica Služba investicija, održavanja i sigurnosti 
01 6168 197
17.
 
Crnić, Stanislav, viši tehničar Računalni centar 
01 6168 272
18.
 
Čačić, Tihomir, električar Tehnička služba 
01 6168 233
19.
 
Eškić, Andreja, rukovoditelj Službe općih poslova Služba: Studentska služba - voditelj službe 
01 6168 477
20.
 
Markota, Snježana, domaćica Ured Dekana 
01 6168 100
21.
 
Andrić, Nada, spremačica Služba investicija, održavanja i sigurnosti 
01 6168 197
22.
 
Zec, Goran, prof., stručni savjetnik - administrator poslužitelja Računalni centar 
01 6168 272
23.
 
Budimir Bekan, Tea, dipl. oec., stručni savjetnik za međunarodne projekte i mobilnost Služba za projekte i mobilnost 
01 6168 413
24.
 
Minđak, Darinka, voditelj referade preddiplomskih i diplomskih studija Studentska služba 
01 6168 148
01 6168 160
25.
 
01 6168 228
26.
 
Stipanović, Slavica, spremačica Služba investicija, održavanja i sigurnosti 
01 6168 197
27.
 
Hrubi, Monika, stručni referent Studentska služba 
01 6168 160
28.
 
Horvatić, Jadranka, voditelj platnog prometa Financijska služba 
01 6168 110
29.
 
01 6168 124
30.
 
Priščan, Stjepan, portir Služba investicija, održavanja i sigurnosti 
01 6168 124
31.
 
Jelić , Anđelka , viši stručni referent - obračunavatelj plaća Financijska služba 
01 6168 271
32.
 
Dolčić, Đurđica, spremačica Služba investicija, održavanja i sigurnosti 
01 6168 463
33.
 
Vnučec, Anđelka, spremačica Služba investicija, održavanja i sigurnosti 
01 6168 463
34.
 
Držanić, Mirjana, financijski knjigovođa Financijska služba 
01 6168 150
35.
 
Koren, Ivica, električar Tehnička služba 
01 6168 233
36.
 
Sinković, Stjepan, portir Služba investicija, održavanja i sigurnosti 
01 6168 124
37.
 
Domitrović, Ana, dipl. oec., rukovoditelj Službe za projekte i mobilnost Služba: Služba za projekte i mobilnost - voditelj službe 
01 6168 416
38.
 
Novak Vlahek, Draženka, dipl. oec., voditelj knjigovodstva Financijska služba 
01 6168 281
39.
 
Levanić, Leticija, stručni referent - blagajnik Financijska služba 
01 6168 140
40.
 
01 6168 124
41.
 
Stanić, Terezija, spremačica Služba investicija, održavanja i sigurnosti 
01 6168 197
42.
 
Drndelić, Željka, dipl. iur., rukovoditelj Službe općih poslova Služba općih poslova 
01 6168 418
43.
 
Burić, Ana, stručni referent - pisarnice Služba općih poslova 
01 6168 244
01 6168 402
44.
 
Margarin-Komin, Mateja, spremačica Služba investicija, održavanja i sigurnosti 
01 6168 307
45.
 
Gogala, Nedjeljka, voditelj odsjeka računovodstvenih poslova - obračunavatelj plaća Financijska služba 
01 6168 271
46.
 
Herold, Izidora, voditelj odsjeka za završne i diplomske ispite Studentska služba 
01 6168 167
47.
 
Babić, Vesna, spremačica Služba investicija, održavanja i sigurnosti 
01 6168 197
48.
 
01 6168 190
49.
 
Butković, Dragan, portir Služba investicija, održavanja i sigurnosti 
01 6168 124
50.
 
Domitran, Biserka, voditelj kadrovskih poslova Služba općih poslova 
01 6168 200
51.
 
Knežević, Jadranka, stručni referent - platnog prometa Financijska služba 
01 6168 104
52.
 
Fažo, Vesna, voditelj pisarnice i arhivar Služba općih poslova 
01 6168 244
01 6168 402
53.
 
Mihaljević, Ankica, dipl. oec., rukovoditelj Financijske službe Služba: Financijska služba - voditelj službe 
01 6168 170
54.
 
Pulko, Nenad, strojobravar Tehnička služba 
01 6168 243
55.
 
Koprivnjak, Jadranka, spremačica Služba investicija, održavanja i sigurnosti 
01 6168 197
56.
 
Ćuk, Zdravko, soboslikar Tehnička služba 
01 6168 543
57.
 
Marinić Ravlić, Marija, dipl. ing., voditelj Službe ZNR i ZOP Služba: Služba zaštite na radu i zaštite od požara - voditelj službe 
01 6168 258
58.
 
Horvat, Klaudija, spremačica Služba investicija, održavanja i sigurnosti 
01 6168 197
59.
 
Horvat, Anita, stručni referent - operater Financijska služba 
01 6168 310
60.
 
Šegina, Ljiljana, spremačica Služba investicija, održavanja i sigurnosti 
01 6168 197
61.
 
Mihaljević, Željka, spremačica Služba investicija, održavanja i sigurnosti 
01 6168 197
62.
 
Zdunić, Nikola, dipl. ing., stručni savjetnik - administrator informacijskih servisa Računalni centar 
01 6168 277
63.
 
01 6168 222
64.
 
Pavić, Marija, financijski knjigovođa Financijska služba 
01 6168 150
65.
 
Kunsabo, Andrea, stručni referent nabave Nabavna služba 
01 6168 128
66.
 
Babić, Jasminka, dostavljač Služba općih poslova 
01 6168 244
67.
 
Vlahović, Marica, spremačica Služba investicija, održavanja i sigurnosti 
01 6168 197
68.
 
Vranjican, Mirjana, spremačica Služba investicija, održavanja i sigurnosti 
01 6168 343
69.
 
Klanac, Matea, dipl. iur., tajnik upravljanja Ured Dekana 
01 6168 163
70.
 
Razić, Nevenka, poslovna tajnica dekana i tajnika Ured Dekana 
01 6168 220
71.
 
01 6168 307
72.
 
Kunštek, Marija, spremačica Služba investicija, održavanja i sigurnosti 
01 6168 197
73.
 
Brekalo, Brigita, stručni referent Financijska služba 
01 6168 310
74.
 
Mahin, Andreja, spremačica Služba investicija, održavanja i sigurnosti 
01 6168 197
75.
 
Očić, Marija, spremačica Služba investicija, održavanja i sigurnosti 
01 6168 197
76.
 
Badžek, Jasna, spremačica Služba investicija, održavanja i sigurnosti 
01 6168 197
77.
 
Bezmalinović, Ivana, mag.soc., stručni savjetnik za međunarodne projekte i mobilnost Služba za projekte i mobilnost 
01 6168 413
78.
 
Radović, Niko, dipl. iur., rukovoditelj Službe općih poslova Služba: Služba općih poslova - voditelj službe 
01 6168 418
79.
 
Škoko Gavranović, Silvana, tehnički suradnik Računalni centar 
01 6168 276
80.
 
Šegina, Anka, spremačica Služba investicija, održavanja i sigurnosti 
01 6168 197
81.
 
01 6168 190
82.
 
Popović, Zlatica, spremačica Služba investicija, održavanja i sigurnosti 
01 6168 307
83.
 
Vnučec, Zoran, vodoinstalater Tehnička služba 
01 6168 543
84.
 
Krkalović, Mato, instalater-monter Tehnička služba 
85.
 
Pleša, Jadranka, stručni referent - operater Služba općih poslova 
01 6168 563
86.
 
Slavica, Ankica, stručni referent - knjigovođa OS, SI i materijala Financijska služba 
01 6168 104
87.
 
Fijan, Mirjana, spremačica Služba investicija, održavanja i sigurnosti 
01 6168 345
88.
 
Šerbeđija, Sonja, spremačica Služba investicija, održavanja i sigurnosti 
01 6168 361
89.
 
Batković, Mirjana, spremačica - brigadir Služba investicija, održavanja i sigurnosti 
01 6168 197
 
MB 3276546
OIB 22910368449
PIC 996827485
IBAN HR4723600001101346933

tel: +385 1 6168 222
fax: +385 1 6156 940
Sveučilište u Zagrebu
Ministarstvo znanosti i obrazovanja

Alumni AMAC
Mapa stranica
  
Fakultet strojarstva i brodogradnje
Ivana Lučića 5
10002 Zagreb, p.p. 102