O Fakultetu
Ustrojstvo
Djelatnici
Djelatnici
1700
Dekanat i tajništvo
Tajnik fakulteta: Ivan Petrošević
čuvar
1.
 
01 6168 124
rukovoditelj Nabavne službe
2.
 
Klišmanić, Dubravka, dipl. oec., rukovoditelj Nabavne službe Služba: Nabavna služba - voditelj službe 
01 6168 196
rukovoditelj Službe investicija, održavanja i sigurnosti
3.
 
Kovač, Boris, dipl. ing., rukovoditelj Službe investicija, održavanja i sigurnosti Služba: Služba investicija, održavanja i sigurnosti - voditelj službe 
01 6168 262
stručni savjetnik za poslijediplomske studije
4.
 
Ferger Šošić, Margaret, dipl. iur., stručni savjetnik za poslijediplomske studije Studentska služba 
01 6168 500
viši tehničar za grafičku pripremu
5.
 
Lesar, Mario, ing., viši tehničar za grafičku pripremu Računalni centar 
01 6168 374
čuvar
6.
 
Vojnović, Đorđe, čuvar Služba investicija, održavanja i sigurnosti 
01 6168 124
voditelj Skriptarnice i umnožavanja
7.
 
Međimurec, Ruth, voditelj Skriptarnice i umnožavanja Služba općih poslova 
01 6168 453
voditelj čuvara
8.
 
Bogovac, Goran, voditelj čuvara Služba investicija, održavanja i sigurnosti 
01 6168 124
voditelj odsjeka plana i analize
9.
 
Schlosser, Ana, voditelj odsjeka plana i analize Nabavna služba 
01 6168 128
rukovoditelj Računalnog centra
10.
 
Brkić, Zlatko, dipl. ing., rukovoditelj Računalnog centra Služba: Računalni centar - voditelj službe 
01 6168 275
stručni savjetnik za međunarodnu nabavu
11.
 
Devčić, Jelena, dipl. oec., stručni savjetnik za međunarodnu nabavu Služba za projekte i mobilnost 
01 6168 397
voditelj pododsjeka održavanja
12.
 
Bulić, Maruška, dipl. ing., voditelj pododsjeka održavanja Služba: Tehnička služba - voditelj službe 
01 6168 261
čuvar
13.
 
01 6168 124
01 6168 307
tajnik Fakulteta
14.
 
Petrošević, Ivan, dipl. iur., tajnik Fakulteta, tajnik fakulteta Služba: Dekanat i tajništvo - voditelj službeSlužba: Ured Dekana - voditelj službe 
01 6168 420
ostali djelatnici
15.
 
Horvatić, Jadranka, voditelj platnog prometa Financijska služba 
01 6168 110
16.
 
Priščan, Stjepan, portir Služba investicija, održavanja i sigurnosti 
01 6168 124
17.
 
Hrubi, Monika, stručni referent Studentska služba 
01 6168 160
18.
 
Držanić, Mirjana, financijski knjigovođa Financijska služba 
01 6168 150
19.
 
Koren, Ivica, električar Tehnička služba 
01 6168 233
20.
 
Sinković, Stjepan, portir Služba investicija, održavanja i sigurnosti 
01 6168 124
21.
 
Jelić , Anđelka , viši stručni referent - obračunavatelj plaća Financijska služba 
01 6168 271
22.
 
Dolčić, Đurđica, spremačica Služba investicija, održavanja i sigurnosti 
01 6168 463
23.
 
Vnučec, Anđelka, spremačica Služba investicija, održavanja i sigurnosti 
01 6168 463
24.
 
Levanić, Leticija, stručni referent - blagajnik Financijska služba 
01 6168 140
25.
 
01 6168 124
26.
 
Stanić, Terezija, spremačica Služba investicija, održavanja i sigurnosti 
01 6168 197
27.
 
Domitrović, Ana, dipl. oec., rukovoditelj Službe za projekte i mobilnost Služba: Služba za projekte i mobilnost - voditelj službe 
01 6168 416
28.
 
Novak Vlahek, Draženka, dipl. oec., voditelj knjigovodstva Financijska služba 
01 6168 281
29.
 
Gogala, Nedjeljka, voditelj odsjeka računovodstvenih poslova - obračunavatelj plaća Financijska služba 
01 6168 271
30.
 
Herold, Izidora, voditelj odsjeka za završne i diplomske ispite Studentska služba 
01 6168 167
31.
 
Babić, Vesna, spremačica Služba investicija, održavanja i sigurnosti 
01 6168 197
32.
 
Drndelić, Željka, dipl. iur., rukovoditelj Službe općih poslova Služba općih poslova 
01 6168 418
33.
 
Burić, Ana, stručni referent - pisarnice Služba općih poslova 
01 6168 244
01 6168 402
34.
 
Margarin-Komin, Mateja, spremačica Služba investicija, održavanja i sigurnosti 
01 6168 307
35.
 
Domitran, Biserka, voditelj kadrovskih poslova Služba općih poslova 
01 6168 200
36.
 
Knežević, Jadranka, stručni referent - platnog prometa Financijska služba 
01 6168 104
37.
 
Fažo, Vesna, voditelj pisarnice i arhivar Služba općih poslova 
01 6168 244
01 6168 402
38.
 
01 6168 190
39.
 
Butković, Dragan, portir Služba investicija, održavanja i sigurnosti 
01 6168 124
40.
 
Kolman, Sandra, spremačica Služba investicija, održavanja i sigurnosti 
01 6168 197
41.
 
Koprivnjak, Jadranka, spremačica Služba investicija, održavanja i sigurnosti 
01 6168 197
42.
 
Ćuk, Zdravko, soboslikar Tehnička služba 
01 6168 543
43.
 
Mihaljević, Ankica, dipl. oec., rukovoditelj Financijske službe Služba: Financijska služba - voditelj službe 
01 6168 170
44.
 
Pulko, Nenad, strojobravar Tehnička služba 
01 6168 243
45.
 
01 6168 124
46.
 
Horvat, Anita, stručni referent - operater Financijska služba 
01 6168 310
47.
 
Šegina, Ljiljana, spremačica Služba investicija, održavanja i sigurnosti 
01 6168 197
48.
 
Mihaljević, Željka, spremačica Služba investicija, održavanja i sigurnosti 
01 6168 197
49.
 
Marinić Ravlić, Marija, dipl. ing., voditelj Službe ZNR i ZOP Služba: Služba zaštite na radu i zaštite od požara - voditelj službe 
01 6168 258
50.
 
Horvat, Klaudija, spremačica Služba investicija, održavanja i sigurnosti 
01 6168 197
51.
 
01 6168 222
52.
 
Pavić, Marija, financijski knjigovođa Financijska služba 
01 6168 150
53.
 
Zdunić, Nikola, dipl. ing., stručni savjetnik - administrator informacijskih servisa Računalni centar 
01 6168 277
54.
 
Babić, Jasminka, dostavljač Služba općih poslova 
01 6168 244
55.
 
Vlahović, Marica, spremačica Služba investicija, održavanja i sigurnosti 
01 6168 197
56.
 
Vranjican, Mirjana, spremačica Služba investicija, održavanja i sigurnosti 
01 6168 343
57.
 
Kunsabo, Andrea, stručni referent nabave Nabavna služba 
01 6168 128
58.
 
Razić, Nevenka, poslovna tajnica dekana i tajnika Ured Dekana 
01 6168 220
59.
 
01 6168 307
60.
 
Kunštek, Marija, spremačica Služba investicija, održavanja i sigurnosti 
01 6168 197
61.
 
Brekalo, Brigita, stručni referent Financijska služba 
01 6168 310
62.
 
Klanac, Matea, dipl. iur., tajnik upravljanja Ured Dekana 
01 6168 163
63.
 
Mahin, Andreja, spremačica Služba investicija, održavanja i sigurnosti 
01 6168 197
64.
 
Očić, Marija, spremačica Služba investicija, održavanja i sigurnosti 
01 6168 197
65.
 
Badžek, Jasna, spremačica Služba investicija, održavanja i sigurnosti 
01 6168 197
66.
 
Škoko Gavranović, Silvana, tehnički suradnik Računalni centar 
01 6168 276
67.
 
Šegina, Anka, spremačica Služba investicija, održavanja i sigurnosti 
01 6168 197
68.
 
01 6168 190
69.
 
Spišić, Elizabeta, spremačica Služba investicija, održavanja i sigurnosti 
01 6168 327
70.
 
Bezmalinović, Ivana, mag.soc., stručni savjetnik za međunarodne projekte i mobilnost Služba za projekte i mobilnost 
01 6168 413
71.
 
Radović, Niko, dipl. iur., rukovoditelj Službe općih poslova Služba: Služba općih poslova - voditelj službe 
01 6168 418
72.
 
Pleša, Jadranka, stručni referent - operater Služba općih poslova 
01 6168 563
73.
 
Slavica, Ankica, stručni referent - knjigovođa OS, SI i materijala Financijska služba 
01 6168 104
74.
 
Fijan, Mirjana, spremačica Služba investicija, održavanja i sigurnosti 
01 6168 345
75.
 
Popović, Zlatica, spremačica Služba investicija, održavanja i sigurnosti 
01 6168 307
76.
 
Vnučec, Zoran, vodoinstalater Tehnička služba 
01 6168 543
77.
 
Krkalović, Mato, instalater-monter Tehnička služba 
78.
 
Levanić, Andrija, dipl. ing., sistem inženjer Računalni centar 
01 6168 288
79.
 
Franceković, Božica, spremačica Služba investicija, održavanja i sigurnosti 
01 6168 307
80.
 
Ilić, Mirjana, spremačica Služba investicija, održavanja i sigurnosti 
01 6168 318
81.
 
Šerbeđija, Sonja, spremačica Služba investicija, održavanja i sigurnosti 
01 6168 361
82.
 
Batković, Mirjana, spremačica - brigadir Služba investicija, održavanja i sigurnosti 
01 6168 197
83.
 
Eškić, Andreja, rukovoditelj Službe općih poslova Služba: Studentska služba - voditelj službe 
01 6168 477
84.
 
Markota, Snježana, domaćica Ured Dekana 
01 6168 100
85.
 
Andrić, Nada, spremačica Služba investicija, održavanja i sigurnosti 
01 6168 197
86.
 
Škreblin, Ana, spremačica Služba investicija, održavanja i sigurnosti 
01 6168 197
87.
 
Crnić, Stanislav, viši tehničar Računalni centar 
01 6168 272
88.
 
Čačić, Tihomir, električar Tehnička služba 
01 6168 233
89.
 
Minđak, Darinka, voditelj referade preddiplomskih i diplomskih studija Studentska služba 
01 6168 148
01 6168 160
90.
 
01 6168 228
91.
 
Stipanović, Slavica, spremačica Služba investicija, održavanja i sigurnosti 
01 6168 197
92.
 
Zec, Goran, prof., stručni savjetnik - administrator poslužitelja Računalni centar 
01 6168 272
93.
 
Budimir Bekan, Tea, dipl. oec., stručni savjetnik za međunarodne projekte i mobilnost Služba za projekte i mobilnost 
01 6168 413
 
MB 3276546
OIB 22910368449
PIC 996827485
IBAN HR4723600001101346933

tel: +385 1 6168 222
fax: +385 1 6156 940
Sveučilište u Zagrebu
Ministarstvo znanosti i obrazovanja

Alumni AMAC
Mapa stranica
  
Fakultet strojarstva i brodogradnje
Ivana Lučića 5
10002 Zagreb, p.p. 102