Obavijesti vezane za pandemiju COVID-19
O Fakultetu
Ustrojstvo
Djelatnici
Djelatnici
300
Zavod za termodinamiku, toplinsku i procesnu tehniku
Predstojnik: Igor Balen
Zamjenik: Ivanka Boras
mlađi istraživač na projektu
1.
 
Bator, Damjan, mag.ing., mlađi istraživač na projektu Katedra za tehničku termodinamiku 
01 6168 254
2.
 
Pupić, Dario, mag.ing., mlađi istraživač na projektu Katedra za toplinsku i procesnu tehniku 
01 6168 510
3.
 
Bađun, Nikola, mag.ing., mlađi istraživač na projektu Katedra za toplinsku i procesnu tehniku 
01 6168 510
4.
 
Herceg, Stjepan, mag.ing., mlađi istraživač na projektu Katedra za toplinsku i procesnu tehniku 
01 6168 510
5.
 
Miše, Dino, mag.ing., mlađi istraživač na projektu Katedra za toplinsku i procesnu tehniku 
01 6168 510
6.
 
Omerzo, Borut, mag.ing., mlađi istraživač na projektu Katedra za toplinsku i procesnu tehniku 
redoviti profesor
 
Dr. sc.
 
Galović, Antun, dipl. ing., redoviti profesor Katedra za tehničku termodinamiku 
01 6168 255
7.
Dr. sc.
 
Boras, Ivanka, dipl. ing., redoviti profesor Zavod: Zavod za termodinamiku, toplinsku i procesnu tehniku - zamjenik predstojnika zavodaKatedra: Katedra za tehničku termodinamiku - voditelj katedre 
01 6168 429
 
Dr. sc.
 
Zvizdić, Davor, dipl. ing., redoviti profesor Katedra za toplinsku i procesnu tehniku 
01 6168 330
01 6168 333
8.
Dr. sc.
 
Grgec Bermanec, Lovorka, dipl. ing., redoviti profesor Katedra: Katedra za toplinsku i procesnu tehniku - voditelj katedreLaboratorij: Laboratorij za procesna mjerenja - voditelj laboratorija 
01 6168 488
9.
Dr. sc.
 
Balen, Igor, dipl. ing., redoviti profesor Zavod: Zavod za termodinamiku, toplinsku i procesnu tehniku - predstojnik zavoda 
01 6168 405
10.
Dr. sc.
 
Soldo, Vladimir, dipl. ing., redoviti profesor Katedra za toplinsku i procesnu tehniku 
01 6168 235
11.
Dr. sc.
 
Dović, Damir, dipl. ing., redoviti profesor Laboratorij: Laboratorij za toplinu i toplinske uređaje - voditelj laboratorija 
01 6168 174
izvanredni profesor
12.
Dr. sc.
 
Grozdek, Marino, dipl. ing., izvanredni profesor Katedra za toplinsku i procesnu tehniku 
01 6168 564
docent
13.
Dr. sc.
 
Smoljan, Darko, dipl. ing., docent Katedra za toplinsku i procesnu tehniku 
01 6168 176
14.
Dr. sc.
 
Mudrinić, Saša, dipl. ing., docent Katedra za tehničku termodinamiku 
01 6168 265
15.
Dr. sc.
 
Žakula, Tea, dipl. ing., docent Laboratorij: Laboratorij za energetsku učinkovitost - voditelj laboratorija 
01 6168 136
098 182 0552
16.
Dr. sc.
 
Ferdelji, Nenad, dipl. ing., docent Laboratorij: Laboratorij za termodinamiku - voditelj laboratorija 
01 6168 210
17.
Dr. sc.
 
Šestan, Danijel, dipl. ing., docent Katedra za toplinsku i procesnu tehniku 
01 6168 465
prof. emeritus
 
Dr. sc.
 
Ćurko, Tonko, dipl. ing., prof. emeritus Katedra za toplinsku i procesnu tehniku 
01 6168 517
prof. u mirovini
 
Dr. sc.
 
Tadić, Mirko, dipl. ing., prof. u mirovini Katedra za tehničku termodinamiku 
01 6168 161
 
Dr. sc.
 
Halasz, Boris, dipl. ing., prof. u mirovini Katedra za tehničku termodinamiku 
01 6168 254
 
Dr. sc.
 
Galaso, Ivan, dipl. ing., prof. u mirovini Katedra za toplinsku i procesnu tehniku 
01 6168 465
 
Dr. sc.
 
Švaić, Srećko, dipl. ing., prof. u mirovini Katedra za toplinsku i procesnu tehniku 
01 6168 146
 
Dr. sc.
 
Ruševljan, Miroslav, dipl. ing., prof. u mirovini Katedra za toplinsku i procesnu tehniku 
01 6168 206
poslijedoktorand
18.
 
Boban, Luka, mag.ing., poslijedoktorand Katedra za toplinsku i procesnu tehniku 
01 6168 206
asistent
19.
 
Filipović, Petar, mag.ing., asistent Katedra za toplinsku i procesnu tehniku 
01 6168 510
20.
 
Matas, Ivan, mag.ing., asistent Katedra za toplinsku i procesnu tehniku 
01 6168 330
 
 
Rodić, Alan, mag.ing., asistent Katedra za toplinsku i procesnu tehniku 
21.
Dr. sc.
 
Horvat, Ivan, mag.ing., asistent Katedra za tehničku termodinamiku 
01 6168 101
22.
 
Rauch, Martina, mag.ing., asistent Katedra za tehničku termodinamiku 
01 6168 161
23.
 
Cukrov, Alen, mag.ing., asistent Katedra za tehničku termodinamiku 
01 6168 254
stručni suradnik na projektu
 
 
Šimić, Ivan, mag.ing., stručni suradnik na projektu Katedra za toplinsku i procesnu tehniku 
24.
 
Bertović, Iva, mag.ing., stručni suradnik na projektu Katedra za toplinsku i procesnu tehniku 
01 6168 235
ostali djelatnici
 
 
Zelko, Jože, tehnički suradnik Katedra za toplinsku i procesnu tehniku 
01 6168 330
25.
 
Jurišinac, Alen, tehnički suradnik Katedra za toplinsku i procesnu tehniku 
01 6168 330
26.
 
Badžek, Željko, laborant Katedra za toplinsku i procesnu tehniku 
01 6168 409
27.
 
Čep, Silva, voditelj ureda Zavoda i Katedri Katedra za toplinsku i procesnu tehniku 
01 6168 171
 
MB 3276546
OIB 22910368449
PIC 996827485
IBAN HR4723600001101346933

tel: +385 1 6168 222
fax: +385 1 6156 940
Sveučilište u Zagrebu
Ministarstvo znanosti i obrazovanja

Alumni AMAC
Mapa stranica
  
Fakultet strojarstva i brodogradnje
Ivana Lučića 5
10002 Zagreb, p.p. 102